Ékstratégia

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az ékstratégia (angolul: wedge strategy) a Discovery Institute 1998-ban írt forrásteremtést célzó társadalmi és politikai akciótervének fő metaforája. Bár az írás készítői a megfogalmazottaktól 2003-ban elhatárolódtak, sajnálkozást és pontosítást tettek közé,[1] az értelmes tervezés elv terjesztői továbbra is népszerűsítik az interneten az eredeti anyagot Wedge Document[2] („Ék dokumentum”) néven, így az továbbra is elérhető.

Az „Ék dokumentum” tervezet széles körű társadalmi, politikai és akadémiai célkitűzéseket fogalmaz meg, melynek végső célja „egy keresztény és teista meggyőződéssel összhangban lévő tudomány” érdekében „legyőzni a materialista világnézetet” melyet szerintük az evolúció elmélete képvisel,[3] emellett elismerni (a keresztény) Isten létezését.[4] A stratégia célja az amerikai társadalmi irányvonal „megújítása” konzervatív keresztény értékek szerint[5]

Az ék metaforát Phillip E. Johnsonnak tulajdonítják, akit az értelmes tervezettség mozgalma atyjának is tartanak.[6] Johnson magyarázata szerint stratégiája segíteni fog az intellektuális rétegnek kiszabadulni a darwinizmus szorításából. A darwinizmust egy rönkhöz hasonlítja, amely megbonthatatlannak tűnik. Azonban a rönkön egy vékony repedés található. „A szélesedő repedés fontos, ám ritkán észrevett kettősség a tudományos kutatás által feltárt tények és a materialista filozófia között, amely a tudományos kultúrát uralja.”[7] Ha egy ék alakú szerszámot illesztenek a résbe, és azt egyre mélyebbre nyomják, a fahasáb kettéhasítható. Johnson saját könyveit az ék élének nevezi, amely megtalálta a rönkön a hasadást. Az Ék-dokumentum ugyanezt az analógiát használva a túlsúlyban lévő materialista tudományt egy fának tekinti, a stratégiát pedig egy viszonylag kis éknek, amely a leggyengébb ponton alkalmazva képes kettévágni a törzset.[8] A mozgalom kritikusai úgy értelmezik a hasonlatot, hogy "az agresszív PR program úgy nyitja meg az utat a természetfelettinek a közvélemény tudományos felfogásába, mint a farönkbe hatoló fémből készült ék".[9]

Az ék-stratégia szószólói határozottan szemben állnak a materializmussal,[10][11][12] a naturalizmussal[11][13] és az evolúcióval,[14][15][16][17] s kimondott céljuk ezek eltávolítása a tudomány működéséből és tanításából.[3][18] Annak ellenére, hogy a Discovery Institute munkatársai ragaszkodnak ahhoz, hogy az intelligens tervezés nem a vallásos kreacionizmus egy formája, az Ék-dokumentum fedőlapján Michelangelo híres festménye, az Ádám teremtése látható,[19] s a szöveg is több ponton tesz utalásokat a keresztény vallásra.[5][20][21]

A stratégia 1999-ben került a nyilvánosság figyelmébe, mikor a dokumentum felkerült az internetre.

Áttekintés[szerkesztés]

Az Ék-dokumentum által felvázolt PR-kampány a közvélekedés megváltoztatását, a tömegtájékoztatás, egyes nonprofit szervezetek és politikusok befolyásolását célozza meg. A kritikusok szerint ez a dokumentum demonstrálja leginkább, hogy a Discovery Institute és az intelligens tervezés célja leginkább politikai, s nem tudományos természetű.

A dokumentum által felvázolt célok között szerepel

 • „legyőzni a tudományos materializmust és annak morális, kulturális és politikai örökségét”[3][22]
 • „lecserélni a materialista magyarázatokat a természet és az ember teista értelmezésével, az Isten általi teremtéssel”.[20]

Bevezetője[20] jóformán szó szerint megegyezik a Discovery Institute Center for Science and Culture (akkori nevén Center for the Renewal of Science and Culture – „Központ a tudomány és kultúra megújításáért”) missziós nyilatkozatával.[22]

Felismerve a támogatásuk szükségességét, a dokumentum megerősíti a stratégia evangéliumi keresztény irányvonalát:

A befolyásos véleményformálókra koncentrálás mellett hagyományos támogatóinkból, a keresztényekből is társadalmi bázist igyekszünk építeni. Ezt főként apologetikus előadásokon keresztül érjük el. Szeretnénk ezzel bátorítást nyújtanáni a hívőknek, ellátni őket azon tudományos bizonyítékokkal, melyek támogatják a hitet, továbbá ezek segítségével szeretnénk nézeteinket „népszerűsíteni” a szélesebb kultúrában.
– Az Ék-dokumentum[21]

Ék projektek[szerkesztés]

A dokumentum három „ék-projektet” nevez meg, melyek a stratégia egy célkitűzésének megvalósulását jelentik:

1. fázis: Tudományos kutatás, írás és publicitás[szerkesztés]

A dokumentum szerint az első fázis létfontosságú a távlati célok megvalósításának érdekében. A tudománytörténet korábbi paradigmaváltásaira utalva megjegyzik, hogy nem szükséges számbeli fölényben lenni egy új elmélet képviselőinek az elfogadott nézet megdöntéséhez. Az első fázis a „materialista építmény” megingatásához elengedhetetlen kutatások és publikációk létrejöttét célozza.

2. fázis: Publicitás és véleményformálás[szerkesztés]

A második fázis az Intézet nézeteinek társadalmi elfogadottságára vonatkozó terveit fejti ki. A megfogalmazott célok között befolyásos véleményformálók, képzése és meggyőzése a média, az oktatás és kutatás továbbá a politika különböző területein. A stratégia nagyban épít a Discovery Intitute igazgatójának Bruce Chapman politikusi és újságírói körökben szerzett befolyására. A keresztény közvélemény meggyőzése ugyancsak fontos szerepet játszik a második fázisban.[21]

3. fázis: Kulturális konfrontáció és megújulás[szerkesztés]

A harmadik fázis a „materialista tudomány szószólóival” folytatott nyílt konfrontációt tűzi ki célul. A stratégia szerint erre akkor kerül sor, ha a kutatások és publikációk hatásai beértek, s társadalom „felkészült a tervezéselmélet befogadására”. A harmadik fázis olyan jogi lépések lehetőségét is felveti, melyek elősegíthetik az intelligens tervezés nézetének iskolai tananyagba történő integrálását – jogi segítségnyújtást javasol azon esetekre, mikor az intelligens tervezés tantervbe való bevezetése ellenállásba ütközik.

Az stratégia szerzői úgy számítják, hogy mire a közfigyelem, a publicitás és a tervezéselmélet befolyásának növekedése az általuk „materialistának” nevezett tudomány képviselőit a vita nyílt felvállalására készteti, a mozgalom is készen áll majd. Az stratégia szerint a materializmus és az evolúció elméletének káros társadalmi hatásai lesznek a vita kezdeti hangsúlyos témái.

Távlati célok[szerkesztés]

A közgondolkodás fősodrának megváltoztatásáról az ék-stratégia öt és húsz év távlatára kitűzött célokat tartalmaz. A mű egy jellemző pontja az érzékelhető következményekkel foglalkozik, s célkitűzések megvalósítását célozza olyan többek között olyan kérdések kapcsán, mint az abortusz, szexualitás és az Istenben való hit.

Célok öt évre: vita, elfogadott alternatíva[szerkesztés]

A Discovery Institute e dokumentumban megfogalmazott célja szerint igyekszik elérni az intelligens tervezés nézetének, mint tudományos elméletnek az elfogadását. Véleményük szerint öt éven belül[23] végezni fognak „tervezéselméleten” alapuló kutatásokat is. Ezen időszak végére szeretnék elérni az intelligens tervezés hatásának kiterjedését a természettudományokon kívüli más területekre is. A célok között továbbá szerepel még, hogy az oktatással, az élettel kapcsolatos kérdések, jogi és személyes felelősséggel kapcsolatos viták nemzeti szinten napirenden legyenek.[24]

Öt éven belül szerintük aktív tervezéselmélet-mozgalmak jöhetnek létre Izraelben, az Egyesült Királyságban és az USA-n kívüli más befolyásos országokban, továbbá terveik szerint ezen időszakban sikerül elérni, hogy az intézet tíz munkatársa az USA nagyobb egyetemein tanítson.

Célok húsz évre: tudományos dominancia[szerkesztés]

A csoport reményei szerint húsz éven belül[25] az intelligens tervezés a „tudomány domináns perspektívávájá válik”, hatásá kiterjed az etikára, politikára, filozófiára, teológiára és a humán tudományok filozófiájára, továbbá befolyása láthatóvá válik a művészetekben is.[26] Az ék stratégia célja, hogy az intelligens tervezés „áthssa a vallási, kulturális, morális és politikai életet”. Ezen célkitűzések megvalósításával a CSC deklarált szándéka a „materializmus és elítélendő örökségének megdöntése”, továbbá visszaállítása azon eszmének, miszerint „az emberi lényeket Isten saját képére teremtette”, ezáltal elérve az amerikai kultúra konzervatív keresztény értékek szerinti megújulását[22]

Az Ék-dokumentum eredete[szerkesztés]

A dokumentum 1998-ban keletkezett, a közvélemény először 1999. február 5-én szerzett tudomást létezéséről, mikor Tim Rhodes elérhetővé tette az Interneten.[27] A dokumentumot Rhodes elmondása szerint egy Seattle-ben működő nemzetközi humánerőforrás-vállalat egy alkalmazottja, Matt Duss juttatta el hozzá 1999 januárjának végén. Duss szerint a dokumentumot a vállalatnál másolás céljából kapta, címe The Wedge („az ék”), s „szigorúan titkos” és „nem terjesztésre szánt” jelzések szerepeltek rajta.[28]

Bár Stephen C. Meyer, a Discovery Institute társalapítója és a CSC alelnöke elismerte, hogy a dokumentum forrása az intézet,[29][30] a csoport igyekszik kisebbíteni jelentőségét. Véleményük szerint „A média összeesküvéselmélet-gyárosai folyamatosan újrahasznosítják az Ék dokumentum városi legendáját”.[31] Az intézet munkatársai a tudományos közvélemény reakcióit „darwinista paranoiaként” jellemzik.[32] Egy alkalommal Meyer azt állította, hogy a dokumentumot a Discovery Institute irodájából tulajdonították el.[29]

A stratégia jövője[szerkesztés]

2002 októberében William Dembski, a Discovery Institute munkatársa a következőket nyilatkozta:

Az ék-metafora túllépte a hasznavehetőségét. Valóban, az intelligens tervezés kritikusai, mint például Barbara Forrest és Paul GrossEvolúció és az intelligens tervezés éke: A trójai ló stratégia” és ehhez hasonló címekkel írnak könyveket – az ék-metafora már teherré is vált. Biztosra vehetjük, hogy a kritikusaink folyamatosan az orrunk alá fogják dörgölni az ék-metaforát (és legfőképpen a hírhedt ék-dokumentumot). De az éket úgy kell értelmeznünk, mint előkészítést, bevezetést – várakozást és felkészülést egy pozitív, tudományt felpezsdítő és kultúrát megújító tervezéselméleti kutatási programra.
William A. Dembski[33]

A mozgalom egy kritikusa szerint azonban

furcsa az a tudományos forradalom, mely pozícióját középiskolák tananyagában igyekszik megerősíteni, mielőtt maguk a kutatások lezajlanának. Azonban ez a nyilvánvaló szépséghiba eltűnik, ha a forradalom a tudomány újradefiniálásán, és nem új kutatásokon alapszik.
– Mark Terry[34]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. The "Wedge Document":"So What?" Archiválva 2008. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben Discovery Institute, Eredeti közlés 2003.-ban
 2. The Wedge Document Discovery Institute, 1999.
 3. a b c The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „To defeat scientific materialism and its destructive moral, cultural and political legacies.” […]
  „Discovery Institute's Center for the Renewal of Science and Culture seeks nothing less than the overthrow of materialism and its cultural legacies. Bringing together leading scholars from the natural sciences and those from the humanities and social sciences, the Center explores how new developments in biology, physics and cognitive science raise serious doubts about scientific materialism and have re-opened the case for a broadly theistic understanding of nature.”
 4. Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1997), 91-92,
 5. a b The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „Five Year Objectives. Spiritual & cultural renewal: Mainline renewal movements begin to appropriate insights from design theory, and to repudiate theologies influenced by materialism; Major Christian denomination(s) defend(s) traditional doctrine of creation & repudiate(s); Darwinism Seminaries increasingly recognize & repudiate naturalistic presuppositions; Positive uptake in public opinion polls on issues such as sexuality, abortion and belief in God”.
 6. How the Evolution Debate Can Be Won Archiválva 2007. november 7-i dátummal a Wayback Machine-ben – www.TruthsThatTransform.org
  „Egy intellektuális mozgalmat hoztam létre az egyetemeken és a templomokban, melynek az »ék« nevet adtuk; e mozgalom elkötelezett a tudomány materialista alapjainak megkérdőjelezését folytató program kiszélesítését célzó kutatás és írás területén” – Phillip Johnson
 7. Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 92.
 8. If we view the predominant materialistic science as a giant tree, our strategy is intended to function as a "wedge" that, while relatively small, can split the trunk when applied at its weakest points.
 9. Understanding The Intelligent Design Creationist Movement Archiválva 2011. május 19-i dátummal a Wayback Machine-ben, Barbara Forrest
 10. Dealing with the backlash against intelligent design William Dembski. 2004.
  „From our vantage, materialism is not a neutral, value-free, minimalist position from which to pursue inquiry. Rather, it is itself an ideology with an agenda. What's more, it requires an evolutionary creation story to keep it afloat. On scientific grounds, we regard that creation story to be false. What?s more, we regard the ideological agenda that has flowed from it to be destructive to rational discourse. Our concerns are therefore entirely parallel to the evolutionists?. Indeed, all the evolutionists? worst fears about what the world would be like if we succeed have, in our view, already been realized through the success of materialism and evolution. Hence, as a strategy for unseating materialism and evolution, the term "Wedge" has come to denote an intellectual and cultural movement that many find congenial.”
 11. a b Phillip Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds, 1997, pp. 91-92
  „If we understand our own times, we will know that we should affirm the reality of God by challenging the domination of materialism and naturalism in the world of the mind. With the assistance of many friends I have developed a strategy for doing this….We call our strategy the "wedge."”
 12. The Soul of Silicon George Gilder. The Acton Institute, May 1 1997
  „The overthrow of matter in physics and biology requires a return to the social issues that are treated in Rerum Novarum and Centesimus Annus. … The great moldering corpse of modern materialism still overshadows and stultifies academic philosophy and contemporary culture, and its fumes even creep insidiously and pervasively through the corridors and carrels of the leading schools of divinity.”
 13. " The Intelligent Design Movement William Dembski.
  „The most severe challenge to theology over the last two hundred years has been naturalism. Within western culture, naturalism has become the default position for all serious inquiry. From biblical studies to law to education to art to science to the media, inquiry is expected to proceed only under the supposition of naturalism. …If fully successful, Intelligent Design will unseat not just Darwinism but also Darwinism's cultural legacy.”
 14. Commending President Bush Archiválva 2011. április 14-i dátummal a Wayback Machine-ben William Dembski. (PDF file)
  „…there is an immediate payoff to intelligent design: it destroys the atheistic legacy of Darwinian evolution. Intelligent design makes it impossible to be an intellectually fulfilled atheist. This gives intelligent design incredible traction as a tool for apologetics, opening up the God-question to individuals who think that science has buried God”
 15. Dealing with the backlash against intelligent design William Dembski. 2004.
  „Hence, as a strategy for unseating materialism and evolution, the term "Wedge" has come to denote an intellectual and cultural movement that many find congenial.”
 16. The Faith That Dare Not Speak Its Name[halott link] Jerry Coyne. The New Republic, August 11 2005.
  „»But there are deeper motivations. I think at a fundamental level, in terms of what drives me in this is that I think God's glory is being robbed by these naturalistic approaches to biological evolution, creation, the origin of the world, the origin of biological complexity and diversity. When you are attributing the wonders of nature to these mindless material mechanisms, God's glory is getting robbed…And so there is a cultural war here. Ultimately I want to see God get the credit for what he's done – and he's not getting it.« William Dembski, quoted.”
 17. "The objective of the Wedge Strategy is to convince people that Darwinism is inherently atheistic, thus shifting the debate from creationism vs. evolution to the existence of God vs. the non-existence of God. From there people are introduced to 'the truth' of the Bible and then 'the question of sin' and finally 'introduced to Jesus.'" Rob Boston describing the view of Phillip E. Johnson. "Missionary man". Church & State, April 1999.
 18. Darwinism is Materialist Mythology, Not Science Archiválva 2011. július 25-i dátummal a Wayback Machine-ben Phillip E. Johnson. DarwinReconsidered.org.
 19. Az „Ék-dokumentum” fedőlapja az angol nyelvű wikipédián: en:Kép:Wedge document cover.jpg
 20. a b c The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „To replace materialistic explanations with the theistic understanding that nature and hurnan beings are created by God.” […]
  „We are building on this momentum, broadening the wedge with a positive scientific alternative to materialistic scientific theories, which has come to be called the theory of intelligent design (ID). Design theory promises to reverse the stifling dominance of the materialist worldview, and to replace it with a science consonant with Christian and theistic convictions.”
 21. a b c The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „Alongside a focus on influential opinion-makers, we also seek to build up a popular base of support among our natural constituency, namely, Chnstians. We will do this primarily through apologetics seminars. We intend these to encourage and equip believers with new scientific evidence's that support the faith, as well as to "popularize" our ideas in the broader culture.”
 22. a b c WebArchive – http://www.discovery.org/crsc/aboutcrsc.html What is The Center for the Renewal of Science & Culture All About? elérés: 2008. március 26.
  „The proposition that human beings are created in the image of God is one of the bedrock principles on which Western civilization was built. […] Debunking the traditional conceptions of both God and man, thinkers such as Charles Darwin, Karl Marx, and Sigmund Freud portrayed human beings not as eternal and accountable beings, but as animals or machines […] Discovery Institute's Center for the Renewal of Science and Culture seeks nothing less than the overthrow of materialism and its damning cultural legacies.”
 23. The Discovery Institute's "Wedge Document" – Five Year Objectives. elérés: 2008. március 29.
 24. The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „To see intelligent design theory as an accepted alternative in the sciences and scientific research being done from the perspective of design theory.
  To see the beginning of the influence of design theory in spheres other than natural science.
  To see major new debates in education, life issues, legal and personal responsibility pushed to the front of the national agenda.”
 25. The Discovery Institute's "Wedge Document" – Twenty Year Goals. elérés: 2008. március 29.
 26. The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „To see intelligent design theory as the dominant perspective in science
  To see design theory application in specific fields, including molecular biology, biochemistry, paleontology, physics and cosmology in the natural sciences, psychology, ethics, politics, theology and philosophy in the humanities; to see its innuence in the fine arts.
  To see design theory permeate our religious, cultural, moral and political life.”
 27. virus: A Peek Behind Enemy Lines Tim Rhodes. ChurchOfVirus.org, February 5 1999.
 28. Discovery's Creation Archiválva 2006. február 7-i dátummal a Wayback Machine-ben Roger Downey. Seattle Weekly, February 1 2006.
 29. a b "Q. Now is it true that that document was purportedly stolen from the office of Discovery Institute? A. According to Dr. Meyer that's what happened." Barbara Forrest, 2005, testifying in the Kitzmiller v. Dover Area School District trial. [1] Archiválva 2006. december 6-i dátummal a Wayback Machine-ben, p. 41
 30. Mooney, Chris. „Survival of the Slickest: How anti-evolutionists are mutating their message”, The American Prospect , 2002. december 16.. [2007. november 17-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2008. március 30.) 
 31. The "Wedge Document": So What? Archiválva 2008. április 28-i dátummal a Wayback Machine-ben Discovery Institute staff, February 3 2006
  „Conspircay [sic] theorists in the media continue to recycle the urban legend of the 'Wedge' document”
 32. The "Wedge Document": How Darwinist Paranoia Fueled an Urban Legend Discovery Institute staff, July, 2005.
 33. Dembski, William A.. 2005. Becoming a Disciplined Science: Prospects, Pitfalls, and Reality Check for ID Archiválva 2005. november 4-i dátummal a Wayback Machine-ben
  „the wedge metaphor has outlived its usefulness. Indeed, with ID critics like Barbara Forrest and Paul Gross writing books like Evolution and the Wedge of Intelligent Design: The Trojan Horse Strategy, the wedge metaphor has even become a liability. To be sure, our critics will attempt to keep throwing the wedge metaphor (and especially the notorious wedge document) in our face. But the wedge needs to be seen as a propaedeutic — as an anticipation of and preparation for a positive, design-theoretic research program that invigorates science and renews culture.”
 34. Terry, Mark. 2004. One Nation, Under the Designer
  „It's a strange scientific revolution that seeks to establish its position in secondary school curricula before the research itself has been accomplished. But this obvious impediment is removed if the revolution is based on a redefinition of science rather than on new research.”