Ugrás a tartalomhoz

Az ürögi faluvégen

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az ürögi faluvégen
Műfajmagyar népdal
Stílusúj
Hangfajdó-hexachord
A kotta hangnemeC dúr
SorokA A B A
Hangterjedelem1–6 1–6 2–8 1–6
Kadencia1 (1) 5
Szótagszám13 13 14 14
ElőadásmódTempo giusto
Előadási tempó120
A gyűjtés adatai
GyűjtőBartók Béla
A gyűjtés helyeFelsőireg
A gyűjtés ideje1907
(Vár)megyeTolna vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend8610
Kodály–Vargyas436

Az Az ürögi faluvégen kezdetű magyar népdalt Bartók Béla gyűjtötte a Tolna vármegyei Felsőiregen 1907-ben.

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Bartók Béla zongora 10 könnyű zongoradarab, 6. darab [1]
Szőnyi Erzsébet két szólam 33 könnyű kórus népdalokra, 18. kotta
Máriássy István zongora vagy ének és gitár Elindultam szép hazámból, 6. kotta

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "electric piano 2"
   \transposition c'
%    Az ürögi faluvégen szól a muzsika,
    c8 c4. e8 c4. g'8 g4. a4 g d8 c d e c4 r \bar "||" \break
%    gyere kedves kisangyalom, menjünk el oda.
    c8 c4. e4 c g'8 g4. a8 g4. d8 c d e c4 r \bar "||" \break
%    Ott mulatok csendesen, babám sír keservesen,
    c'4. g8 a f4. e4 f g r c8 a4. f4 d e f g r \bar "||" \break
%    ropogós csókja rajtam szárad, nem felejtem el.
    c,8 c c4 e c g' g a g d8 c d e c4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Az ü -- rö -- gi fa -- lu -- vé -- gen szól a mu -- zsi -- ka.
    Gyere, ked -- ves kis - an -- gya -- lom, mën -- jünk el o -- da.
    Ott mu -- la -- tok ked -- vem -- re, ba -- bám sír ke -- ser -- ve -- sen,
    ro -- po -- gós csók -- ja raj -- tam szá -- rad, nëm fe -- lej -- tëm el.
   }
  >>
}

Az ürögi faluvégen szól a muzsika.
Gyere, kedves kis - angyalom, menjünk el oda.
Ott mulatok kedvemre, babám sír keservesen,
ropogós csókja rajtam szárad, nem felejtem el.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Bartók Béla: Ten Easy Piano Pieces. Marianne Charlotte György-Fetty YouTube (1987) (Hozzáférés: 2016. április 14.) (videó) 10:07–10:53.

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 185. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Tiszán innen, Dunán túl: 150 magyar népdal. Borsy István–Rossa Ernő. Budapest: Editio Musica. 73. o.  
 • Népies dalok. Szerkesztette: Kerényi György. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1961. 185. o.  
 • A mi dalaink. Összeállította: Ugrin Gábor. Budapest: Tankönyvkiadó. 55. o.  

Feldolgozások:

 • Szőnyi Erzsébet: 33 könnyű kórus népdalokra, iskolásoknak. Budapest: Zeneműkiadó. Egyneműkarra, 18. kotta  
 • Máriássy István: Elindultam szép hazámból: A legszebb magyar népdalok zongora- vagy gitárkísérettel. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 2004. 6. kotta  

Zenetudomány:

Szöveg:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap