Krisztus Nemzetközi Egyházai

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Krisztus Nemzetközi Egyházai autonóm [1] (helyi gyülekezetenként önálló) [2] vallási értelemben konzervatív, faji szempontból integrált, keresztény egyházközösségek.[3] Ezen egyházak több mint 103 000 taggal és 640,[4] főként a világ nagyvárosaiban található [5] egyházközösséggel rendelkeznek.[6] Korábban hívták úgyis, mint "kemény vonal" vagy boston mozgalom (Boston Movement). Krisztus Nemzetközi Egyháza mozgalom egyike a világszerte (de kiemelten az Egyesült Államokban) a 70-es és 2000-es évek között, taglétszám szempontjából leggyorsabban ütemben gyarapodó keresztény mozgalmainak. [7]

Krisztus Nemzetközi Egyházai - Vasárnapi istentisztelet

Krisztus egyházainak legfőbb jellegzetességei általában:Krisztus Egyházai általában hangsúlyozzák arra vonatkozó véleményüket, mely szerint egyházuk annak az egyháznak a részét képezi, amit Jézus Krisztus alapított, hangsúlyozzák a Biblia újszövetségi részének szabályszerű alkalmazását a mindennapi életben. Visszautasítják, hogy a biblián kívül ragaszkodjanak hitvallásokhoz, valamint a bűnök bocsánatára történő alámerítkezéssel keresztelnek.

Az egyházakra jellemző a helyileg autonóm egyházszervezet, gyülekezetekkel, amelyeknek működését egy, vagy több helyi vezető házaspár koordinálja. Ezek a helyi egyházközösségek, nemzetközi szinten demokratikus keretek között szervezett módon működnek együtt egymással. Tagsága főként a lakosság értelmiségi rétegéből tevődik össze. Egy 2000-ben megjelent amerikai magazin cikke szerint "ez a gyorsan növekvő keresztény szervezet főként az [amerikai] felsőoktatási intézmények hallgatóira irányuló agresszív térítő tevékenységéről ismert" valamint a KNE által szervezett csoportok "az egyik legvitatottabb vallási csoportok közé tartoznak azok közül a szervezetek közül melyek a felsőoktatási intézményeken tevékenykednek" [8] [9] [10]

Története[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A KNE gyökereit az első századig, az első századi keresztény egyházig vezeti vissza.

Restaurációs mozgalom[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az egyház modern kori története a XVIII. századi Amerikában zajló Második Nagy Ébredésíg (1790-1870) [11]nyúlik vissza, melyet leginkább a Krisztus egyházának tagjai hívnak Restaurációs mozgalomnak. Restoration Movement Ennek célja a hagyománykövetéssel, illetve a reformációval/egyházi reformokkal szemben a bibliai kereszténység és az első századi egyházi gyakorlatok teljes visszaállítása volt: Visszatérés az újszövetségi egyház egyszerűségéhez és radikalitásához, elhagyva a felekezeti megosztottságokat, hangsúlyozva a gyülekezetek függetlenségét.

Krisztus Egyházai név felvétele[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

E mozgalomból létrejött gyülekezetek Krisztus Egyházainak Churches of Christ nevezték magukat, melyek világszerte 2007-ben hozzávetőlegesen 2 000 000 taggal és összesen 40 000 független egyházközösséggel rendelkeztek.[12]

Biblia-szék mozgalom[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A 60-as években jellemző volt az a tendencia Krisztus Egyházaiban, hogy az egyháztagok gyerekeiket elsősorban saját egyházi magán egyetemekre és főiskolákra járatták, (melyben főleg Krisztus Egyházához tartozó tanárok dolgoztak) megóvva őket a "világi" diákok rossz hatásától. De ennek ellenére voltak olyan diákok, akik a tendenciák ellenére nem egyházi egyetemekre mentek tanulni. A biblia-szék (Bible-Chair) egy kezdeményezés volt a Krisztus hagyományos egyházain belül mely arra irányult, hogy a nem egyházi egyetemeken tanuló diákokat is hűségesek maradjanak az egyházhoz. [13] Ennek érdekében a Krisztus Egyházai professzori széket igyekezett vásárolni az egyetemen, ahová a Krisztus egyházai által megbízott félállású professzor-lelkészt próbáltak bejuttatni olyan egyetemekre melyek nem a Krisztus Egyházai által szervezett egyetemek voltak. Ezek a lelkészek, vallási, filozófia órákat tartottak az egyetemeken, és mellette iskola után összejött azokkal a diákokkal, akiknek a szülei a Krisztus Egyházainak tagjai voltak és ott tanultak azon az egyetemen, és próbálta őket lelki gondozásban részesíteni. Ezek a lelkészek feladata volt a diákok szabadidejére is programokat szervezni ezért sportprogramokat és kerti sütéseket és egyéb közösségi programokat is szerveztek. 1965-ben egy Wesley Reagan nevű texasi Krisztus Egyháza prédikátor, tanító az Abilene Keresztény Egyetemen minden évben megrendezett éves diák konferencián elhívta a Biblia-szék diák csoportokat arra, hogy egyesítsék csoportjaikat és fogjanak össze az USA-beli egyetemeken a más vallású, vagy ateista diákok megtérítésében. Egy Jim Bavis nevű egyházvezető, aki a texasi, Broadway Krisztus Egyházának vezető lelkésze volt részt vett ezen a konferencián, miután anyagi támogatást is szerzett visszatérve a Lubbock nevű városba, ahol lelkészként dolgozott és nekiállt megszervezni a biblia-szék diák csoportok, nagyobb mértékű együttműködését, mozgalommá szerveződését USA-szerte. [14]

Timóteus társasággal való együttműködés[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az 1950-es évektől kezdődően számos evangélikus szervezet dolgozott azon, hogy az USA-ban egyetemeken térítsen, ezek közül az egyik legaktívabb csoport a Timóteus társaság (Campus Crusade for Christ) volt. Miután Jim Bavis a 60-as évek közepén kapcsolatba lépett az egyetemi térítésben hatékonyan működő Timóteus Társasággal [15] , Jim Bavis munkájának, és a Timóteus Társaságtól tanult térítési módszereknek köszönhetően 1967 júliusára az USA-ban már összesen 350 egyetemen volt a Krisztus egyházainak úgynevezett "diák szolgálata", mely a Biblia-szék mozgalom keretén belül szerveződött. Viszont a 60-as évek végén a Krisztus Egyházai megszüntették Jim Bavis anyagi támogatását miután kiderült, hogy Jim Bavis nem csak a technikai és módszertani tanácsokat vette át, hanem olyan teológiai meggyőződéseket is átvett a Timóteus társaságtól, melyek a Krisztus Egyházai akkori vezetői szerint nem voltak összeegyeztethetőek Krisztus Egyázainak hagyományos teológiájával. Jim Bavis ugyanis vallásban a hangsúlyt a személyes vallási megtapasztalásra helyzete, és nem ragaszkodott a Krisztus Egyházai által kulcskérdésnek tartott tanításokhoz. A Krisztus Egyházai tévtanításoknak minősítették ezeket a teológiai meggyőződéseket, majd a Biblia-szék mozgalomnak kezdetben csökkentették az anyagi támogatását, majd megszüntették azt. Ezt követően a Biblia-szék mozgalmat a korábbi működésnek megfelelő formájába szervezték vissza.

Keresztutak Krisztus Egyháza[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A biblia-szék mozgalomban képzett egyik vezető Chuck Lucas volt, aki miután végzett az egyetemen, a Mississippi-ben lévő Meadowbrook Krisztus Egyházában alkalmazták, diák és tinédzser szolgálat vezetőjeként. [16] 1967-ben Chuck Lucas lelkészt alkalmazták a "14. utcai Krisztus Egyházának" diákszolgálatának vezetésére a Floridai Egyetemen. Később ezt hívták Keresztutak Krisztus Egyházának (Crossroads Church of Christ) miután egy új épületet építettek. A "keresztutak" elnevezés a térítési tevékenység központi fontosságára utal és a Máté evangéliuma 22. fejezetében található példázatból ered, mely Jézus példázata egy királyról, aki esküvőt szervez a fiának, és vendégeket hív, akik különféle elfoglaltságokra hivatkozva visszautasítják a meghívást, majd elküldi embereit a keresztutakra, hogy behívják az idegeneket, az utca embereit és a szegényeket is egy szervezett programra.

