Az Ezeregyéjszaka meséinek listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Sahriár király és Sahrazád

A Prileszky Csilla fordításában szereplő mesék[szerkesztés]

Éjszaka Történet címe Befoglalt történet címe
Kerettörténet Sahriár király és Sahrazád
 • Sahriár király és fivére története
 • A bika és a szamár esete
1-3. A kereskedő és a dzsinn története
 • Az első sejk története
 • A második sejk története
 • A harmadik sejk története
3-9. A halász és a dzsinn története
 • Junán király vezírének története
  • Szindbád király története
  • Az álnok vezír története
 • Az elvarázsolt királyfi története
9-19. A teherhordó és a három lány története
 • Az első koldusbarát története
 • A második koldusbarát története
  • Az irigy és az irigyelt ember története
 • A harmadik koldusbarát története
 • A legidősebb lány története
 • A második lány története
19-24. A feldarabolt lány története
 • Núr ed-Dín vezír és testvéröccse története
24-34. A szabó, a púpos, a zsidó, az intéző és a keresztény története
 • A keresztény alkusz története
 • Az intéző története
 • A zsidó orvos története
 • A szabó története
  • A borbély története
   • A borbély első bátyjának, a bagdadi szabónak a története
   • A borbély második bátyjának története
   • A borbély harmadik bátyjának története
   • A borbély negyedik bátyjának története
   • A borbély ötödik bátyjának története
   • A borbély hatodik bátyjának története
 • A szabó történetének befejezése
34-38. Núr ed-Dín Alí és Anísz al-Dzsalísz története
38-45. Ghánim ibn Ajjúbnak, a szerelem megszállott rabjának története
 • Az első eunuch, Bukhajt története
 • A második eunuch, Káfur története
45-145. 'Umar ibn an-Nu'mán király és fiai, Sarkán és Dau al-Makán története
 • Tádzs el-Mulúk és Dunja hercegnő – a szerető és kedvese – története
  • 'Azíz és 'Azíza története
 • 'Umar ibn an-Nu'mán király és fiai történetének befejezése
 • A hasisevő története
 • A beduin története
146-147. Az állatok és az ember története
147-148. A remete és a galambok története
148. A jámbor pásztor története
148. A vízimadár és a teknősbéka története
148-150. A farkas és a róka története
150. Az egér és a menyét története
150. A holló és a macska története
150-152. A róka és a holló története
 • A bolha meg az egér története
 • A kerecsensólyom és a vadmadarak története
 • A veréb és a sas története
152. A sündisznó és a vadgalambok története
 • A kereskedő és a két himpellér története
152. A tolvaj és a majma története
 • A balga takács története
152. A páva és a veréb története
153-169. 'Alí ibn Bakká és Samsz an-Nahár története
170-249. Qamar az-Zamán története
 • Ni'ma ibn ar-Rabí és rableánya, Nu'm története
249-270. 'Alá ad-Dín Abú's-Samát története *
270. 'Alá ad-Dín és a bűvös lámpa
270. 'Alí Baba és a negyven rabló *
270-271. Hátim at-Tái története
272. Ma'n ibn Záida története
272-273. Lebta város története
273. Hisám ibn 'Abd al-Malik és a beduin legény története
273-276. Ibráhím ibn al-Mahdi története
276-279. 'Abd Allah ibn Abí Qilába története
279-282. Iszháq al-Mauszilí története
282-285. A szemetes és az előkelő dáma története
285-294. Hárún ar-Rasíd kalifa története
294-296. A perzsa Alí története
296-297. Hárún ar-Rasíd, a rablány és Abú Júszuf kádi története
297-299. Khálid ibn 'Abd allah története
299. A nemes lelkű Dzsa'far Barmakí története a babárussal
299-305. Abú Muhammad, a rest története
305-306. A Barmakida Jahjá ibn Khálid nagylelkűsége Manszúrral szemben
306-307. Jahjá és a levélhamisító története
307-308. Al-Ma'mún kalifa és az idegen tudós története
308-327. Alí Sár és Zummurid története
327-334. Dzsubajr ibn 'Umajr és Budúr úrnő története
334-338. A jemeni férfi és hat rablánya
338-340. Hárún ar-Rasíd, a rablány és Abú Nuvász
340-341. A férfiú története, aki ellopta az aranytálat, melyből a kutya evett
341-342. Az alexandriai vagány és a rendőrfőnök története
342-344. Al-Malik an-Nászir és a három rendőrfőnök története
 • A kairói rendőrfőnök története
 • A búláqi rendőrfőnök története
 • Az ó-kairói rendőrfőnök története
344-345. A pénzváltó és a rabló története
345-346. Qúsz rendőrfőnökének és az útonállónak története
346-347. Ibráhím ibn al-Mahdí és a kereskedő története
347-348. A nő története, aki alamizsnát adott
348-349. A jámbor izraelita története
349-351. Abú Hasszán az-Zijádi és a khorászáni ember története
351. A szegény ember és a szűkölködő barátja története
351-352. Az elszegényedett férfi története, aki újra meggazdagodott
352-353. Al-Mutavakkil kalifa és Mahbúba, a rablány története
353-355. Wardán, a mészáros története az asszonnyal és a medvével
355-357. A királylány és a majom története
357-371. Az ébenfa paripa története
371-381. Unsz al-Wudzsúd és a vezír lánya, al-Ward Fí'l-Akmám története
381-383. Abú Nuvász története a három fiúval meg a kalifával
383. 'Abd Allah ibn Ma'mar története a baszrai férfiúval és annak rablányával
383-384. Az 'Udzra törzs szerelmeseinak története
384. A jemeni vezír és testvéröccse története
384-385. Az iskolás szerelmespár története
385. Al-Mutammalisz és felesége története
385-386. Hárún ar-Rasíd és Zubejda úrnő fürdőbéli története
386. Hárún ar-Rasíd és a három költő története
386-387. Musz'ab ibn az-Zubajrnak és 'Áisának, Talha lányánal története
387. Abú 'l-Aszvad és rableánya
387. Hárún ar-Rasíd és a két rablány története
387. Hárún ar-Rasíd és a három rablány története
387-388. A molnár és a felesége története
388. Az ügyefogyott és a vagány története
388-389. A kádi története Hárún ar-Rasíddal és Zubejda úrnővel
389. Al-Hákim kalifa és a kereskedő története
389-390. Kiszrá Anúsirván király és a parasztlány története
390-391. A vízhordó története az aranyműves feleségével
391. Khoszrou, Sírín és a halász története
391-392. A Barmakida Jahjá ibn Khálid története a szegény emberrel
392. Muhammad al-Amín és a rablány története
392-393. Jahjá ibn Khálid fiainak Sza’íd ibn Szálima l-Báhilíval esett története
393-394. Történet a női álnokságról
394. A jámbor izraelita nő és a két gonosz vénség története
394-395. A Barmakida Dzsa’far története az öreg beduinnal
395-397. Omar ibn Khattáb története a beduin legénnyel
397-398. Al-Ma’mún kalifa története a piramisokkal
398-399. A tolvaj és a kereskedő története
399-401. Maszrúr és ibn al-Qáríbí története
401-402. A jámbor herceg története
402-403. Az iskolamester története, aki hallomás útján lett szerelmes
403. Az ostoba tanító története
403-404. Az írástudatlan története, aki felcsapott iskolamesternek
404. A király és az erényes feleség története
404-405. A magribi ’Abd ar-Rahmán története a rokkhmadárral
405-407. ’Adí ibn Zajd és Hind hercegnő története
407. Di’bil al-Khuzá’í története az úhölgyel és Muszlim ibn al-Valíddal
407-411. Iszháq ibn Ibráhím al-Mauszilí és a kereskedő története
411. A három boldogtalan szerelmes története
411. A tajj törzsbeli szerelmesek története
411-412. Az eszeveszett szerelmes története
412-414. A muszlimmá lett prior története
414-418. Abú ’Íszá és Qurrat al-’Ajn szerelmének története
418-419. Al-Amín története nagybátyjával, Ibráhím ibn al-Mahdíval
419. Al-Fath ibn Knáqán és al-Mutavakkil kalifa története
419-423. A nemek vetélkedéséről való története
423-424. Abú Szuvaid és a szép arcú öregasszony története
424. ’Alí ibn Táhir emír és Mu’nisz, a rablány története
424. A két nő és szerelmeseik története
424-434. A kairói ’Alí, a kereskedő története
434-436. A zarándok és az öregasszony története
436-462. Tavaddud, a rablány története
462. A halál angyalának története a büszke királlyal és a jámbor férfiúval
462-463. A halál angyala és a gazdag király
463-464. A halál angyala és Izrael fiainak királya
464. Iszkandar dzú ’l-Qarnain és az elégedett király története
464-465. Anúsirván király igazságosságáról való története
465-466. A zsidó kádi és jámbor hitvese története
466-467. A hajótörött asszony története
467-468. A jámbor szerecsen szolga története
468-470. Az Izrael gyermekei közül való jámbor férfiú története
470-471. Al-Haddzsádzs és a jámbor férfiú története
471-473. A kovács története, aki puszta kézzel nyúlt a tűzbe
473-474. A jámbor izraelita története a felhővel
474-477. A muszlim vitéz és a keresztény nő története
477-478. A keresztény hercegnő és a muszlim története
478-479. A próféta és az égi igazságszolgáltatás története
479. A nílusi hajós és a szent története
479-481. A jámbor izraelita
481-482. Abú l’Haszan ad-Darrádzs és Abú Dzsa’far, a leprás története
482-536. A kígyókirálynő története
 • Bulúqijá kalandjai
 • Dzsánsáh története
 • Bulúqijá kalandjainak befejezése
536-566. Tengerjáró Szindbád utazásai
 • Tengerjáró Szindbád első utazásának története
 • Tengerjáró Szindbád második utazásának története
 • Tengerjáró Szindbád harmadik utazásának története
 • Tengerjáró Szindbád negyedik utazásának története
 • Tengerjáró Szindbád ötödik utazásának története
 • Tengerjáró Szindbád hatodik utazásának története
 • Tengerjáró Szindbád hetedik utazásának története
566-578. A Rézváros története
578-606. Az asszonyok álnoksága és csalafintasága, avagy a király, a fia, a kegyencnő és a hét vezír története
 • A király és vezíre feleségének története
 • A kereskedő és a papagáj története
 • A kallós és a fia története
 • A csaló és az erényes asszony
 • A fösvény és a két kenyérlepény
 • A nő és két szeretője
 • A királyfi és a dzsinn-lány története
 • Az egy csepp méz története
 • Az asszony, aki port szitáltatott a férjével
 • Az elvarázsolt forrás története
 • A vezír fiának és a fürdős feleségének története
 • Történet az asszonyról, aki meg akarta csalni a férjét
 • Az aranymíves és a kasmíri énekesnő története
 • A férfiú története, aki soha többé nem nevetett
 • A királyfi és a kereskedő feleségének története
 • A szolga története, aki úgy tett, mintha értené a madarak nyelvét
 • Az asszony és az öt férfi, aki szemet vetett rá
 • A három kívánság története
 • Az ellopott nyakék története
 • A galambpár története
 • Bahám herceg és ad-Datmá hercegnő története
 • Az öregasszony és a kereskedő fiának története
 • A királyfi és az ’ifrít kedvesének története
 • A szantálfaárus és a szélhámos története
 • A hároméves gyerek és a szoknyapecér története
 • Az ellopott pénzes zacskó története
606-624. Dzsaudar és fivérei története
624-680. ’Adzsíb és Gharíb története
680-681. ’Utba és Rajjá története
681-682. Hind, an-Nu’mán lánya és al-Haddzsádzs története
683-684. Khuzajma ibn Bisr és ’Ikrima al-Fajjád története
684-685. Júnusz írnok és Valíd ibn Szahl története
685-686. Hárún ar-Rasíd és a beduin lány története
686-687. Al-Aszma’í és a három baszrai lány története
687-688. A moszuli Ibráhím és az ördög története
688-691. Az ’udzra törzs szerelmeseinek története
691-693. A beduin és hű felesége története
693-695. A baszrai szerelmesek története
695-696. A moszúli Iszháq és az ördög története
696-697. A medinai szerelmesek története
697-698. Al-Malik an-Nászír és vezíre története
698-708. A ravasz Dalíla mesterkedéseinek története
708-719. A kairói ’Alí Zajbaq története
719-738. Ardasír és Haját an-Nuszúf története
738-756. A tengeri Dzsullanár és fia, Badr Bászim perzsa király története
756-778. Muhammad ibn Szabá’ik király és Haszan, a kereskedő története
 • Szajf al-Mulúk királyfi és Badí’at alDzsamal királykisasszony története
778-831. Haszan, a baszrai aranyműves története
831-845. Khalífa, a bagdadi halász története
845-863. Maszrúr és Zain al-Mavászif története
863-894. Núr ad-Dín és Marjam, az övkészítőnő története
894-896. A felső-egyiptomi férfiú és frank felesége története
896-899. A bagdadi férfiú és rablánya története
899-930. Dzsalí’ád indiai király és fia, Vird Khán története
 • Az egér és a macska története
 • A remete és a vajasköcsög története
 • A halak és a rák története
 • A holló és a kígyó története
 • A vadszamár és a sakál története
 • A zarándok királyfi története
 • A hollók és a sólyom története
 • A kígyóbűvölő története
 • A pók és a szél története
 • A két király története
 • A vak és a béna története
 • Az ostoba halász története
 • A fiú és a rablók története
 • A férfi és a felesége története
 • A kereskedő és a rablók története
 • A sakálok és a farkas története
 • A pásztor és a tolvaj története
 • A fogolykakas és a teknősbékák története
930-940. Abú Qír és Abú Szír története
940-946. A szárazföldi ’Abd Allah és a tengeri ’Abd Allah története
946-952. Hárún ar-Rasíd és Abú ’l-Haszan, az ománi kereskedő története
952-959. Ibráhím és Dzsamíla története
959-963. A khorászáni Abú ’l-Haszan története
963-978. Qamar az-Zamán és az aranymíves feleségének története
978-989. ’Abd Allah ibn Fádil és testvérbátyjai története
989-1001. Ma’rúf, a foltozóvarga és felesége története
Kerettörténet Sahriár király és Sahrazád történetének befejezése

* a fordítás alapjául szolgáló úgynevezett 2. kalkuttai kiadásban nem szereplő, kéziratos hagyománnyal nem rendelkező mesék.

A Honti Rezső fordításában szereplő mesék[szerkesztés]

 • Sahriár király és öccse, Sáh-Zemán király története
  • A szamár, az ökör és a parasztgazda története
 • A teherhordó és a három leány története
  • Az első koldus története
  • A második koldus története
  • A harmadik koldus története
  • Az első leány története
  • A második leány története
 • A meggyilkolt leány vagy a három alma története
 • Apró történetek és anekdoták
  • A kapzsiság büntetése
  • Harún ar-Rasíd, Dzsafár és Abu Júszuf, a kádi
  • Omar ibn el-Khattáb és a fiatal beduin
  • A csirkefogó és a tökfilkó
  • Egy Hátim et-Tái legenda
  • Harún ar-Rasíd és a perzsa Ali meg a tarisznyája
 • A szabó, a kis púpos, a zsidó orvos meg a keresztény sáfár története
  • A keresztény sáfár meséje
  • A konyhamester története
  • A zsidó orvos története
  • A szabó története: a bagdádi borbély
  • A borbély első bátyjának története
  • A borbély második bátyjának története
  • A borbély harmadik bátyjának története
  • A borbély negyedik bátyjának története
  • A borbély ötödik bátyjának története
  • A borbély hatodik bátyjának története
  • A kis púpos történetének befejezése
 • Ali Baba és a negyven rabló
 • Aladdin és a bűvös lámpa
 • A tengerjáró Szindbád utazásai
  • A tengerjáró Szindbád első meséje, vagyis az első utazás
  • A tengerjáró Szindbád második meséje, vagyis a második utazás
  • A tengerjáró Szindbád harmadik meséje, vagyis a harmadik utazás
  • A tengerjáró Szindbád negyedik meséje, vagyis a negyedik utazás
  • A tengerjáró Szindbád ötödik meséje, vagyis az ötödik utazás
  • A tengerjáró Szindbád hatodik meséje, vagyis a hatodik utazás
  • A tengerjáró Szindbád hetedik meséje, vagyis a hetedik utazás
 • Mese az asszonyok végtelen ravaszságáról és csalfaságáról
  • Mese a királyról és vezírje feleségéről
  • A féltékeny kereskedő és a papagáj
  • A kallós és fia
  • A gazfickó és a tiszta lelkű nő
  • A kereskedő és a két kenyér
  • Egy asszony két szeretője
  • A királyfi és a ghúla
  • A mézcsepp története
  • Aki homokot szitáltatott a férjével
  • A két csodaforrás
  • Aki hamar feltalálta magát
  • Az aranyműves és az énekeslány története
  • Aki soha nem nevetett többé
  • A királyfi és a kalmár felesége
  • Aki értett a madarak nyelvén
  • Az asszony és öt imádója
  • A három kívánság
  • Az eltűnt nyakék
  • A két galamb
  • Behrám herceg és Ed-Datmá hercegnő története
  • Az öregasszony és a kereskedő fia
  • A megmérgezett tej
  • A vak seikh története
  • A hároméves kisfiú
  • Az ötéves kisfiú
 • Abu Kir és Abu Szir
 • Sahriár király és Sehrezád történetének befejezése

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]