Wikipédia:Helyesírás/Gyakori elírások listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Ezen a lapon gyűjtük a legidegesítőbb/leggyakoribb hej…hej…helyesírási hibákat. A lap szabadon bővíthető. Ha nem vagy egészen biztos a dolgodban, kérj segítséget a nyelvi kocsmafalon.

Lásd még: Kategória:Átirányítások hibás névről.

Számok

Gyakori elírások
helytelen helyes jelentése
0-át 0-t nullát
1-el 1-gyel eggyel (egyel ’növényt ritkít’)
1-én 1-jén elsején
1-e 1-je elseje
2-kán, 2-ikán 2-án másodikán
2-őt 2-t kettőt
3-al 3-mal hárommal
4-el 4-gyel néggyel (4-el, azaz négyel)
5-el 5-tel öttel
6-al 6-tal hattal
és így tovább

Dátumok

 • Évek: Ha az évszám alanyként szerepel, akkor nem kell pont; a 2003 januárjában és a 2004 körül kifejezésekben sem használunk pontot (birtokos vagy névutós szerkezet).
 • A hónapok neve mindig kisbetűs. (tehát: január, február stb.) Megjegyzés: A rossz beidegződés a Word helyesírás-ellenőrzőjéhez köthető, amely dátumozásnál az évszám utáni pontot követően – tévesen – mondatkezdő nagybetűre javítja a hónap nevének első betűjét.
 • Hányadikán? nem 8.-án, hanem 8-án, 9-én stb. (Nincs pont a szám és a kötőjel közt.) De van, ha sorszámnév nem évet vagy napot jelöl: 5.-es tanuló.
 • Melyik nap? nem január 1, hanem január 1., nem március 15, hanem március 15. stb., stb. (a szám után pont van, kivéve, ha pl. kötőjel: március 15-én)

Igekötők egybe- és különírása

Az igekötőt mindig csak azzal az igével írjuk egybe, amelyhez tartozik: ha az igekötő és a hozzá tartozó ige (főige) között segédige van, a segédigével nem írjuk egybe. Gyakori hibák az alábbiak:

 • „megtudom csinálni” --> helyesen: meg tudom csinálni (=megcsinálni), mivel a meg- a csinálni igéhez tartozik.
 • „eltudom képzelni” --> helyesen: el tudom képzelni (=elképzelni)

A megvan igét egybe írjuk, ha a van nem segédigeként áll:

 • „meg van neked ez a könyv?” --> helyesen: megvan neked ez a könyv?
 • DE: meg van (lesz stb.) csinálva (=megcsinálva).

Bizonytalanság esetén segít a mondat tagadása. Például: „nem tudom megcsinálni” – így rögtön világossá válik, melyik igéhez tartozik az igekötő.

Népek, vallások neve

 • A magyar nyelvben minden nemzetiség nevét; nyelvet, ételt, kultúrát, vallást stb., stb. kisbetűs szóval írjuk (tehát angol konyha és nem Angol konyha, magyar és nem Magyar, francia és nem Francia stb., stb.) kivéve, ha a mondat első szava :)
 • Az intézmények (hivatal, szervezet, cég stb.), tájegységekben szereplő neveket viszont nagybetűvel írjuk. (pl: Francia-középhegység, Francia Intézet stb., stb.)[1]

Vessző használata a mondaton belül

 • „több, mint” -> akkor és csak akkor van vessző a „több” szó után, ha összehasonlításról van szó! (pl. „20 több, mint 10”).
  Jegyezzük meg: ha a „több” szó helyettesíthető lenne a „körülbelül / nagyjából” szavakkal, nem szabad vesszőt tenni!
  Példa: „Körülbelül / nagyjából / több mint 1 km”.
 • „kevesebb, mint” -> akkor és csak akkor van vessző a „kevesebb” szó után, ha összehasonlításról van szó!
  Jegyezzük meg: ha a „kevesebb” szó helyettesíthető lenne a „körülbelül / nagyjából” szavakkal, nem szabad vesszőt tenni!
  Példa: „Körülbelül / nagyjából / kevesebb mint 1 km”.
 • gyakori hiba, főleg hivatalos szövegekben, vessző használata a mondat állítmánya előtt, amikor indokolatlan, ugyanis nincs utána kötőszó.
  Példa: „A szükséges intézkedéseket, megtették.” --> helyesen: A szükséges intézkedéseket megtették.

