Alsóörs–Veszprém-vasútvonal

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Alsörs–Veszprém vasútvonal
A Balatonalmádiban kiállított 375-ös mozdony
Vonal:11
Nyomtávolság:1435 mm
A Wikimédia Commons tartalmaz Alsóörs–Veszprém-vasútvonal témájú médiaállományokat.
29 Tapolca felé
0 km Alsóörsi fűtőház
0 km Alsóörs
elágazás
3,8 km Káptalanfüred
4 km 29 Székesfehérvár felé
4,5 km
5,9 km Balatonalmádi Öreg-hegy
Sárkuta 4. sz. őrház[1]
6,9 km Balatonalmádi Remete-völgy
11,5 km Szentkirályszabadja
14,8 km Meggyespuszta
14,9 km Szentkirályszabadjai Repülőtér / Videoton telepe felé
19,1 km Veszprém-ipartelepek[2]
22 km
22,3 km Veszprém
25 km 20 Székesfehérvár felé
25,3 km Veszprém-Külső pályaudvar[3]
26 km 20 Szombathely felé
104,3 km Győr felé
56 km Székesfehérvár felé
…soha vasút olyan általánosan országos örömet nem okozott még, mint a Balaton-parti vasút…
– a Veszprémi Hírlap vezércikke (1909. július 9.)

A 11-es számú[4] Alsóörs–Veszprém vasútvonal 22 km hosszú vasútvonal volt a Dunántúlon. 1909-ben építtette Veszprém városa a város és a Balaton áru- és személyforgalmának megkönnyítésére. Megszűnése előtt a mai 11-es számú Győr–Veszprém-vasútvonal részeként üzemelt, közvetlen vonatok is indultak Győrből a Balaton partjára. Megszüntetését gazdaságtalanságra hivatkozva az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció rendelte el: 1969-ben megszüntették a Meggyespuszta-Alsóörs szakaszt, majd 1972-ben a megmaradt Veszprém-Meggyespuszta szakaszt is. A pályát 1974-ben végleg felbontották, ma csak pár száz méter emlékeztet a veszprémi vasútállomásnál, a Veszprém belvárosa felé kanyarodó rövidke szakasz.

A vasút előzményei[szerkesztés]

1881-ben sokan javasolták egy lóvasút megépítését a Veszprém és Balatonfüred közötti közlekedés megoldására.[5] A filoxéravész kitörésétől kezdve a vasút terve szorosan kapcsolódott a Balaton-felvidéki nép nyomorának csökkentése érdekében. Kompolthy Tivadar 1885-ben megjelent "A Balatonmellék népeiért" című vezércikkében javasolta, hogy a "gőztramway" ügyét az alispánok közigazgatási úton mozdítsák elő.[6] Óvári Ferenc 1892-ben elmondott parlamenti szűzbeszédében a filoxéravész miatt kilátástalan helyzetbe került kivándorlásra ítélt Balaton melléki nép helyzetén való javítást éppen egy jó közlekedési politikában látta.[7] A tapolcai, nagyvázsonyi és veszprémi választókerületek országgyűlési képviselői (Csigó Pál, Óvári Ferenc és Szabó Imre) 1893. február 15-én memorandumot intéztek a miniszterelnökhöz, melyben a filoxéravész miatt szükségessé vált szőlőfelújítások támogatására tett javaslataikat a Balaton-parti vasút kiépítésének szükségességével zárták.

A balatonfüredi tanácskozás[szerkesztés]

1894. augusztus 12-én Balatonfüreden a Balaton-parti vasút ügyében Óvári Ferenc és Véghely Dezső javaslatára kimondták, hogy a vonalat Veszprémtől, Szentkirályszabadja, Almádi és Vörösberény érintésével a Balaton-parton haladva egészen Keszthelyig kell megépíteni. Az értekezleten elfogadott javaslat megvalósítására 200 tagú végrehajtó bizottságot választottak Véghely Dezső Veszprém vármegyei és Cserán Károly Zala vármegyei alispán elnökletével.[8]

Tervek a vasútvonalra[szerkesztés]

A kereskedelemügyi miniszter 1895-ben egy esztendőre előmunkálati engedély adott Óvári Ferenc és Szabó Imre országgyűlési képviselők részére a Veszprém állomástól Kővágóörsig, innen vagy Káptalantóti vagy pedig Badacsonytomaj érintésével Badacsonytördemicig, innen Keszthely állomásig, továbbá Szentkirályszabadjától Vörösberényen át Almádiig vezető helyiérdekű, gőzvontatású vasútvonalra.[9]

Ugyanekkor egy másik társaság előmunkálati engedélyt kapott a Budapesttől Horvátország határáig terjedő vonalra, amelyik Budapest, Székesfehérvár, Berhida, Vilonya, Veszprém, Kövesd, Balatonfüred, Badacsonytomaj, Keszthelyen keresztül vezetett volna. A terv szerint a vonat menetideje Budapesttől Veszprémig 58, Balatonfüredig 70 perc lett volna. A vonalon a villamosvontatást is bevezették volna.[10]

1897-ben született egy másik terv, mely szerint Veszprémből Almádin keresztül Balatonfüredre helyiérdekű villamos vasút vezetett volna, a közlekedésügyi miniszter azonban megtagadta az előmunkálati engedély kiadását. Újabb engedélyt kapott 1898-ban Köves Jenő, ifj. Perczel Sándor és Suly László a Veszprém állomástól kiinduló, Szentkirályszabadját, Vörösberényt és Almádit érintő vasútra, mely aztán a part mentén Balatonfüreden át Keszthelyig vezetett volna.[11] 1898-tól a sajtóban egyre sűrűbben jelentek meg a készülő vasútvonalról készült írások. Ugyanennek az évnek az elején végrehajtóbizottságot választottak. Augusztus 6-án a birtokosok értekezletet tartottak Óvári Ferenc elnökletével, melyen a birtokosok mintegy 2000 forintnyi törzsrészvényt jegyeztek, majd a gyűjtést folytatva nemsokára több mint 5000 forintra nőtt a jegyzés összege.

Az Alsóörs–Veszprém vasútvonal megépítése[szerkesztés]

Tervezés[szerkesztés]

1899-ben kezdődtek meg az előkészületek az építéshez. Balatonalmádiban a Vödör-völgytől Veszprémig, majd a Vödör-völgytől Balatonfüredig folytatták a mérési munkálatokat, s az elkészült VeszprémBalatonfüred vonal mérnöki terveit a kereskedelemügyi miniszterhez benyújtották. A vasút, tekintettel arra, hogy a villamosvontatás drága, és fejletlen volt, a gőzvontatás pedig nehézkes, "automobil" (motorkocsi) kocsikra lett tervezve.

1903. március 26-án Balatonalmádiban tárgyalták a Szentkirályszabadját, Alsóörsöt és Balatonalmádit érintő kérdéseket. A vasútvonal tervezőinek a Balaton-parton 103, Szentkirályszabadjánál 286, Veszprémben pedig 266 méter tengerszint feletti magassággal kellett számolniuk. A Malom-völgyi meredek vonalvezetés miatt főként személyforgalommal számoltak, motoros vontatással. Ezt a korábban egyszer már elfogadott tervet a vasút illetékesei átvizsgálták és elvetették, ezért más megoldást kellett találni. A Vödör-völgyi vonalvezetésre több variánst dolgoztak ki.

Nehézséget jelentett az Almádi állomás elhelyezése, vagy nagy magasságban a hegyoldalon kellett elhelyezni, a központtól távol, vagy a mai Káptalanfüredi megálló helyén, a község, de még a megye határain is kívül. Az Óvári által javasolt útvonal Szentkirályszabadjától a vörösberényi erdőn át vezetett volna a fürdő előtti részre. Ez szolgálta volna legjobban az almádi fürdőhöz való közlekedést. Létezett egy olyan elgondolás is, mely szerint a vasút Szentkirályszabadjától kelet felé kanyarodva Balatonfűzfőnél érte volna el a partot. Végeredményben a vasút megépítését a Veszprém–Almádi szakaszon drágábbnak ítélték mint a pálya további, Tapolca felé vezető szakaszán.

A kisajátítások[szerkesztés]

A vasút céljára megkezdődtek a kisajátítások, amelyek még a vasút megépítése után is folytak. A káptalan 1900. február 17-én határozott arról, hogy 200 forintos katasztrális holdankénti áron hajlandó eladni a birtokából a vasúti pálya céljára kisajátítandó hét katasztrális holdnyi területet. Mindezek ellenére a vasút építése a tervezett időpontban, 1906 őszén sem kezdődött meg. Almádi érdeke azt kívánta, hogy minél hamarabb épüljön meg a vasút, ezért 1906. november 2-án a községi képviselő-testület 10 ezer koronát szavazott meg a Balaton-parti vasút építésére, azzal a kikötéssel, hogy 1907-ben megkezdik az építést. A vasút építését nem műszaki, vagy anyagi problémák akadályozták, hanem az érintett települések érdekellentétei.

Érdekellentétek[szerkesztés]

A veszprémiek 1906-ban a BudapestSzékesfehérvárVeszprémAlmádiTapolca vonalat favorizálták, mely Veszprém és Almádi között megteremtette volna a vasúti összeköttetést, ezzel szemben a zalaiak a Budapest-Székesfehérvár-Tapolca vonalat részesítették előnyben, mely segítségével el tudtak volna jutni Budapestre Veszprém érintése nélkül. A kormány végül a BörgöndPolgárdiKeneseAlmádi irányú vonalra tette le a voksát, mire a veszprémiek vissza akarták vonni a támogatásukat. Óvári Ferencnek és Rainprecht Antalnak kellett őket meggyőzni arról, hogy ne lépjenek vissza, hanem építsék meg a Veszprém–Almádi-vonalat is a Székesfehérvár–Tapolca-vonal mellékvonalaként.

A törvény[szerkesztés]

„ 1. § A Fehér és Tolna vármegyei helyi érdekü vasutak Börgönd állomásából kiágazólag, a cs. kir. szab. déli vaspálya Szabad-Battyán állomásán, Polgárdi községen, Kenesén, Almádin, Alsó-Őrsön, Balatonfüreden és Badacsonyon át a dunántuli helyi érdekü vasutak Tapolcza állomásáig, továbbá ezen vonalból Alsó-Őrs és Almádi között kiágazólag a győr-veszprém-dombovári helyi érdekü vasut Veszprém állomásáig vezetendő gőzmozdonyu vasutvonalak az ezen törvény kihirdetésétől számitott két év alatt államköltségen kiépitendők. ”

– 1907. évi XX. törvénycikk a balaton-vidéki vasút megépitéséről (részlet)

Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter a Balaton-parti vasút kiépítéséről szóló törvényjavaslatot, amelynek a parlamenti közlekedési bizottságában Óvári Ferenc volt az előadója, 1907. február közepén benyújtotta a parlamentben.[12] A törvénytervezet indoklásában Kossuth Ferenc a Balaton-parti lakosságot sújtó filoxéravészre, a gazdasági stagnálásra hivatkozott, s arra, hogy a kőbányák és a fürdőhelyek forgalmának fellendítése miatt van szükség a vasút megépítésére. Miután a képviselőház és a főrendiház is megszavazta, a király szentesítette a Balaton vidéki vasút megépítéséről szóló 1907. évi XX. törvénycikket.[13] Veszprémben nagy ünneplésben részesítették Óvárit, akinek a vasút kiharcolásában kimagasló érdemei voltak.

Az építés kezdete[szerkesztés]

A pálya kitűzése után megindult az építkezés: az almádi szakaszon már 1907. október 15-én, a szüret után megkezdték a töltések építését. Az építkezések idején is folytatódtak a viták, főleg a Veszprém városi szakaszon a felüljáró létesítése miatt, az almádi szakaszon pedig a két vonal csatlakozása, illetve az állomás elhelyezése miatt. Végül a hegyoldalon épített állomások és a megyehatáron kívüli csatlakozás valósult meg. A vasútépítést nagy figyelem kísérte mind a lakosság, mind a sajtó részéről. Utóbbi sokat foglalkozott a technikai részletekkel.

A technikai részletek[szerkesztés]

Nyáron 3000 főt meghaladta a munkáslétszám, 92%-uk magyarországi volt, ellenben 8%-uk, a kőfejtő, robbantó és alagútépítő munkások a monarchia más országaiból jöttek. A két vonalon 33 megállóhelyet és állomásépületet, 3000 vízátereszt, Veszprémben 28 méter hosszúság viaduktot kellett építeni.[14] Az Alsóörs-Veszprém vonal építéséhez mindössze hét hónapra volt szükség.

A megnyitás[szerkesztés]

1908. szeptember végén végighaladt rajta az első vonat. A vasút megnyitására több időpontot tűztek ki a hírlapokban, végül 1909. július 8-án megtörtént az ünnepélyes avatás és másnap megkezdődött a menetrend szerinti forgalom. Minden állomáson zászlódísz és ünneplőbe öltözött lelkes sokaság fogadta a magyar kormány képvíselőivel végigrobogó első vonatot. A megnyitóra az egyik küldöttség Szterényi József államtitkár vezetésével Budapestről nyolc óra körül indult. Óvári Ferenc Börgöndön csatlakozott hozzájuk. A veszprémi belső állomásról is indult egy vonat fél 12-kor, melyet Szeglethy György veszprémi polgármester vezetett. A két vonat Balatonalmádiban találkozott, Óvári Kálmán, Óvári Ferenc fia, üdvözölte az államtitkárt, majd Szeglethy György mondott köszönetet a kormánynak a veszprém-alsóörsi szárnyvonal megépítéséért. Az alsóörsi és balatonfüredi megálló után Tapolcára ment a különvonat.[15]

