Admonitio generalis

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Az admonitio generalis 789-es szövege egy 9. századi kéziratban, Saint-Remi-apátságból (Reims) (jelenleg Párizs, Francia Nemzeti Könyvtár, lat. 10758, fol. 50r)

Az Admonitio generalis (magyarul: „általános felhívás“) egy kora középkori okirat, amely kapitulárist 789-ben Nagy Károly frank király rendelt el. Ez egyben a legismertebb kapitulárisa.

Tartalma[szerkesztés]

A részletekbe menő figyelemfelkeltő vagy felszólítás a püspököket és a klérust általában, a világi méltóságokat és nagy általánosságban az ország egész népességét célozta meg. A felhívás Kizárólag a bibliára és az egyházi jogra hivatkozik, egyfajta reformprogram az egész birodalomnak. Kora híres tudósa, Alcuin nagy részt kivett a szöveg fogalmazásából. A kolostori (iskolai)-képzés megreformálását is megcélzó szöveg gyakorlatilag egy korábbi, 784/85-ből[1] való, hasonló intenciójú levél pontosabb megfogalmazása. Ezt az "epistula de litteris colendis" címen ismert levelet Alkuin eredetileg Baugulf fuldai apátnak írta, amelyet ő aztán a további terjesztést elősegítendő elküldött Metzbe is Angilram apátnak.

Az Admonitio generalis két fejezetre bontható:

Az 1–59 számozású bekezdések az egyházi szervezettel foglalkozik. Egészében véve azoknak az utasításoknak a megismétlése, amelyeket I. Adorján pápa rendelt el, pontosabban Dionysius Exiguus gyűjteményéből származó kánonjogi dekrétumok. A cél a régi, példaértékűnek tartott egyházi jog visszaállítása volt.

A második részben, a 60–82 bekezdések szövege a tulajdonképpeni reformprogram. Nagy Károly szándéka ezzel az újonnan meghódított szász területek még pogány, törzsi társadalmának keresztény hitre térítése ill. a már keresztények hitének megerősítése. Ösztönözte a világi és egyházi vezetőket az egymással való együttműködésre és nagyívű programot indított a jog, az irodalom és a művészetek területén az egyházi képzés keretein belül.

Szövegedíciók[szerkesztés]

  • Hubert Mordek †, Klaus Zechiel-Eckes †, Michael Glatthaar (Szerk.): Die Admonitio generalis Karls des Großen. (a cím magyar fordítása:Nagy Károly admonitio generalisa.) Hahn, Hannover 2012 (Monumenta Germaniae Historica) Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum separatim editi, 16. kötet), ISBN 978-3-7752-2201-3.

Irodalom[szerkesztés]

  • Walter Berschin: Biographie und Epochenstil im Lateinischen Mittelalter. 3. kötet: Karolingische Biographie 750-920. (A középkori latin filológia forrásai és azok elemzése). Anton Hiersemann, Stuttgart 1991, ISBN 3-7772-9102-1, 101–113 oldal, különösen a 101. oldal
  • Hubert Mordek: Admonitio generalis. In: Albrecht Cordes, Heiner Lück, Dieter Werkmüller, Ruth Schmidt-Wiegand (Szerk.): Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. 2., teljesen átdolgzott és bőített kiadás. 1 kötet, Erich-Schmidt- Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-503-07912-4, 76–78. szöveghasáb
  • Stefan Sonderegger: Althochdeutsche Sprache und Literatur de Gruyter Studienbuch, Berlin 2003.
  • Reinhold Schneider (Szerk.): Kapitularien. kiválasztotta és a bevezetőt írta Reinhold Schneider. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1968.

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Minden ide vonatkozó szöveg listája megtalálható Walter Berschin: Biographie. 1991, 101. oldal

További információk[szerkesztés]