Központozás

Jel Leírás Kód Windows alatt Kód Mac OSX alatt
… („három pont”) tipográfiai kérdésekben nézd meg bármelyik cikket, vagy ezt az írást! Három helyett kettő vagy négy pont használata még kevésbé elfogadható. Alt + 0133 Alt + é
„idézőjel” [Lap mentése] stb. gombok alatti dobozból kattintással beilleszthető. A " jel (Shift+2) tipográfiailag igénytelen idézőjel, a Wikipédiában ne ezt használd, se idézőjelként, se másodpercjelként. (A földrajzi koordinátákat ehelyett: é.sz. 47° 29' 54", így írd: é. sz. 47° 29′ 54″.) Alt + 0132 – nyitó, Alt + 0148 – záró idézőjel Alt + v, Alt + b
nagykötőjel (–) Szóközzel tagolva – gondolatjel. Ugyaninnen beilleszthető. Szabályok: AkH. 246. skk. Nem tévesztendő össze az Alt + 0151 kódú karakterrel, ami a nagykötőjelnél hosszabb vonal – azt a magyarban nem használjuk. Alt + 0150 Alt + -

Szavak

Ilyen formában, sorrendben legyen:

 • Helytelen --> Helyes

A betűket mindig válaszd el egymástól a jobb átláthatóság érdekében.

Furcsának tűnhet némelyik, de ez azért van, mert néhány gyakori elírás esetén a hibás alak nagyobb mértékben elterjedt (tehát sosem szabad a keresőoldal találatszámára bízni magunkat). Ha bizonytalanok vagyunk, legcélszerűbb a helyesírási szótárhoz fordulni.


A

 • adig, edig --> addig, eddig
 • akkumlátor, akumulátor, akumlátor --> akkumulátor
 • alat --> alatt
 • ambíciózus --> ambiciózus buzgó, törekvő, lelkes
 • amikoris --> amikor is
 • aminósav --> aminosav
 • anterna --> antenna
 • árbóc --> árboc
 • árú --> áru (toldalékolatlan főnév), DE: csökkentett árú termék
 • aszt --> azt
 • atol --> atoll
 • attol --> attól
 • audencia --> audiencia
 • autógramm --> autogram
 • autómata, autómatikus --> automata, automatikus
 • asszimetrikus --> aszimmetrikus
 • az mellett --> amellett
 • az miatt --> amiatt

B

 • bábú --> bábu
 • bakkancs --> bakancs
 • bátty --> báty
 • bejjebb --> beljebb
 • bennt --> bent, de benn
 • bicigli --> bicikli (írásban jelöletlen zöngésség szerinti részleges hasonulás)
 • bisztos --> biztos (írásban jelöletlen zöngésség szerinti részleges hasonulás)
 • bizotság --> bizottság
 • bíztat --> biztat
 • bólya --> bója
 • bulgár --> bolgár
 • búra --> bura

C

 • celulóz --> cellulóz
 • centíroz vagy centírozás --> centríroz, centrírozás (kerék kiegyensúlyozása, a latin "centrum" szóból ered - autószalonokban gyakran tévesztik, az emberek többsége rosszul használja)
 • cukrázda --> cukrászda
 • Curiculum Vitae vagy Curicullum Vitae --> curriculum vitae (önéletrajzban fontos lehet :) )
 • Cannes-i Filmfesztivál --> A magyar helyesírási szabályzat 146. szabálya szerint a rendezvényneveket, társadalmi és politikai mozgalmakat programok nevét általában kisbetűvel írjuk, kivétel ha az intézményrendszerű (Festival de Cannes). Tehát a helyes írásmód: cannes-i filmfesztivál

D

 • demo --> demó
 • díjjat --> díjat
 • dezsavű, déjá vu --> déjà vu [ejtsd dézsá vü - minden magánhangzója rövid!]
 • dícsér --> dicsér

E

 • egyel ’növényt ritkít’ -->, de eggyel (egy + eszköz- vagy társhatározórag; 1-gyel)
 • egyenlőre ’egyenlő részekre’, ’egyenlőségjelre’ --> egyelőre ’jelenleg, még egy ideig’ – „Nem mindegy, hogy egyelőre áll a meccs, vagy egyenlőre áll a meccs.”
 • eggyes --> egyes
 • egyébb --> egyéb
 • egyértelmüsítő --> egyértelműsítő
 • egésség --> egészség
 • eggyik --> egyik
 • eggyüt, eggyütt, együt --> együtt
 • elen, elenfél, elenség, elenére --> ellen, ellenfél, ellenség, ellenére
 • ellem --> elem (népies nyelvben, főleg az idősebbek, hosszú l-lel ejtik)
 • elől (névutó, pl. elfut a kalauz elől) --> elöl ül a masiniszta (határozószó)
 • enyémek --> enyéim
 • enyimé --> enyém
 • eszt --> ezt
 • euro --> euró (kivétel: az EU hivatalos magyar szövegei)
 • ez mellett -> emellett
 • ez miatt -> emiatt

F

 • fennt --> fent, de fenn
 • follyon --> folyjon
 • folytás --> fojtás (ha például teljesítmény csökkentéséről van szó)
 • for, foradalom --> forr, forradalom, DE: fór (előny)
 • főkép --> főképp (ha nem a központi képről van szó)
 • futbal --> futball
 • frisseség --> frissesség (sokáig az első volt a hivatalosan helyes)

G

 • gargalizál --> gargarizál (nem helytelen, csak népies)
 • gémkapocs --> gemkapocs
 • glecser --> gleccser

H

 • had, hagy (felszólító módban) --> hadd
 • hadjuk, haggyuk --> hagyjuk
 • hátúl --> hátul
 • heggesztő, heggeszt --> hegesztő, hegeszt
 • helyezet --> helyezett
 • higyj, higyjed el --> higgy, higgyed el, hidd el
 • hírdetés --> hirdetés
 • hoszú/hosszu --> hosszú
 • hozá ’a "hoz" ige régies múltbeli alakja’ --> hozzá

I

 • ien --> ilyen
 • igér, megigér, igéret --> ígér, megígér, ígéret
 • ijen --> ilyen
 • inteligencia --> intelligencia (intelligens)
 • internett, internettet, internetten --> internet, internetet, interneten
 • írdd --> írd
 • irígy --> irigy
 • íjed --> ijed
 • írtani --> irtani (pl. vírusirtó program)

J

 • játsz!, játsza stb. --> ha felszólítás, akkor játssz!, játsszál!, játszd!, játsszad!, ha tárgyas ragozás, kijelentő módban is játssza.
 • jeggyűrű --> jegygyűrű
 • jelem (az óvodában csiga volt a jelem) --> jellem (’karakter’)
 • jelemző --> jellemző
 • jóbarát --> jó barát
 • jóéjt, jóéjszakát --> jó éjt!, jó éjszakát!
 • jösz --> jössz
 • jösztök --> jöttök

K

 • kalarábé --> ma már inkább karalábé (eredetije a német Kohlrabi)
 • kálcium --> kalcium
 • kategórizál, kategórikus --> kategorizál, kategorikus
 • katólikus --> katolikus
 • kaukció --> kaució
 • kézpénz --> készpénz
 • kiírt --> kiirt: itt mindig kérdés, hogy irtásról vagy írásról van szó, ennek megfelelő a helyesírása
 • kijeb, kiljebb, kíjebb, kíjjebb --> kijjebb
 • kilóméter --> kilométer
 • kissebb, kissebbség --> kisebb, kisebbség
 • kisér, kisérlet, megkisérel, elkisér --> kísér, kísérlet, megkísérel, elkísér
 • kiván, kivánság --> kíván, kívánság
 • kivűl, kívűl --> kívül
 • klipp --> klip
 • kompatíbilis --> kompatibilis
 • komunista, komonista --> kommunista
 • konjukció --> konjunkció
 • kóperáció --> kooperáció
 • Kórea --> Korea
 • korelláció --> korreláció
 • ködbér --> kötbér
 • közöség --> közösség
 • közöt --> között
 • kultura --> kultúra
 • kultúrális --> kulturális
 • kúrva (határozói igenév) --> kurva (ribanc)
 • küld! --> küldd! (felszólító mód esetén)
 • külömb, külömböző, külömbség --> különb, különböző, különbség

