Új Világrend

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az Új Világrend elmélet egy összeesküvés-elmélet, amelyet a totalitáriánus világkormány esetleges megvalósulására figyelmeztetők alkottak meg. Az Új Világrendről szóló elméletek azon alapulnak, hogy az árnyékkormányok a politikai elit segítségével egy globalista összeesküvéssel létrehozzanak egy, az egész világ felett uralkodó, tekintélyelvű világkormányt, amely a jelenlegi nemzetállamok helyébe lépne és teljesen ideologizálná megalapítását, mint az emberiség történelmi folyamatainak végkifejletét. Leginkább a politikusok és a pénzügyi szakemberek közt elterjedt nézet, akik arra spekulálnak, hogy jogtalanul irányíthatják és befolyásuk alá vonhatják egy összeesküvés létrehozásával vezető szervezeteket. Számos múltbéli és jelenlegi esemény is úgy tűnik, hogy ennek a folyamatnak a része, amely manapság is zajlik annak érdekében, hogy világuralomra törjenek titkos politikai csoportosulásokon keresztül és a törvényhozási folyamatok segítségével.

Az összeesküvés-elméletek szerint titkos hatalmi csoportok (Illuminátus rend, szabadkőművesek, Bilderberg-csoport, stb.) összeesküdött, hogy világuralmat szerezzenek egy autoriter világkormány létrehozásával, ezzel megszüntetve az országok szuverenitását. Az Új Világrend (New World Order) egy összeesküvés-elmélet egy olyan totalitárius világberendezkedési, politikai és társadalmi elképzeléssel kapcsolatban, mely szerint a Földet majd egyetlenegy ország alkotja, egy világkormánnyal, amely a föld erőforrásai fölött egy kézben rendelkezik.


Korábban, az 1990-es évek elején az Új Világrend összeesküvés-elmélet még csak két amerikai ellenkultúrára korlátozódott, elsődlegesen a hazafias mozgalmakra és másodlagosan a fundamentalista keresztényekre, akik a világvégére és az Antikrisztus eljövetelére figyelmeztettek. A szkeptikusok, mint például Michael Barkun és Chip Berlet, megfigyelték, hogy a jobboldali populisták Új Világrend elmélete nem csupán a stigmatizált tudás követőit foglalja magába, hanem átszivárog a populáris kultúrába, ettől kezdve létrejött egy páratlan időszaka azon embereknek, akik aktívan készültek az ezredfordulón végül be nem következett végítélet napi forgatókönyvek beteljesülésére az Egyesült Államokban a 20. század végén és a 21. század elején. Ezek a politikai tudósok meg voltak győződve arról, hogy az így kiváltott tömeghisztéria, megítélésük szerint pusztító hatással lesz az amerikai politikai életre, mely kiterjed majd a széles körben elterjedt politikai elidegenítésre és a magányosan elkövetett terrorcselekményekre is.

A kifejezés története[szerkesztés]

A 20. század során számos államférfi, úgy, mint Thomas Woodrow Wilson és Winston Churchill is használták az "új világrend" kifejezést, amellyel utalni kívántak arra, hogy a történelem egy új korszakára irányuló drámai változások fognak bekövetkezni a politikai gondolkodásban és a hatalmi egyensúlyban az I. világháború és a II. világháború lezajlását követően. Mind úgy látták, hogy ezen időszakok lehetőséget teremtenek a globális kormányzás idealisztikus világának létrehozásához, új kollektív kihívások érzetének kialakításához, hogy megcélozzák a világméretű problémák megoldását, melyek mögött az önálló nemzetállamok állnak, miközben végig szem előtt tartanák a nemzetek önmeghatározáshoz való jogait. Ezen indítványok vezettek el a nemzetközi intézményrendszerek felállításához, úgy, mint a NATO, az ENSZ és a nemzetközi rezsimek, mint például a Bretton Woods-i rendszer és a GATT, azaz az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény létrejöttéhez, amelynek számításai mind az Egyesült Államok hatalmi helyzetének fenntartásához voltak igazítva, amely szabályozta a nemzetek közti együttműködést, azzal együtt, hogy a kapitalizmus egy békés időszakához sikerült ekkor elérkezni. Ezen létesítmények sajátosak és liberálisan internacionalisták voltak általában, ennek ellenére folyamatosan kritizálták és szembehelyezkedtek vele az amerikai ultrakonzervatív üzleti nacionalisták már az 1930-as évektől kezdődően.

A haladó szellemiségűek üdvözölték e nemzetközi szervezetek megalakulását, melyek a két világháború utóhatásaként jöttek létre, de úgy érveltek, hogy ezek demokratikus deficittől szenvednek és ennélfogva alkalmatlanok nem csupán arra, hogy megakadályozzanak egy újabb globális háborút, hanem elősegítik a globális igazságszolgáltatást is. Az Egyesült Nemzeteket 1945-ben amerikai bankárok és tisztségviselők hozták létre és minden időben azon dolgozott e szervezet, hogy a szuverén nemzetállamok szabadon választott szövetésge legyen és nem pedig egy nemzetek feletti világkormány megtestesülése. Ennek ellenére az aktivisták világszerte megalakították a világszövetségi mozgalmaikat abban reménykedve, hogy majd így sikerül létrehozniuk egy valóban új világrendet. H. G. Wells brit író és futurista, tovább ment, mint a progresszívek és 1940-ben kisajátította és újrafogalmazta az "új világrend" kifejezést, melyet, mint egy technokratikus világállam és tervezett gazdaság megtestesüléseként írt le. Annak ellenére, hogy nézetei nagy népszerűségre tettek szert az állami szocialisták körében, Wells mégis elbukott a nagyobb hatásgyakorlás és hatásainak hosszan tartó befolyásolásában, mert képtelen volt energiáit arra összpontosítani, hogy magához vonzza a tudósokat és tanárokat, akik végül koordinálták volna Wells új világrend nézeteinek alakulását.

Története[szerkesztés]

1990. szeptember 11-én, az Amerikai Egyesült Államok elnöke George H. W. Bush beszédet tartott, melyben először említi az új világrendet.[1][2][3]

Fordítás[szerkesztés]

Ez a szócikk részben vagy egészben a New World Order (conspiracy theory) című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

Referenciák[szerkesztés]