Működése[szerkesztés]

A vonal áthaladt Veszprémen, így Veszprém külvárosainak megoldotta az utazását Veszprém belvárosába, valamit a Balaton környéki települések lakói is könnyen feljutottak Veszprémbe. Idegenforgalmi szempontból is igen fontossá vált, tekintettel arra, hogy Északnyugat-Magyarországnak lehetővé tette a gyors eljutást a Balaton partjára. A vonal az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció áldozatának tekinthető, kis forgalmára hivatkozva szüntették meg. 1969-ben felszámolták a Meggyespuszta-Alsóörs szakaszt, majd 1972-ben a Veszprém-Meggyespuszta szakaszt is.

Megszüntetése[szerkesztés]

Az egykori alsóörsi fordítókorong helye

1966-ban a vasutat olyan sokan használták, hogy négytengelyes kocsikat kellett bevetni, és a vontatást is kezdték az M44-es mozdonyok átvenni. Noha régóta élő városi legenda, hogy a vonal felszámolását eldöntő utasszámlálás pont egy rendkívül esős napon történt, valójában nem ismert olyan forrás, ami ezt igazolná. Valószínűsíthető, hogy a vonal felszámolását részben az alacsony áruforgalom, részben pedig a veszprémi belső szakaszhoz kapcsolódó városrendezési problémák okozták: a mai Budapest utat keresztező volt felüljáró a főút nyomvonalának kiegyenesítését akadályozta, míg a vasútállomás és Jutas közti szakasz az ott tervezett lakótelep-építések (a mai Jutasi úti lakótelep) számára jelentettek akadályt. Megszüntetését az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció rendelte el, a döntést követően elkészített gazdaságossági vizsgálat[16] során öt májusi nap utasforgalmi felmérésére került sor, a nyári forgalmat ebből becsülték, azzal a kiegészítéssel, hogy részletes nyári felmérés készítése szükséges – amire azonban nem került sor, hiszen a döntés ettől függetlenül megszületett már. 1969-ben megszüntették az Alsóörs-Meggyespuszta közötti szakaszt, majd 1972-ben a Meggyespuszta-Veszprém szakaszt. A vonal forgalmát autóbusz vette át. 1970-ben hivatalos ünnepség kereteiben indították el a 73-as úton közlekedő új járatokat.

Nyomvonal[szerkesztés]

A vonal Veszprémtől a mai veszprémi vasútállomástól indult (akkor Veszprém-külső volt a neve), innen 3 km-en keresztül Veszprém belvárosa felé ment, majd elérte Veszprém állomást. Az állomás a mai Veszprém Pláza mellett volt, az épület ma is megvan. Innen 3 kilométerre volt Veszprém Ipartelepek megállóhely, mely után a vonal egyenesen haladva elhagyta Veszprém város lakott területét. Miután kiért Veszprémből, egy iparvágány ágazott ki a Videoton veszprémi telephelyéhez (ez az 1950-es években épült meg). A nyílt vonali kiágazás után Meggyespuszta megállóhely következett, melynek közlekedését a vasút megszűnése óta csak a mintegy 800 méterre fekvő autóbusz-megálló biztosítja.

Meggyespuszta után az egykori vonalat követve Szentkirályszabadja állomáshoz érünk, ahol keresztezésre is volt lehetőség. Mivel az állomás nagyon távol épült a településtől, a lakók már az ’50-es években átpártoltak az autóbuszra. Az állomás után, Vödörvölgynél pályaőrház állt, ami ma vadászházként üzemel. A vasút töltése ezen a szakaszon megmaradt és felismerhető, kerékpárút épült a nyomvonalon. A vonal innentől bemegy az erdőbe, majd az erdőből kiérve volt található a Remete-völgyi megállóhely. A vasút innen továbbhaladt Balatonalmádin keresztül, áthaladt egy vörös homokkőből épült hídon, majd megállt Öreghegy megállóhelynél. Innen a mai Töltés utcán, valamint a Vécsey utcán haladt a vasút, ezután rátért a mai Szabadságkilátó utcára, majd áthaladt a 71-es főút felett. Ezek után leereszkedett a ma is üzemelő, Káptalanfüred megállóhelyhez. Onnét a mai 29-es vonallal együtt futott a vágánya, mígnem elérkezett végállomásához, Alsóörshöz, ahol a fűtőházak is álltak.

