Adriányi Gábor

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Adriányi Gábor
Template-Abbot - Provost.svg
Életrajzi adatok
Cím egyháztörténész, címzetes kanonok, prépost
Született 1935. március 31. (86 éves)
Nagykanizsa
Nemzetiség magyar
Munkássága
Vallás római katolikus
Felekezet katolikus
Tisztség Szent Mária Magdolnáról nevezett felsőörsi prépost

Hivatal 2016. augusztus 21.
Felszentelés 1960.
Elődje Körmendy József
Utódja hivatalban

Adriányi Gábor (Nagykanizsa, 1935. március 31. –) római katolikus pap, egyháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Szent Mária Magdolnáról nevezett felsőörsi prépost.

Élete[szerkesztés]

Adriányi Gábor Nagykanizsán született 1935. március 31-én. Gimnáziumi tanulmányait Esztergomban, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban kezdte el, majd Budapesten végzett kitüntetéssel. Gimnáziumi tanulmányai után papnövendéknek jelentkezett, s a Központi Papnevelő Intézet növendéke lett. 1951-ben, mivel kispaptársainak többségével együtt megtagadta a békepapi mozgalomban való részvételt állami nyomásra kizárták a szemináriumból. Tanulmányait titkokban folytatta, majd – pápai engedéllyel, szükséghelyzetre hivatkozással magyarországi egyházmegyei inkardináció nélkül, a Római Szent Egyház szolgálatára – Zadravecz István püspök titokban 1960-ban pappá szentelte.

Lelkipásztori tevékenységét titokban végezte, állandó megfigyelés alatt. 1961-ben a letartóztatás veszélye elől sikerült Németországon keresztül Rómába jutnia, ahol a Pápai Magyar Intézet növendéke lett, és a Szent Tamás Egyetemen szerzett egyháztörténeti doktorátust.

Egyetemi tanári pályafutását 1971-ben a Bonni Egyetem Egyháztörténeti Karán kezdte meg, mint magántanár. 1976 óta ugyanott tanszékvezető tanár, az Egyháztörténeti Intézet igazgatója. Címzetes kanonok, a francia Palmes Academiques rend lovagja, a varsói Kardynal Wyszynski Egyetem tiszteletbeli doktora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja (Filozófiai és Történettudományok Osztály), valamint a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja. Kitüntették Fraknói Vilmos-díjjal és a Szabadság hőse emlékéremmel. 2015-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta meg. 2016. augusztus 21-én Márfi Gyula veszprémi érsek munkássága elismeréseként a Szent Mária Magdolnáról nevezett felsőörsi prépostsággal jutalmazta.

Munkássága[szerkesztés]

Magyarországon kezdetben csak könyvein keresztül, majd a rendszerváltozást követően személyesen is komoly hatást gyakorolhatott a teológia és az egyháztörténet művelésére. Szakterülete a katolikus egyház története Magyarországon; a magyar katolikus egyház speciális történeti problémái a XIX. és a XX. században; a Vatikán keleti politikája Magyarországgal szemben. 1971-től a müncheni Ungarn-Jahrbuch társszerkesztője. Magyarul a Katolikus Szemlében, az Új Látóhatárban, a Mérlegben, az Életünkben, németül az Ungarn-Jahrbuchban és más német nyelvű folyóiratokban publikált. 1973 óta szerkeszti és kiadja a Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae nevű egyháztörténeti sorozatot. Számos egyháztörténeti könyv és lexikon szerzője és szerkesztője.

Akadémiai székfoglalóját 2016. december 8-án tartotta meg "A magyar kormány intervenciója az I. vatikáni zsinatot 1870-ben" címmel.

Művei[szerkesztés]

 • Die Stellung der ungarischen Kirche zum österreichischen Konkordat von 1855; Detti, Roma, 1963
 • Fünfzig Jahre ungarischer Kirchengeschichte. 1895-1945; Hase und Koehler, Mainz, 1974 (Studia Hungarica)
 • Festschrift für Bernhard Stasiewski. Beiträge zur ostdeutschen und osteuropäischen Kirchengeschichte; szerk. Adriányi Gábor, Joseph Gottschalk; Böhlau, Köln–Wien, 1975
 • Augustinus Theiner (1874) und die "Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia"; Lax, Hildesheim, 1975
 • Ungarn und das 1. Vaticanum; Böhlau, Köln–Weimar–Wien, 1975
 • Az egyháztörténet kézikönyve; Aurora, München, 1975 (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae)
 • Die Führung der Kirche in den sozialistischen Staaten Europas; szerk. Adriányi Gábor; Berchman, München, 1979 (Sammlung Wissenschaft und Gegenwart)
 • Apostolat der Priester- und Ordensberufe. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Katholizismus im XX. Jahrhundert; Böhlau, Köln–Wien, 1979
 • Beiträge zur Kirchengeschichte Ungarns; Trofenik, München, 1986 (Studia Hungarica)
 • Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert; Schöningh, Paderborn, 1992
 • Prohászka és római index; Szent István Társulat, Bp., 2002
 • Die Ostpolitik des Vatikans 1958-1978 gegenüber Ungarn. Der Fall Kardinal Mindszenty; Schäfer, Herne, 2003 (Studien zur Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas)
 • Kleine Kirchengeschichte Ungarns; Schäfer, Herne 2003 (Studien zur Geschichte Ungarns)
 • Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn; Böhlau, Köln–Weimar–Wien, 2004 (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte)
 • A Vatikán keleti politikája és Magyarország, 1939-1978. A Mindszenty-ügy; Kairosz, Bp., 2004
 • Adriányi Gábor–Csíky Balázs: Nyisztor Zoltán; Argumentum, Bp., 2005 (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae)
 • A katolikus egyház története a XX. században Kelet-, Közép-kelet és Dél-Európában; Kairosz, Bp., 2005
 • Egy élet nyomában. Önéletrajz; Kairosz, Bp., 2007
 • A Bach-korszak katolikus egyházpolitikája, 1849–1859; Kairosz, Bp., 2009
 • Documenta Vaticana. Historiam autonomiae catholicae in Hungaria illustrantia; Argumentum, Bp., 2011 (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae)
 • Az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat; bev., vál., jegyz. Adriányi Gábor, sajtó alá rend. Bárány Zsófia; MTA BTK Történettudományi Intézet, Bp., 2015 + DVD (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak Egyháztörténeti források)
 • Esztergomi zsinatok a 19-20. században; összeáll., tan., jegyz. Adriányi Gábor; MTA BTK TTI, Bp., 2017 + CD-ROM (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források)

Források[szerkesztés]

 • Az MTA külső tagjává választották Adriányi Gábor egyháztörténészt. www.magyarkurir.hu. (Hozzáférés: 2016. augusztus 26.)
 • Prépostavatás Felsőörsön. www.magyarkurir.hu. (Hozzáférés: 2016. augusztus 26.)
 • Dr. Adriányi Gábor :: Mindszenty Alapítvány. www.mindszentyalapitvany.hu. [2016. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 26.)
 • Adriányi Gábor - Püspökök kinevezése és elmozdítása 1848-1849-ben. vigilia.hu. [2016. augusztus 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 26.)
 • Köztestületi tagok | MTA. mta.hu. [2016. augusztus 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 26.)
 • NYUGATI MAGYAR IRODALMI LEXIKON ÉS BIBLIOGRÁFIA. mek.oszk.hu. (Hozzáférés: 2016. augusztus 26.)
 • Im Gedächtnis der Kirche neu erwachen. Studien zur Geschichte des Christentums in Mittel- und Osteuropa. Festgabe für Gabriel Adriányi zum 65 Geburstag; előszó Miloslav Vlk, szerk. Reimund Haas, Karl Josef Rivinius, Hermann-Josef Scheidgen; Böhlau, Köln–Weimar–Wien, 2000 (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte, 22.)
 • Kirche und Gesellschaft im Wandel der Zeiten. Festschrift für Gabriel Adriányi zum 75. Geburtstag; szerk. és bev. Hermann-Josef Scheidgen, Sabine Prorok, Helmut Rönz; Traugott Bautz, Nordhausen, 2012
 • Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára; szerk. Klestenitz Tibor, Zombori István; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2015
 • Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához. Tanulmánykötet Mindszenty József pappá szentelésének 100., esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára. Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva; Hittel a Nemzetért Alapítvány, Bp., 2015