Angyaljárás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Hóval díszített fenyőfa
Feldíszített karácsonyfa, a karácsony ünnepének egyik szimbóluma

A többi magyartól eltérően Erdélyben különleges módon ünneplik a karácsonyt. Az ünnepet megelőző Szentestén kerül a helyére a karácsonyfa és az ajándékok, de azokat nem a kis Jézus, hanem az Angyal hozza. Nincs meghatározva név szerint, hogy melyik angyal, nem több angyal, csak egy, de az mindenképpen határozott névelővel: az Angyal.

Az angyaljárás története[szerkesztés]

Az angyaljárás eredete Erdélyben a vallásos karácsonyi kántálás (énekes alamizsnagyűjtés, énekes ünnepi köszöntés) szokásához fűződik, amelynek célja a tisztelgés, jókívánság kifejezése és ajándékgyűjtés volt az egyház részére. Különböző korú csoportok jártak együtt kántálni, külön a gyermekek, külön a fiatalemberek és külön a házasemberek. A kisgyermekek többnyire a „Mennyből az angyal” című magyar egyházi népéneket énekelték. Amíg nem volt szokás a karácsonyfa állítás, a falusi gyermekek a kántálás során almát, diót kaptak ajándékba. Ez volt az angyaljárás, csengővel.[1]

A karácsonyi ajándékozás még a karácsonyfa-állítás szokásánál is újabb. Ajándékot régen a kántálók, betlehemezők, köszöntők kaptak, azok is ételfélét és legfeljebb egy kis pénzt. Erdélyben az ajándékozás még az 1960-as években sem volt szokás.

Manapság "az Angyal" az ablakon surran be az ünnepre felkészített lakás egyik szobájába, miközben a család mit sem sejtve, de mégis várakozva a szobán kívül tartózkodik. Az Angyal egy fenyőfát hoz, szépen feldíszíti, és a tövét bőségesen megtölti ajándékokkal. Majd megrázza csilingelő csengőjét, és eltávozik. A gyermekek ennek hallatára izgatottan bemennek, és csodálják a ragyogó látványt, s a csilogó fát körülállva a felnőtt családtagokkal együtt karácsonyi dalokat énekelnek, majd kiosztják egymás között az érkezett ajándékokat, melyeket természetesen mindenki meglepetten és izgatottan kibont.


\version "2.14.2"
   {
   <<
   \relative c' {
      \key f \major
      \time 4/4
      \tempo 4 = 72
      \set Staff.midiInstrument = "church organ"
%       Mennyből az angyal lejött hozzátok,
        f4     f8  e  f4   c \bar "||"   a'    a8 g    a4   f \bar "||"
%       pásztorok, pásztorok
        a  d  c2   a4  d  c2 \bar "||"
%       hogy Betlehembe  sietve menvén
        c4   c8  d c4 a \bar "||"  bes bes8 c bes4 g \bar "||"
%       lássatok, lássatok.
        a g f2    a4 g f2 \bar "|."
      }
   \addlyrics {
	Menny -- ből az an -- gyal le -- jött hoz -- zá -- tok,
	pász -- to -- rok, pász -- to -- rok,
	hogy Bet -- le -- hem -- be si -- et -- ve men -- vén
	lás -- sá -- tok, lás -- sá -- tok.
      }
    >>
   }
Fából faragott angyalok a kis Jézussal (15. század)

A karácsonynak ezt a mozzanatát a kommunista diktatúra éveiben is örömmel ünnepelhette szinte minden család, hiszen ez a családon belüli kedves esemény nem zavarta a hatóságokat. A román közösségnek természetesen a Karácsony Apó osztogatta az ajándékokat.

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]