Romolhatatlan szentek

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Szt. Bernadett az üvegkoporsóban
XXIII. János pápa múmiája, a vatikáni Szent Péter Bazilikában
Laboure Szent Katalin
Páli Szent Vince
Szent Zita
Ricci Szent Katalin


Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
Biblia, Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész 51-54.

A romolhatatlanság az a katolikus és ortodox keresztény hit, hogy egyes holttesteket természetfeletti beavatkozás óv meg attól, hogy a lebomlás folyamata végbe menjen rajtuk. A romolhatatlanság nem áll fenn akkor, ha a testet bebalzsamozzák.

Európa-szerte több keresztény templomban láthatjuk az üvegkoporsóba helyezett több száz éve halott szentek el nem bomló múmiáit vagy kiemelkedő ereklyeként [1] tisztelt mumifikálódott testrészeit. Ezek a romolhatatlan szentek a mai napig ámulatba ejtik az embereket, hívők milliói különleges isteni csodaként tekintenek rájuk, tisztelik őket és hisznek gyógyító erejükben. „A vallástörténet tanúsága szerint a körmenetekben, érintésben, csókban kifejeződő ereklyetisztelet alapja a hit, hogy a próféták, üdvhozók, hősök és más szentek ereje haláluk után is hat; célja az ebben az erőben való részesedés.”[2] A hívek nem egyszerűen azért zarándokolnak el a szentek sírjához, vagy ereklyéjüket őrző templomhoz, hogy kegyes pártfogásukért könyörögjenek, hanem azért, hogy személyesen találkozhassanak velük. Megérinthessék a szentek testéhez (vagy néha csak testének egyetlen darabkájához) hozzáérő tárgyakat és az érintés által maguk is részesüljenek a szentségben.[3][4]

A romolhatatlanság leírása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A katolikus egyház romolhatatlanoknak[5] tekinti mindazokat, akiknek holtteste balzsamozás vagy mumifikálás, illetve a természetes mumifikálódást magyarázó környezeti hatások nélkül ellenáll a természet törvényeinek: a normális körülmények között bomlást előidéző közegben is ép marad, illetve tetemük lágy szövetei élethűen megőrzik rugalmasságukat.[6]

A témakört először Dr. Imbert Gourbeyre pszichiáter írta le, aki a stigmatizált szentekről szóló vizsgáltai alapján 1895-ben megjelent La Stigmatisation című munkájában megemlíti, hogy az általa összegyűjtött szentek között olyan esetek is előfordulnak, amelyek holtteste sokáig nem bomlott el. Az ő munkáját bővítette ki 1930-ban Herbert Thurston atya,[7] aki az enyészetnek ellenálló szentek sorának kibővítésén túl, a romolhatatlanság hat jelenségét fogalmazza meg – a test kellemes illatot áraszt, a test meleg marad, nincs hullamerevség, nem indul meg a bomlás, a halál után vérezni kezdenek a stigmák vagy a vértanúság sebei és a végtagok rituális mozgást végeznek[8][9] –, amelyek közül nem mindegyik jelenség teljesül minden esetben. A témát tárgyaló legfrissebb munka, Joan Caroll Cruz, a sarutlan karmeliták világi rendjének nővére, 1977-ben megjelent The Incorruptibles[10] című könyve, amely 102 olyan esetet mutat be, amelyet a katolikus egyház szentté avató kongregációja megerősített.

Példák[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A legszebb romolhatatlan szent az 1879-ben Lourdes-ban eltemetett Szent Bernadett, akinek tetemét 1909-es boldoggá avatásakor hantolták ki először, és csodálatos módon testét teljes épségben találták. Az ekkor végzett vizsgálat nem talált mesterséges mumifikálásra utaló nyomokat. Visszatemették, majd még kétszer exhumálták 1919-ben és 1925-ben, ám testén az oszlásnak semmilyen jelét sem tapasztalták. Boldoggá avatása kapcsán 1925. augusztus 3-án múmiáját ünnepélyes keretek között a Saint-Gilgard kolostor templomában üvegkoporsóba helyezték , ahol ma is bárki megtekintheti. Arcát és kezeit vékony viaszréteggel vonták be, hogy még életszerűbb legyen. Mindmáig nem derült ki, hogy mi rejlik e csodálatos jelenség mögött.

Hasonlóan romolhatatlan szent Szent Angéla, Szent Cuthbert, Sienai Szent Katalin, Szent Zita, Bobola Szent András,[11] Bosco Szent János, XI. Boldog Ince pápa, XXIII. János pápa[12] vagy a legifjabb 2002-ben II. János Pál pápa által szentté avatott Pio atya. Ez a kapucinus szerzetes, aki felnőtt életében végig Krisztus stigmáit viselte, 40 évvel ezelőtt hunyt el. A sokak által támadott, ám még többek által még életében is szentként tisztelt Pio atya holttestét az egyház 2008. márciusában kihantoltatta és 9 hónapra nyilvános tiszteletre helyezte.[13][14]

Cortonai Szent Margit[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Sokáig a romolhatatlanok sorába tartozónak tekintették Szent Margitot, azt a harmadrendi ferences nővért, aki 1297. február 22-én hunyt el, és azóta a cortonai bazilikában nyugszik.[15] Az emberek sokáig úgy hitték, hogy különös isteni kegy óvta meg testét a bomlástól. Néhány éve azonban egy orvos megvizsgálhatta a tetemet, és a szent hasán és mellkasán mély vágásokat fedezett fel, amelyeket fekete fonállal varrtak össze. Margitot tehát mesterségesen mumifikálták. Feltételezetten az egyház megbízásából próbálták megóvni testét, hogy a hívők továbbra is közvetlenül a szenthez fordulhassanak kéréseikkel, imáikkal.

Csoda-e?[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Sok esetben mindmáig nem derült ki, vajon valóban csodáról van-e szó, ahogy az egyház állítja, vagy azoknak a vegyészeknek van igazuk, akik szerint nem zárható ki, hogy a holttesteket titokban konzerválták?

Igaz, hogy a szentek kihantolásain a hivatalos tanúk között orvos megfigyelők is jelen vannak, ám a világi támadások és néhány leleplező vizsgálat miatt az egyház nem járul hozzá, hogy romolhatatlan szentjeit és ereklyéit[16] közvetlenül megvizsgálhassák.

Lásd még[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. kiemelkedő ereklye (reliquiae insignes): a Szent Kereszt és a szenvedés eszközei, illetve a szentek egész teste, feje, karja, keze, szíve, nyelve, lábszára és kínzott testrésze - Katolikus lexikon - ereklye
 2. Katolikus lexikon – ereklyetisztelet
 3. Peter Brown: A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben – Kifejlett középkori ereklyetisztelet
 4. Kulcsár Árpád, Ruff Tibor: Ereklyék kultusza és a bibliai hit
 5. Az elnevezés a feltámadáshoz kötődik, amikor – a Szentírás szerint – minden hívő romolhatatlan anyagból, istenben újjászületik. Lásd: 1Kor 9,25; 1Kor 15,42; 1Kor 15,50; 1Kor 15,52; 1Kor 15,53; 1Kor 15,54; 1Pt 1,4; 1Pt 1,23; 1Pt 3,4.
 6. Múlt-kor: A romolhatatlan szentek titkai 2007. július 3.
 7. Karl Keating: Thurston atya
 8. Zöld újság - Romolhatatlanok
 9. Szentek
 10. Joan Carol Cruz: The Incorruptibles: A Study of the Incorruption of the Bodies of Various Catholic Saints and Beati
 11. Magyar Jezsuita Rendtartomány honlapja – Bobola Szent András
 12. XXIII. János pápa holttestét hivatalos források szerint mumifikálták. lásd: Németh Magdolna: Fáraók nyomán - A pápai balzsamozás folyamata, 2005. április 6.
 13. Radnóti Anna: Kihantolták Pió atya holttestét; RTL Hírek, 2008. április 24.
 14. Kisfilm Pio atya exhumálásáról 2008. április 11.,
 15. Szent Margit múmiája
 16. A megvizsgált ereklyék többségéről kiderült, hogy hamisítványok Vallás – Szent ereklyék – A megvizsgált ereklyék (Megszűnt a lap. Te is segíthetsz megfelelő hivatkozást találni!)

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Joan Carol Cruz: The Incorruptibles: A Study of the Incorruption of the Bodies of Various Catholic Saints and Beati, 1977, TAN Books & Publishers, ISBN 0-89555-066-0 [1](angolul)
 • Renate Germer: Múmiák a világ minden tájáról, Tessloff és Babilon Kiadó, Mi Micsoda könyvsorozat 7. kötet, Budapest, 2006. ISBN 963-9446-86-6 (magyarul)
 • Katolikus lexikon – ereklye, ereklyetisztelet [2](magyarul)
 • Peter Brown: A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben – Kifejlett középkori ereklyetisztelet (angolul)
 • Zöld újság - Romolhatatlnok (magyarul)
 • Szentek (magyarul)

Külső hivatkozások[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]