L

 • lakósság --> lakosság (a köznyelvi kiejtésnek megfelelően; a „lakóság”-nak nincs elfogadott jelentése)
 • lasan, lasú --> lassan, lassú
 • ledegradál --> degradál (a „de-” már eleve fosztóképző)
 • lehellet --> lehelet
 • lejeb, lejjeb, lejebb --> lejjebb
 • lelőte --> lelőtte
 • lennt --> lent, de lenn
 • lessz --> lesz (a „leszen” népies)
 • légyszives --> légy szíves
 • licensz, liszensz --> licenc (Lizenz ’engedély’ német szóból), régiesen licencia (latin)
 • lükverc --> rükverc (a Rückwärts ’hátrafelé’ német szóból)

M

 • maket --> makett
 • manöken --> maneken (az elterjedt, hibásan franciának tartott kiejtése miatt; eredetileg mannequin[2])
 • másnéven --> más néven
 • médiák --> média (a „médiák” használata nem ajánlatos, mivel gyűjtőfogalom, így már önmagában is tág értelmű. Az azonban nem helytálló érv, hogy a „médium” szó többesszáma lenne, mivel a magyarban nincsen „-a” többesszám-alak. A „médium” egyébként elsősorban egyfajta spirituális közvetítőt jelent, így félreértésre adhat okot.)
 • mediterán --> mediterrán
 • mégha --> még ha
 • mellet/melett --> mellett (de: mellet – mint testrészt)
 • meny (’anyós és após fiának felesége’) --> menny(ország)
 • mennyegző --> menyegző
 • mennyasszony --> menyasszony
 • mész, mégy --> Mindkettő helyes, utóbbi népies.
 • mien --> milyen
 • milió, miliárd --> millió, milliárd
 • milyért, mért, mér' --> miért
 • mindíg, mindég --> mindig (a mindig mindig rövid; az utóbbi pedig régies/népies alak)
 • minnél --> minél (ez a szintén helyes, bár népies „mennél (inkább)” köznyelvi változata; a párja viszont annál, és nem *anál)
 • model --> modell
 • mond! --> ha felszólítás, akkor mondd! (nagyon gyakori hiba)
 • muszály --> muszáj (pontos j; az egyik legirritálóbb hiba. Ettől persze az uszály még uszály. A muszáj eredete: muss sein (ném) = kell legyen)N

 • nállam --> nálam
 • navaja, nyavaja --> nyavalya
 • newyorki, new yorki --> New York-i (és más két- vagy többtagú tulajdonnévből képzett melléknevek ennek mintájára)

O

 • otthol --> otthon

Ö, Ő

 • öccs --> öcs (szótő), DE: valakinek az öccse, valakiknek az öccsük
 • önáló, önnálló --> önálló
 • Őrs, örs --> Örs (személynévként: Örs vezér tere, Budaörs), DE: rendőrőrs, előőrs (az őrség rövidült formájaként)

P

 • passzív ház --> passzívház
 • patka --> padka
 • periódikus --> periodikus
 • perpetum mobile --> perpetuum mobile (örökmozgó)
 • plussz --> plusz
 • pósta --> posta (az újabb köznyelvi ejtéshez igazodva)
 • poszthumusz, posztomusz --> posztumusz
 • pozició --> pozíció, de
 • pozícionál --> pozicionál
 • pszihológia, pszihologia, pszichologia --> pszichológia (valószínűleg a Psychologie német szóból, de eredetileg ógörög)
 • pullóver --> pulóver

R

 • régesrég --> réges-rég
 • rencám --> rendszám
 • rublika --> rubrika
 • revidiál --> revideál
 • robosztus --> robusztus
 • rolla, rólla --> róla

S

 • salyát --> saját
 • sűrgős --> sürgős

SZ

 • szallag --> szalag
 • szavana --> szavanna
 • szelem (’szeletelem vagy általam okozott szél’) <--> szellem (’halott lelke, alkotó tudat, vmi belső lényege stb.’)
 • széndioxid --> szén-dioxid
 • széndioxid kibocsátás --> szén-dioxid-kibocsátás
 • szervíz --> szerviz (bizony, rövid i)
 • szímpad --> színpad
 • szóbaáll --> szóba áll
 • szoltíroz --> szortíroz (a sortieren német szóból)
 • szőllő/szölö/szöllö --> szőlő
 • szíjj --> szíj
 • sztyep --> sztyepp (a sztyeppe és sztyep kevésbé használatos, így nem ajánlott, bár szigorúan véve nem hibás az OH., ill. az MHSz. alapján, vö. MHSz. vs. OH.)

