Ablakomba, ablakomba

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ablakomba, ablakomba
Műfaj magyar népdal
Stílus új
Hangfaj moll
A kotta hangneme D moll
Sorok A A B A
Hangterjedelem 1–8 1–8 1–♭10 1–8
Kadencia 1 (1) 1
Szótagszám 15 15 16 15
Előadásmód Moderato
Előadási tempó 50
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Bartók Béla
A gyűjtés helyeTura
A gyűjtés ideje 1906
(Vár)megyePest vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend 9293
Kodály–Vargyas 443

Az Ablakomba, ablakomba című magyar népdalt Bartók Béla gyűjtötte 1906-ban a Pest vármegyei Turán. Új stílusú népdal alkalmazkodó ritmussal.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Bartók Béla ének, zongora Magyar népdalok, 6. dal [1]
Máriássy István zongora vagy ének és gitár Elindultam szép hazámból, 26. kotta

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág.
    d8 f e d a'4 d c a g8 a g e f4 d d r \bar "||"
%    Aki kettőt, hármat szeret, sosincs arra jó világ.
    d8 f e d a'4 d c8 a4. g8 a g e f4 d d r \bar "||" \break
%    Lám, én csak egyet szeretek, mégis de sokat szenvedek
     f'4 e d8 e4. d c8 a c4. d bes8 g bes4. c4 a f8 d4. \bar "||"
%    Az az álnok béreslegény csalta meg a szívemet.
    d8 f e d a'4 d c8 a4. g8 a g e f d4. d4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ab -- la -- kom -- ba, ab -- la -- kom -- ba be -- sü -- tött a hold -- vi -- lág.
    A -- ki ket -- tőt, hár -- mat sze -- ret, so -- sincs ar -- ra jó vi -- lág.
    Lám, én csak ë -- gyet sze -- re -- tëk, még -- is de so -- kat szen -- ve -- dëk.
     Az az ál -- nok bé -- rës -- le -- gény csal -- ta mëg a szí -- ve -- met.
   }
  >>
}

Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág.
Aki kettőt, hármat szeret, sosincs arra jó világ.
Lám, én csak egyet szeretek, mégis de sokat szenvedek.
Az az álnok béreslegény csalta meg a szívemet.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Bartók Béla: Ablakomba, ablakomba. Énekel: Kurucz Margaréta YouTube (2009. nov. 20.) (Hozzáférés: 2016. jan. 26.) Galántai Zenei Napok, Reneszánsz kastély.

Forrás[szerkesztés]

Népdalgyűjtemények:

Tankönyvek:

 • Iskolai énekgyüjtemény II: 11–14 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1944. 31. o. 341. kotta  

Feldolgozások:

 • Pianoforte IV. Összeállította Király Katalin. Szeged: Mozaik Kiadó. 2012. ISMN 979 0 9005277 4 5, 5. darab  
 • Máriássy István: Elindultam szép hazámból: A legszebb magyar népdalok zongora- vagy gitárkísérettel. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 2004. 26. kotta  

Zenetudomány:

Egyéb:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap