Amuri partizánok dala

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Amuri partizánok dala
Műfaj mozgalmi dal
Dallam ismeretlen
Szöveg Szergej Alimov
Magyar szöveg Zsombor János
Hangfaj moll
A kotta hangneme D moll
Sorok A B C D
Hangterjedelem 1–5 VII–7 1–♭6 1–5
Kadencia 1 (5) 4
Szótagszám 10 8 8 7
Előadásmód Tempo giusto

A Magyarországon az Amuri partizánok dalának ismert katonai indulót ismeretlen szerző 1828-ban komponálta Csernyakovszkij tábornoknak az orosz–török háborúba induló önkéntesei számára. A dal az első világháború és az oroszországi polgárháború idején vált rendkívül népszerűvé. 1915-ben V. A. Giljarovszkij írta a Szibériai zászlóalj indulója néven ismert nagyon népszerű változatát.

1922-ben T. Aturov újra hangszerelte a dalt a Vörös Hadsereg számára. T. Aturov zenéjére több szövegváltozat is készült, ez a szovjet daloknál megszokott volt, ám a legismertebb mégis a Szergej Alimov által írt „Po dolinam, i po vzgorjam” azaz „Völgyvidéken és hegygerincen át” kezdetű szöveg lett.

A dalnak ez, Magyarországon a szocializmus idején kötelező iskolai tananyaggá tett változata, az orosz polgárháború távol-keleti frontján harcoló partizáncsapatoknak állít emléket, akik a vörösök oldalán a cári (fehér) kozák csapatokat megfutamították.

Magyar szöveg[szerkesztés]

Völgyvidéken és hegygerincen át
Tör előre a hadsereg,
A fehérek partvidékét,
Hogy csatában nyerje meg.

A fehérek partvidékét,
Hogy csatában nyerje meg

Vörös zászlónk leng, lengeti a szél
A csaták bíbor hajnalán,
Mert a hős brigádok élén
Sok amuri partizán

Ment a hős brigádok élén
Sok amuri partizán

Dicsőségünk nem múlik el soha,
Évek múltán sem halovány,
Mert a várost elfoglalta
Sok ezernyi partizán

Mert a várost elfoglalta
Sok ezernyi partizán

Hírünk úgy száll majd, mint a néprege,
Mint a lángfényű jeltüzek,
Éjjel ostromolták Szpasszkot,
Volocsájev elesett

Éjjel ostromolták Szpasszkot,
Volocsájev elesett

Verve fut már sok kozák-atamán,
Szanaszéjjel, ki merre lát
És a Csendes-óceánnál
Véget érnek a csaták

És a Csendes-óceánnál
Véget érnek a csaták

Orosz eredeti[szerkesztés]

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперëд,
Чтобы с бою взять Приморье -
Белой армии оплот.

Наливалися знамëна
Кумачом последних ран,
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.

Этих лет не смолкнет слава,
Не померкнет никогда,
Партизанские отряды
Занимали города.

И останутся как в сказке,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Разгромили атаманов,
Разогнали воевод,
И на Тихом океане
Свой закончили поход.


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 84
%   \set Staff.midiInstrument = "trumpet"
   \set Staff.midiInstrument = "trombone"
   \transposition c'
%    Völgyvidéken és hegygerincen át
     d8  e f4 d f  a8 g f e d2 \bar "||"
%    tör előre a hadsereg,
     c8 c f4 f g c8 bes a2 r4 \bar "||"
    \break
    <<
    { \voiceOne
%    a fehérek partvidékét
    d,8 d d'4. c8 bes4 d c8( bes) bes2 \bar "||"
%    hogy csatában nyerje meg.
     a8 bes c4. bes8 a4 e'  d2 }
    \new Voice { \voiceTwo
    d,8 d bes'4. a8 g4 d g g2
     f8  g a4. g8 f4 e  d2 }
    >> \oneVoice r4 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Völgy -- vi -- dé -- ken és hegy -- ge -- rin -- cen át
    tör e -- lő -- re a had -- se -- reg,
    a fe -- hé -- rek part -- vi -- dé -- két
    hogy csa -- tá -- ban nyer -- je meg.
   }
  >>
}

Források[szerkesztés]

 • A múltat be kell vallani! (A kommunizmus áldozatainak emléknapja, 2014.02.25.)
 • Kotta, szöveg (A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja)
 • Fel, vörösök, proletárok! Vágó Ernő. Budapest: Zeneműkiadó. 1960. 76. o.  
 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: Nagy Daloskönyv. 1. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 2003. 28. o. gitárkísérettel  
 • Best of Communism: Egy évszázad mozgalmi dalai. Reviczky Béla. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 30. o.  
 • A mi dalaink. Összeállította: Ugrin Gábor. Budapest: Tankönyvkiadó. 13. o.  
 • Szálljon az ének: A nemzetközi munkásmozgalom dalaiból. Összeállította: Aczél Zsuzsa. Budapest: Zeneműkiadó. 1977. 52. o.  

Felvételek[szerkesztés]

 • zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap