Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza szervezete

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Thomas S. Monson egyházelnök

Felépítése[szerkesztés]

Az idők során az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza szervezeti felépítése többször változott. Mai felépítése centralizált és piramisszerűen hierarchikus, s a következőkben foglalható össze nagy vonalakban:

 • Az egyház legkisebb szervezeti egysége a egyházközség (ward), mely általában kb. 500 egyháztagból áll. Vezetője a püspök, őt a felettes területi egység vezetője (a cövek-elnök) nevezi ki, majd a gyámság tagsága nyílt formális szavazáson megerősíti őt. Az egyházközség vezetésében segítik a kvórumok, melyek papi tisztségek szerint szerveződnek (kivébve a főpapokat, melyeknek egyházközségi szinten nincs kvórumuk, hanem az egyházközség elder kvórumában vesznek részt). Kisegítő szervek: a női segítőegylet (relief society), a vasárnapi iskola, az elemi iskola (primary), valamint a fiatal férfiak és fiatal nők testülete.
  • Amennyiben nincs elegendő egyháztag egy területen, akkor egyházközség helyett gyülekezetet alakítanak ki, melynek szervezete hasonló az egyházközséghez de vezetője nem püspök, hanem gyülekezeti elnök. Úgyszintén gyülekezetet alakítanak ki olyan területeken, ahol nincs cövek nevű magasabb adminisztratív területi egység. Jelenleg világszerte összesen 27475 ward és branch működik.
 • Több egyházközség (leginkább 3-10) és gyülekezet alkot egy cöveket (stake). A cövek elnöke a cövek-elnök. Kisegítő szervek: a női segítőegylet (relief society), a vasárnapi iskola, az elemi iskola (primary), valamint a fiatal férfiak és nők testülete. Működik emellett főpapi kvórum is. Valamint a legtöbb cövekben van egy pátriárka, aki nagyrészt jelképes személy, feladata a pátriárkai áldás megadása. Amennyiben a cövek területén működik misszió is, az a cövek-elnöknek alá van rendelve. A cövek vezetőséget minden esetben a felettes szervek nevezik ki, melyet formális nyílt szavazás követ. Jelenleg világszerte összesen mintegy 2745 cövek működik, ebből egy van Magyarországon, a Budapest Cövek.
  • Olyan területeken, ahol nincs elegendő egyháztag, nem alakítanak ki cöveket, hanem helyette kerület (district) van. A kerület funkciója nagyban hasonlít a cövekéhez, azonban a kerület mindig a területileg illetékes missziónak alárendelve működik. Ezen kívül a kerületnek nincs pátriárkája és főpapi kvóruma. Jelenleg világszerte összesen 630 kerület működik.
 • Misszió (mission). Elnöke a misszióelnök. Olyan területeken, ahol van kialakított cövek, a misszió a cövek alá van rendelve. Új missziós területeken jellemzően nincs cövek, ott a misszió irányítja a területileg hozzátartozó ágakat és kerületeket. Jelenleg világszerte összesen 344 misszió működik.
 • Terület (area). Vezetője a hetvenes. A harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik hetvenes kvórum tagjai egyben területi elnökök is. Egy terület több cövekből és misszióból áll. A harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik hetvenes kvórum tagjai a héttagú Hetvenesek Elnöksége felügyelete alatt állnak. A magyarországi egyház a Európa Területhez tartozik, melynek székhelye Frankfurt, Németország.
  • Észak-Amerikában nincsenek területek, hiányzik ez az adminisztratív szint. Itt a cövekek és missziók közvetlenül a héttagú Hetvenesek Elnöksége alá vannak rendelve, minden tag bizonyos cövekeket felügyel, területi megosztási elv alapján.
  • Az első és a második hetvenes kvórum tagjai úgyszintén a héttagú Hetvenesek Elnöksége felügyelete alatt állnak. Ők azonban, ellentétben, a többi hetvenes kvórummal, nem helyi tisztségviselők, hanem az egyház központi irányításában vesznek részt, például fontos egyházi részlegek vezetői.

A fentebb felsorolt tisztségviselőket a legtöbb esetben 70 éves koruk elérése környékén elmozdítják aktív tisztségükből, ilyenkor papi tisztségüket megtartva adminisztratív feladataikból nyugdíjazásba kerülnek, mint tiszteletbeli tisztségviselők (emeritus). A 70 éves korban történő visszavonulás általában nem vonatkozik a következő, legmagasabb tisztségekre és szervekre:

 • A héttagú Hetvenes Elnökség (Presidency of the Seventy), mely felügyeli a hetvenes kvórumokat, a cövekeket, a legfontosabb központi egyházi szerveket és osztályokat. A Hetvenes Elnökség tagjait az Első Elnökség nevezi ki.
 • A Tizenkét Apostol Kvóruma (Quorum of the Twelve Apostles), a legfelsőbb egyházi szerv. Tagjai próféták, látnokok és kinyilatkoztatók a mormon tanok értelmében. Az egyházban 15 apostol van, azonban közölük csak 12 tagja ennek a kvórumnak (a másik három apostol az Első Elnökség három tagja). A legrégebben szolgáló apostol a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke. Amennyiben a legrégebben szolgáló apostol – leszámítva az egyházelnököt, aki úgyszintén mindig apostol is egyben – éppen nem tagja Tizenkét Apostol Kvórumának, úgy a Tizenkét Apostol Kvórumában a legrégebben szolgáló tag tisztsége: "Tizenkét Apostol Kvórumának ügyvivő elnöke". A Tizenkét Apostol Kvórumának legfontosabb tisztsége az egyházelnök halálakor az új egyházelnök kiválasztása. Ilyenkor a 14 élő apostol közül a 2 legújabb ideiglenesen "kiesik" a kvórumból, a 12 legrégebben szolgáló apostol pedig mint a Tizenkét Apostol Kvóruma megválasztja az új egyházelnököt. Hivatalosan bárki lehetne az új egyházelnök, mivel őt a kvórum isteni sugallatra nevezi meg, a gyakorlatban azonban mindig a legrégebben szolgáló apostolt választják új egyházelnöknek. Amennyiben halál miatt üresedés keletkezik a kvórumban, az Első Elnökség nevezi meg az új apostolt, aki jellemzően a Hetvenes Elnökség egyik tagja.
 • Első Elnökség (First Presidency). Tagjai: az egyházelnök, s annak első és második tanácsosa. Az egyház legfelsőbb irányító szerve. Az egyházelnökség életfogytig szól. Az egyházelnök halálával az első és a második tanácsos tisztsége is megszűnik, ők visszakerülnek ilyenkor a Tizenkét Apostol Kvórumába. Az új egyházelnök (eddig minden alkalommal a legrégebben szolgáló apostol került megválasztásra) megválasztása után kiválasztja az apostolok közül első és második tanácsosát. Elméletileg az első és a második tanácsos nem kötelezően apostol, azonban az egyház modern történetében ez évtizedek óta nem fordult elő.

Az Egyház elnökei[szerkesztés]

 • Joseph Smith 18301844
  • nincs egyházelnök 18441847, Brigham Young vezeti az egyházat, mint a Tizenkét Apostol Kvórumának az elnöke
 • Brigham Young 18471877
  • nincs egyházelnök 1877-1880, John Taylor vezeti az egyházat, mint a Tizenkét Apostol Kvórumának az elnöke
 • John Taylor 1880-1887
  • nincs egyházelnök 18871889, Wilford Woodruff vezeti az egyházat, mint a Tizenkét Apostol Kvórumának az elnöke
 • Wilford Woodruff 18891898
 • Lorenzo Snow 18981901
 • Joseph F. Smith (Joseph Smith testvérének, Hyrum Smithnek a fia) 19011918
 • Heber J. Grant 19181945
 • George Albert Smith (Wilford Woodruff unokájának a férje) 19451951
 • David O. McKay 19511970
 • Joseph Fielding Smith (Joseph F. Smith fia) 19701972
 • Harold B. Lee 19721973
 • Spencer W. Kimball (Heber C. Kimball, Joseph Smith egyik apostolának az unokája) 19731985
 • Ezra Taft Benson 19851994
 • Howard W. Hunter 19941995
 • Gordon B. Hinckley 19952008
 • Thomas S. Monson 2008-tól[1]

Jegyzetek[szerkesztés]