A teória

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A teória

A teória – Török-Szabó Balázs kortárs magyar filozófus könyve – 2015-ben jelent meg.

A Teória[szerkesztés]

A könyv egyrészt az emberről, az életről szól. Szakít azzal az elképzeléssel, hogy a filozófia pusztán elméleti, absztrakt tudomány, megkísérli újra emberközelivé, életszerűvé, a mindennapok során hasznosíthatóvá tenni azt, és nagy hangsúly fektet a gyakorlatra. Másrészt számos tudományterület eredményét felhasználja, a kognitív pszichológiától az információelméleten át a neurológiáig, közöttük új összefüggéseket mutat meg, új szemszögből tekint rájuk, a fejlődés szemszögéből.

Teória[szerkesztés]

A könyv szövegezése tárgyilagos, nincs benne minősítés, nem állítja semmiről, hogy jó vagy rossz; nincs benne felszólítás, nem mondja meg, mit „kell” vagy „nem kell”. Vizsgálódása középpontjában az ember áll; az egyénhez egzisztencialista szemszögből közelít. Egy feltevést visz végig, egy teóriát, nem állítja, hogy ez az egyetlen és tökéletes igazság, csupán egy – tapasztalatokra építkező – nézőpontot biztosít, és kísérletet tesz arra, hogy ez alapján egy általánosan is használható összefüggésrendszert írjon le. Külön kitér a leírtak gyakorlati alkalmazására.

Tudat, fejlődés[szerkesztés]

A fejlődés A teória értelmezése szerint tudatos változtatás: olyan változás, ami az emberből indul ki. Ha az ember a maga valójában tapasztalja meg a valóságot, beleértve önmagát is, látja, hogy a világ körülötte – és vele együtt ő maga is – folyamatosan változik, és felismeri, hogy minden pillanatban végtelen lehetőség közül dönthet, akkor képes tudatos döntést hozni, a döntése következtében pedig tudatosan változni, azaz fejlődni. A könyv szerint a tudat nem csupán az objektív valóság szubjektív képe az emberben, hanem túlmutat az emberen. Az emberiség egésze összekapcsolódik benne, magába foglalja az anyagot, a végtelenhez közelít, térbeli, állandó mozgásban van, és benne minden mindennel összefügg, minden változás hatással van a rendszer egészére. Bizonyos szempontból a lehetőségek megjelenítőjeként is értelmezhető, minden pillanatban mindenki számára végtelen lehetőséget mutat, melyek közül választhat. Az ember pedig tudatos döntéssel tudatos változást, azaz fejlődést idézhet elő magában a tudatban is.

A könyv tartalomjegyzéke[szerkesztés]

Előszó

Bevezetés

 • 1. Fogalmi alapok
  • 1.1. Miért van szükség a fogalmak meghatározására?
  • 1.2. Mi a tudat?
  • 1.3. Fejlődés
   • 1.3.1. Idő
   • 1.3.2. Változás es fejlődés
   • 1.3.3. Tudatosság
   • 1.3.4. Tudatos ember
  • 1.4. Az egyén tudatának fejlődése
   • 1.4.1. Mi az egyén?
   • 1.4.2. Fizikai, mentális és érzelmi szint
   • 1.4.3. Az én, avagy az ego
  • 1.5. Valóság és képzelet
   • 1.5.1. Éntudat
   • 1.5.2. Öntudat
  • 1.6. Az éntudat és az öntudat kapcsolata
   • 1.6.1. Tudatosulás
 • 2. Az élet: gyakorlat
  • 2.1. Lehetőségek és döntés
  • 2.2. A tudatfejlődés szakaszai és főbb állomásai
   • 2.2.1. Fogantatás
   • 2.2.2. Fogantatástól a születésig terjedő időszak
   • 2.2.3. Születés
   • 2.2.4. Születéstől az éntudat kialakulásáig tartó szakasz
   • 2.2.5. Éntudat kialakulásának pontja
   • 2.2.6. Gyermekkor
   • 2.2.7. Pubertáskor
   • 2.2.8. Pubertáskor után – a felnőttkor küszöbe
   • 2.2.9. Felnőttkor
   • 2.2.10. Az éntudat telítődési pontja
  • 2.3. Tudatos terápia
   • 2.3.1. Minta
   • 2.3.2. Figyelem
   • 2.3.3. Mi a törés?
   • 2.3.4. Ösztönök
   • 2.3.5. Indulat
   • 2.3.6. Valódi érzések
   • 2.3.7. Szembesítés
  • 2.4. Munka
   • 2.4.1. Munka fizikai szinten
   • 2.4.2. Munka mentális szinten
   • 2.4.3. Munka a harmadik szinten, az érzelmi szinten
 • 3. Keresés
  • 3.1. Keresés mint pótcselekvés
  • 3.2. Mi a kereső?
  • 3.3. Keresés mint kíváncsiság
  • 3.4. Keresés mint visszaigazolás
  • 3.5 „Létrahasonlat”, avagy a keresés folyamata
 • 4. Az éntudat mozgásainak látszatai
  • 4.1. Az „én” életciklusa
  • 4.2. Különlegesség
  • 4.3. Viszonyítás és minősítés
  • 4.4. Aktív és passzív mozgások
   • 4.4.1. Passzív mozgások
   • 4.4.2. Aktív mozgások
  • 4.5. Ítélkezés, ítélet
 • Az egyéni munkáról

Források[szerkesztés]

 • Török-Szabó Balázs: A teória; Könyvpont, Bp., 2015, ISBN 978 615 5436 11 6
 • Török-Szabó Balázs: A teória; 2. átdolg. kiad.; L'Harmattan, Bp., 2017 (Fontanus könyvek)
 • Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába; Holnap, Bp., 1997
 • Atlasz – Filozófia Athenaeum Kiadó 1999. ISBN 963-85962-3-6