Ma[szerkesztés]

A vasútból sok ipari műemlék maradt meg az utókor számára, kiemelkedik ezek közül az Alsóörsön épített, majd a vasútvonal bezárásával használaton kívül került fordítókorong. Bár magát a korongot elvitték az állomásról, de annak medencéje még ma is megvan, mint ahogy az irányító egységek is. A mai Káptalanfüred állomáson is látszik még, hogy régen a maitól eltérő, szigetperonos kialakítású volt. A híd, melyen a vasút átment a 71-es számú főút felett, eltűnt, ám annak északi pillérje szintén a mai napig megvan (a déli pillér helyén a 2000-es évek első felében benzinkút épült).

A Balatonalmádiban lévő, régi Remete-völgyi megállóhely felvételi épülete

A vasút nyomvonalán létesítettek egy emlékművet, melyet a közelmúltban újítottak fel. A Remete-völgyi megállóhely is megtalálható még, bár az épülete jelenleg lakóházként üzemel, de fellelhetőek ott is a vasút emlékei. Végezetül Veszprém állomás épülete úgyszintén megtalálható, melyben a 2010-es években egy vendéglátóipari egység üzemel. A vonal nyomvonala mentén további emlékek őrzik a vasút létét.

Jövő[szerkesztés]

A vasút újraépítéséért ma is küzdenek a környékbeliek, s talán, ha a Szentkirályszabadján működő repteret átalakítják polgári repülőtérré, tényleg elkezdik a régi vasút újraépítését, bár más nyomvonalon.[17]

Képgaléria[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

Commons:Category:Alsóörs-Veszprém railway line
A Wikimédia Commons tartalmaz Alsóörs-Veszprém-vasútvonal témájú médiaállományokat.

További információk[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. http://vasutallomasok.hu/allomas.php?az=srtk
 2. http://vasutallomasok.hu/allomas.php?az=vszh
 3. Mai neve Veszprém vasútállomás.; eredeti neve Jutas vasútállomás.
 4. Megszűnése előtti utolsó száma 11-es volt, mint a Győr–Veszprém-vasútvonalnak. (lásd egy 1948-as térképen Archiválva 2012. január 21-i dátummal a Wayback Machine-ben) A két vonalnak az 1920-as évektől volt közös számozása, a 11-es előtt a 33-as (1943-as menetrendi térkép[halott link]), még előtte a 66-os (1925-ös menetrendi térkép feldolgozása Archiválva 2014. június 5-i dátummal a Wayback Machine-ben) számot viselték. A Jutas-Veszprém viszonylat egyes menetrendekben 11a néven szerepelt.
 5. Veszprém, VII évfolyam 18. sz. 1881. április 24. "Hireink" rovat. "Veszprém-balatonfüredi lóvasút…"
 6. Veszprémi Független Hírlap, V. évf. 29. sz. 1885. július 18. "A Balatonmellék népeiért"
 7. Uo. XII. évf. 25. sz. 1892. június 18. "A balatonvidéki nép érdekében."
 8. Veszprémi Hírlap, II. évf. 33. sz. 1894. augusztus 18. "Hírek" rovat. "A Balaton-parti vasutak ügye."
 9. Uo. III. évf. 23. sz. 1895. június 9. "Hírek" rovat. "A Balatonparti vasút."
 10. Uo. III. évf. 31. sz. 1895. augusztus 4. "Hírek" rovat. "Villamos vasút a Balaton mellett."
 11. Veszprémvármegye, I. évf. 13. sz. 1898. március 30. "Ujdonságok" rovat. "A balatonparti vasút."
 12. Uo. XV. évf. 7. sz. 1907. február 17. "Hírek" rovat. "Balatonparti vasút a parlament előtt."
 13. Az 1907. évi XX. törvénycikk a Balaton vidéki vasút megépítéséről Archiválva 2008. február 5-i dátummal a Wayback Machine-ben, www.1000ev.hu
 14. Balaton, I. évf. 6. sz. 1908. december 1.
 15. Veszprémi Hírlap, XVII. évf. 28. sz. 1909. július 11. "A balatoni vasút megnyitása" és "Hírek" rovat. "Megy a gőzös…"
 16. Veszprém-külső pu.–Alsóörs kisforgalmú vasútvonal gazdaságossági vizsgálata. (Hozzáférés: 2021. március 15.)
 17. A Balatonfüred-Veszprém vasút visszaállítását kezdeményezők bemutatója[halott link]; Elérés: 2008. augusztus 22.