Lipp Vilmos

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Lipp Vilmos
Lipp Vilmos.jpg
Lipp Vilmos portréja a Vasárnapi Ujságban
Született 1835. december 11.
Pest
Elhunyt 1888. január 3. (52 évesen)
Keszthely
Foglalkozása régész, pedagógus

Lipp Vilmos János (Pest, 1835. december 11.Keszthely, 1888. január 3.) bölcseleti doktor, régész, csorna-premontrei kanonok és főgimnáziumi igazgató.

Élete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Pesti jómódú polgári családból származott. Középiskoláit ugyanott a piaristáknál végezte 1844 és 1852 között. A 7. osztályból lépett a kegyesrendiek közé és novíciusi évét 1853-ban Vácott töltötte. A 8. osztályt Selmecen végezte, majd mint tanár 1855-ben Léván, 1856-ban Nagybecskereken működött. 1857-ben mint teológus Kalocsán volt, ahol májusban megvált a rendtől és szeptember 19-én premontreivé lett Csornán.

1858-1859-ben Keszthelyen tanárkodott, 1860-ban Szombathelyre helyeztetett át. 1868 októberében tanári vizsgát tett latin, görög és német nyelvből. 1878-ban bölcseleti doktorrá avatták. 1861-ben felszentelték. 1880 elején Keszthelyre ment igazgatónak.

Az archaeológiai és philológiai társaság választmányi tagja volt. A régészet iránti hajlamot benne is Rómer Flóris ébresztette, amidőn őt Szombathelyt többször fölkeresve, a vidék római emlékeit együtt kutatták. A Vasmegyei Közlöny útján, mely szintén Lipp alapítása, már 1871-ben a megyei múzeumegylet létrejöttét szorgalmazta. Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter figyelmét is felkeltette, aki Lippet tanulmányi célból 1876-ban hosszabb olaszországi útra küldte. Hivatalos kötelessége mellett fokozatos kedvvel foglalkozott régészeti tanulmányokkal és Keszthely környékén ásatásokat folytatott, ahol egy páratlan gazdagságú és terjedelmű népvándorláskori temetőre bukkant, amelynek leleteit a Magyar Nemzeti Múzeum népvándorlási gyűjteményébe küldte.

Kitüntetései[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Művei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • 1871-78 Szombathelyi közlemények. Archaeologiai Értesítő.
 • 1873 Az egylet rövid története. A vasmegyei régészeti egylet évi Jelentése.
 • 1873 Savariai fölirattanulmányok I-II. Uo.
 • 1873 Az őskorról. Uo.
 • 1874 Közép és ujkori érmek. Uo.
 • 1874 Megalith vagyis őskori síremlékek és sírhalmok. Uo.
 • 1874 Néhány szó a bronzkorról. Uo.
 • 1874 Fölirattanulmányok III-IV. Uo.
 • 1874 A vasmegyei régészeti egylet római fölirattára. Uo.
 • 1875 A római köznép az első császárok alatt. Uo.
 • 1875 A római agyagipar a vasm. régiségtárban. Uo.
 • 1875 Hazai iparczikkek a vasm. régiségtárban. Uo.
 • 1875 Felirattanulmányok: katonai diploma Traján császártól V. Uo.
 • 1876 Lelhelyeink. Uo.
 • 1876 Ó-római életképek: A nők, Circus és amphitheatrum. Uo.
 • 1876 Felirattanulmányok VI-VII. Uo.
 • 1876 A történelem előtti kor Vasm. Uo.
 • 1877 A római szobrászat emlékei Vasmegyében. Uo.
 • 1877 Ó-római életképek: A temetkezések. Uo.
 • 1877 Föliratos edények a vasm. régiségtárban. Uo.
 • 1877 Adalék a Rumy-serleg történetéhez. Uo.
 • 1877 Egy német nyereg a XIV. századból. Uo.
 • 1877 A vasm. régiségtár fémérmei. Uo.
 • 1878 A vasm. régiségtár köréből. Uo.
 • 1878 Kisebb-nagyobb római föliratok. Uo.
 • 1879 A borghesi viador. Uo.
 • 1879 A történelem-előtti idő. Uo.
 • 1879 Gót emlékek Vasm. Uo.
 • 1879 Őskori temető Keszthelyen. Uo.
 • 1879 A vasmegyei régészeti egylet római fölirattára. Uo.
 • 1880 Adalékok a római szobrászat emlékeihez Vasm. Uo.
 • 1880 Ujabb Keszthelyi leletek. Uo.
 • 1881 A szülőkhöz. Keszthelyi főgymnasium Értesítője.
 • 1881 Szabó Imre emlékezete. A vasmegyei régészeti egylet évi Jelentése.
 • 1882 Magyar egyességlevél 1558-ból. Történelmi Tár.
 • 1882 Tanulmányok. Szombathely.
 • 1884 Keszthely és vidéke multjából. A vasmegyei régészeti egylet évi Jelentése.
 • 1884 Renaissance-kori tárgyak a vasm. régiségtárban. Uo.
 • 1884 Ötvösműipar Pannoniában a népvándorlás korában. Keszthelyi főgymnasium Értesítője.
 • 1884 A keszthely-dobogói sírmező. Budapest.
 • 1884 A keszthelyi sírmezők. Budapest (ism. Arch. Értesítő V.; Budapesti Szemle XLIV. 1885.)
 • 1885 Monumenta musei savariensis, vasmegyei régiségtár. A vasmegyei régészeti egylet évi Jelentése.
 • 1887 A vasm. régiségtár: Őskori emlékek, Római emlékek, Oklevélgyűjteményemből. Uo.

Szerkesztette a Vasmegyei Közlönyt 1877. január 1-től 1879. január 5-ig és mint titkár a vasmegyei régészeti egylet Jelentéseit 1873-1879-ig VII. évfolyamát Szombathelyt.

Kéziratai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Walter Scott, tanulmány Schmidt Juliántól és Bodenstedtnek egy novellája; két magyar vígjátékot is írt, egyike: Igazmondó címmel 1870-ben Szombathelyt színre is került.

Emléke[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Szombathelyen utca van róla elnevezve.

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]