Ó Uram, nem vagyok én méltó

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ó Uram, nem vagyok én méltó
Műfaj magyar egyházi népének
Szöveg Sík Sándor
Hangfaj moll
A kotta hangneme Á moll
Hangterjedelem 1–5 4–♭10 ♭3–7 1–4
Kadencia 5 (5) 5
Szótagszám 10 10 8 7

Az Ó Uram, nem vagyok én méltó és az Üdvözlégy, üdvösséges ostya két azonos dallamú egyházi ének. Mindkettő az Oltáriszentségről szól. A dallam Bogisich Mihály: Őseink Buzgósága című énekeskönyvéből származik.[1]

Az Ó Uram… Sík Sándor költeménye. Az Üdvözlégy, üdvösséges ostya a Nádor-kódexből való.[2]

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "oboe"
   \transposition c'
    a2 b c1 c4 c d d c( d) e2 \bar "||" e d f g a4( c) b a f2 e \bar "||" \break
    g2 e f4 e d c d2 e \bar "||" c4 b a d c2 b a1 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ó, U -- ram, nem va -- gyok én mél -- tó, hogy há -- zam -- ba köl -- töz -- ni légy jó,
    mond -- jad csak egy szó -- val né -- kem, s_meg -- gyó -- gyul az én lel -- kem.
   }
  >>
}

Ó Uram, nem vagyok én méltó,
Hogy házamba költözni légy jó,
Mondjad csak egy szóval nékem,
S meggyógyul az én lelkem.

A másik ének szövege:

Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,
Isten tiszta Anyjának Fia,
Mostan kenyérszínben látlak,
Igaz Isten, megvallak.

Mert te vagy igaz Üdvözítő,
Mind e világ bűneit törlő,
Igaz Istennek egy Fia,
Ki keresztfán meghala.

Mikor a pap az igét mondja,
Átváltozik kenyér mivolta.
S Annak lészen teste, vére,
Ki érettünk szenvede.

Nagy Isten, téged dicsér lelkem,
Dicsőséget zengedez szívem.
Lelkem a Szentháromságnak,
Felajánlom Uramnak.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Bogisich Mihály: Őseink buzgósága imák- és énekekben. Budapest: (kiadó nélkül). 1888.  
 2. Nádor-kódex. Óbuda: (kiadó nélkül). 1508.  

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap