Abszorpció (egyértelműsítő lap)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A végső soron a latinból (absorbere: ’elnyelni’)[1] származó abszorbeálás, abszorpció szavak jelentése: ’valamit felszívni, elnyelni, megemészteni; elmélyedni, elmerülni valamiben, megkötni valamit’. A kifejezés lehetséges jelentéseit alább tudományáganként, azon belül ABC-rendben soroljuk fel.

Természettudományok[szerkesztés]

 • abszorpció (akusztika) – hanghullámok átalakítása hőenergiává egy (hangszigetelő) anyagban;
 • abszorpció (biológia) – emésztés;
 • abszorpció (fizika) – az a fizikai folyamat, amelynek során részecske vagy energia valamilyen közegben elnyelődik, megjelenési formája módosul; fény, röntgen- és gammasugárzás, rádiósugárzás elnyelése, átalakítása más energiává;
 • abszorpció (gyógyszertan) – a drog felszívódása a véráramba;
 • abszorpció (kémia) – egy fizikai vagy kémiai jelenség, melynek során atomokat, molekulákat vagy ionokat vesz fel önmagába egy gáz, folyadék vagy szilárd anyag, mégpedig fizikai oldással, diszpergálással vagy kémiai reakcióval.

Társadalomtudományok[szerkesztés]

 • abszorpció (büntetőjog) - Az abszorpció büntetéskiszabási elve alapján a halmazatban lévő bűncselekmények közül az elkövetővel szemben csak az általa elkövetett legsúlyosabb bűncselekményre megállapított büntetési tétel alkalmazását rendeli.[2]
 • abszorpció (közgazdaság)Sidney Alexander közgazdasági iskolájának egy fogalma, ez a tőkemozgásokat is figyelembeveszi a fizetési mérleg kapcsán.[3]
 • abszorpció (nyelvészet) – egy magánhangzó kiesése a szótagolás megtartása mellett;[4]
 • abszorpció (pedagógia) – Dr. Maria Montessori pedagógia elméletében az érzékszervi tapasztalatok ösztönös befogadásának időszakában, a 2-3 életévben végbemenő folyamat;[5]
 • abszorpció (szociológia) – az a társadalmi folyamat, minek során egy kulturális csoport egy másikat, az asszimilálódó csoportot beolvasztja önmagába.[6]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. absorbeo, absorbere, absorbui, absorptus, LATdict - An Online Latin Dictionary. Hozzáférés ideje: 2009. október 4. 
 2. Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része, HvgOrac, Budapest, 2010, 338. o.
 3. Gubcsi Lajos - Tarafás Imre: A láthatatlan pénz
 4. Absorption, Kleines Wörterbuch der Linguistik. Hozzáférés ideje: 2009. október 4. 
 5. Theory of Dr Maria Montessori. Daily Montessori. (Hozzáférés: 2009. október 4.)
 6. Richard Kolm. The change of cultural identity: an analysis of factors conditioning the cultural integration of immigrants. Ayer Publishing (1980). ISBN 0405134320, 9780405134326. Hozzáférés ideje: 2009. október 4.