Promoter

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A promóterek a közvetlenül a gének előtt elhelyezkedő DNS szakaszok és a transzkripcióban rendkívül fontos szerepet töltenek be. A sejt genetikai állománya szakaszokra osztható, amelyeket géneknek nevezünk. Minden gén egy-egy fehérjét kódol (pl inzulin). A fehérjeszintézis során a génben tárolt informácó egy átirat (mRNS) formájában eljut a riboszómákhoz ami pedig ez alapján összekapcsolja a fehérjét alkotó aminosavakat – a megfelelő sorrendben. Az RNS szintézis első lépéseként egy RNS polimeráz köt kromoszóma egy szakaszához a promoterhez (megjegyzendő, hogy rengeteg ilyen van, hiszen minden génnek van sajátja),majd ketté választott DNS kettősspirált mintaként használva, ribonukleinsavakból álló RNS-t szintetizál. Az mRNS képződés egy pontosan szabályozott folyamat, hiszen minden enzimből csak egy meghatározott mennyiségre van szükség a sejtben. Ez a szabályozás részben az mRNS szintézis során valósul meg (továbbá a fehérjeszintézis, es a fehérjék transzláció utani módosítása során). Ezért a promoterek és bizonyos fehérjek úgynevezett transzkripciós faktorok nem csak egyszerűen megkötik és a génhez vezetik a polimerázt, de meghatározzák az átírt mRNS mennyiségét is azzal hogy mennyire vonzó landoló helyet biztoítanak.