T

 • tethanus(z) --> tetanusz
 • tizes --> tízes
 • tízed (’tíz darab van belőle, és azok a tieid’) --> tized (’1/10’)
 • tiedé --> tiéd~tied
 • tiket, ticket --> tikett de még inkább jegy
 • tikfa, tikkfa, tíkkfa --> tíkfa
 • típikus --> tipikus
 • tipus --> típus
 • tolarencia --> tolerancia
 • tona --> tonna
 • töllem, tőllem, tüllem --> tőlem
 • tőlteni, tőteni --> tölteni (és így is ejtjük)
 • túrista --> turista
 • tüzi --> tűzi (melléknév)

U

 • únió --> unió
 • utiterv, utitárs, uticél, utiköltség --> útiterv, útitárs, úti cél, útiköltség
 • útmenti --> út menti
 • ujj/új --> gyakran felcserélik, ujj: ujjak a végtagokon, új: nem régi
 • újév (’január 1.’) --> új év ’nem az óév, hanem a következő’ (ebből kívánunk boldogat)
 • USÁ-ban --> USA-ban
 • útálom, utállom --> utálom
 • utánna --> utána (így is ejtjük, gyakori nyelvhelyességi hiba)

V

 • vákum --> vákuum
 • vanillia, vaníllia --> vanília
 • video --> videó (önállóan szereplő, nem filmszalagra rögzített képsor, esetleg hanggal)
 • videójáték --> videojáték
 • videókártya --> videokártya
 • videóklipp --> videoklip
 • Vietnám --> Vietnam
 • vizi, vizilabda, viziló --> vízi, vízilabda, víziló (s még: vízibicikli, vízimalom, de vízerőmű)

Ly-J ?

A legyakoribb problémás szavak:

aggály, ajánlat, ajtó, akadály, akármilyen, amely, amilyen, amolyan, apály, aszály, bájos, beljebb, bélyeg, bója, boly (hangyáé), bolyong, borbély, borzadály, bögöly, cikkely, coboly, csekély, cserje, csermely, csevej, csobolyó, dagály, duhaj, éjjel, fajta, emilyen, engedély, erély, erkély, esély, estély, esztergályos, fajsúly, fejleszt, fejlődik, fekély, feszélyez, fogoly, fojtogat, folyik, folyjon, folyó, folyosó, folytat, folytatólagosan, folyton, folyvást, fúj, fújjon, furulya, gally, gerely, gerendely, gólya, golyó, gomoly, göböly, gömbölyű, guzsaly, gyógyhely, gyűjt, hagyja, hajó, hajsza, hajt, harkály, házhely, héja, hely, helyes, helyiség, helység, hodály, homály, ibolya, ifjú, ijed, ily, ilyen, ispotály, játszik, javít, jó, kályha, karabély, karaj, karvaly, kastély, kegyhely, kesely, kétely, kevély, kijjebb, király, komoly, korhely, kölyök, kristály, lapály, lejjebb, leshely, lesújt, lyuggat, lyukak, lyukas, lyukasztó, lyukban, majd, mely, mély, messzely, mily, milyen, mindjárt, moholy, moly, mosoly, mulya, muskotály, muszáj, műhely, nadály, némely, nyáj, óhaj, oly, olyan, osztály, páholy, pálya, papagáj, paraj, paszuly, pendely, persely, pikkely, ragály, ráspoly, rejtély, robaj, rostély, saját, sajnos, sávoly, segély, sekély, selyem, sipoly, súly, súlyos, süly (betegség), süllyed, süllyeszt, szabály, széjjel, székely, személy, szentély, szenvedély, szeszély, táj, talaj, tarsoly, tartály, tavaly, téboly, tégely, tengely, topoly, tökély, tönköly, törköly, tűzhely, új, ujj (végtag), újdonság, újjá (varázsol), ujjong, újság, uszály, uszály, ünnepély, vajon, varjú, vályú, veszély, veszélyes, vijjog, viszály, vőfély, zaj, zugoly, zsámoly, zsivaj, zsöllye.

Kapcsolódó részek

Jegyzet

 1. http://www.e-nyelv.hu/2006-05-05/stb-idezes/ Az első vesszőt a magyarázat hibásan értelmezi, az AkH nem használja.
 2. http://hu.forvo.com/search-fr/Mannequin/ IPA: 'manəcae:n