Chuck Lucas tevékenysége[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Charles "Chuck" Lucas diákszolgálat vezető lelkészként való alkalmazását követően elkezdte alkalmazni a Biblia-szék mozgalomban tanult alapelveket és módszereket. Főként a "pásztorkodás" és a térítés alapelveit. Mely az egyháztagok hitének megóvását, és életvitelének nagyobb mértékű ellenőrzését is jelentette. Majd a hatvanas évek végén Chuck Lucas elkezdett egy programot amit a Diák Szolgálat előrehaladásának hívtak. (Campus Advance) [17]

Diákszolgálat előrehaladás-program[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A floridai egyetemen működő Diák Szolgálat előrehaladása (Campus Advance) program lényege az volt kiscsoportos beszélgetésen alapuló programokat szerveztek diákoknak amit lélek-beszélgetések-nek hívtak.(Soul-talks) Ezek a Chuck Lucas által szervezett kiscsoportok 10-15-diákból álltak, hetente találkoztak a diákok otthonában vagy a kollégiumokban, a floridai egyetemen és környékén, majd a csoportos beszélgetés végén lévő közösségi időben a négyszemközti beszélgetésekkor próbálkoztak a programokra hívott vendégek megtérítésével. [18]

A Keresztutak-egyház tanainak eredete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A térítés alaptanainak legtöbbje a Krisztus Egyházának hagyományos tanaiból álltak:

 • A biblia Isten szava
 • A bűn természete
 • Jézus áldozata
 • Keresztelő

E mellett a hagyományos tanok kiegészültek egy fontos tanítással, melyet Chuck Lucas a Timóteus Társaságtól tanult, ez arra vonatkozott, hogy Jézust kell úrrá tenni minden kereszténynek a saját életében, ahhoz, hogy később a mennyországba juthasson. Ez a Timóteus Társaság által hangsúlyozott teológia volt, mely eredetileg egy Juan Carlos Ortiz nevű Amerikai prédikátortól származott, aki széles körben ismert volt a hatvanas években az Egyesült Államokban. [19]

A Keresztutak-egyház vallásgyakorlati újítása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Chuck Lucas a keresztutak egyház diákszolgálatának életében eszközölt néhány vallásgyakorlati újítást, melyek a Krisztus Egyházaiban korábban nem voltak jelen:

 • Jézus az úr életvitel

A "Jézus az úr"- teológia következményeként Chuck Lucas, és vezetősége nagyon komolyan vette, az egyháztagok elkötelezettségét, melyet például az egyházi programokon való részvétel mennyiségén mértek le.

 • Költségfelszámolási interjú

Ehhez kapcsolódó újítás volt az úgynevezett költségfelszámolás gyakorlata. Melynek lényege volt, hogy ha valaki csatlakozni akart az egyházhoz, és meg akart keresztelkedni, előtte le kellett ülniük egy úgynevezett szolgálatvezetővel való interjúra, hogy megbeszéljék azt, hogy a leendő tag valóban készen áll arra, hogy egy ilyen komoly elkötelezettséget vállaljon. Az illető egyén csak akkor keresztelkedhetett meg és csak abban az esetben csatlakozhatott az egyházhoz, ha a szolgálatvezető azt engedélyezte, és ha úgy ítélte meg, hogy az illető egyén valóban kész nagy elkötelezettséget vállalni.

 • Imapartnerek kijelölése

Az imapartnerek (prayer partners) kijelölésének gyakorlatát Chuck Lucas találta ki. Elvárása az volt, hogy minden egyháztagnak legyen legalább egy ima-partnere, akivel rendszeresen együtt imádkozik a mindennapi küzdelmekről és örömökről egyaránt. [20]

70-es évek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1970-re Chuck Lucas lett az egész Keresztutak Egyház vezetője. És ekkora a Keresztutak Egyház már nem csak egy egyház volt a Krisztus Egyháza mozgalmon belül, hanem ekkorra már a Krisztus Egyházainak diákszolgálat vezető-képző programjává nőtte ki magát. A Keresztutak Krisztus Egyháza több mint egy évtizedig volt az egyházak diákszolgálat vezetőképző szolgálata, számos vezetőt és lelkészt képeztek akiket később az Egyesült Államokban található más Krisztus Egyházainak diákszolgálat vezetőjeként alkalmaztak.

80-as évek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1980-ra már 50 olyan lelkész dolgozott az USA különböző államaiban található Krisztus Egyházaiban akiket a Keresztutak mozgalomban képeztek a diákszolgálat vezetés módszerére.

1986-ban Chuck Lucas lelkészt egy homoszexuális botrány miatt leváltották, és elbocsátották egyházvezetői állásából, ugyanis kiderült, hogy egy homoszexuális viszonyba keveredett az egyik diákkal az egyházban.[21]

Chuck Lucas leváltását követően a keresztutak szolgálatban képzett vezetők új vezető-reformert és inspirációs forrást kerestek maguknak, melyet a Chuck Lucas által a keresztutak szolgálatban képzett Kip McKean személyében találtak meg, aki 1979 óta volt a Krisztus Lexingtoni Egyházának vezető lelkésze. Kip McKean teljes nevén Thomas McKean egy admirális fia, aki Indianapolisban született.[22] Őse Thomas McKean után kapta nevét, aki az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának egyik aláírója volt.[23]

A Lexingtoni Egyház[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A nyolcvanas évek közepétől Kip McKean és felesége Elena McKean a Keresztút mozgalomban tanult teológiát és vallásgyakorlatot már nem csak egy egyház diákszolgálat-csoportján belül, hanem életkortól és élethelyzettől függetlenül egy egész egyházban alkalmazta. Tehát a keresztutak mozgalommal ellentétben ők nem csak a diákoktól, hanem minden életkorú és élethelyzetű tagtól ugyan azt az elkötelezettségi szintet várták el. Ezt követően a Lexingtoni egyház is a Keresztutak Egyházhoz hasonlóan sikeres egyházzá, és vezetőképző mozgalommá vált. A másik dolog amin Kip McKean változtatott a Keresztutak egyházhoz képest, hogy nem imapartnereknek nevezte a tagok közötti kötelező együttműködési kapcsolatokat, hanem nevelési kapcsolatoknak nevezte el (Discipling parnerships). A nevelési kapcsolatok lényege az volt, hogy a nevelő folyamatos képzésben kellet részesítenie a neveltet. Ehhez a bibliát kellett használnia eszközként, valamint a nevet személy köteles volt mindenben kikérni nevelője tanácsát élete minden aspektusáról beszámolni, valamint köteles volt a nevelő iránymutatásainak engedelmeskedni. A nevelő neveltre vonatkozó meglátásait nem kérdőjelezhette meg.

A Lexingtoni Egyház felmutatott eredményei között volt a látványos közösségi kapcsolatok, és a jelentős egyházi taglétszámnövekedés. Mindez ellenére ez a mozgalom továbbra is széles körben vitatott mozgalom maradt.

A Krisztus hagyományos egyházainak vezetői közül sokan ellenezték a McKean házaspár által kialakított nevelési kapcsolatokat. Lényegében véve kezdettől fogva tanításban radikálisabb, a bibliai keresztény élet gyakorlati megvalósításban (főként a missziós buzgóság és a keresztények egymás közti mély kapcsolatainak biblikus helyreállítása területén) hatékonyabb volt, mint Krisztus Egyházaiban akkoriban működő csoportok. A McKean vezette Krisztus igaz egyházában Krisztus modern kori tanítványai csak olyan igaz Krisztus-követők lehettek, akik folyamatosan megtértek, bűneiket "Isten szerinti szomorúsággal" megbánták, valamint Istennek odaszánt életet éltek.[24]

A mozgalom jellegzetességei melyek kezdetektől jellemzői voltak:

 • Krisztus feltétel nélküli követése a vezetőség és a személyi nevelő meglátásának megfelelően
 • az egyháztaggá válás és az egyházban való keresztelkedés feltétele a jelölt személy vallásos buzgósága a gyülekezeten belül
 • minden tagnak kellett térítési tevékenységet végeznie
 • az újonnan megtértek utólagosan is nevelésben kellett részesíteni (discipling)
 • energikus, örömteli közösségi légkör a gyülekezetben

Elszakadás a fővonalbeli Krisztus Egyházaitól[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Miután taglétszámban gyarapodott a Lexingtoni Egyház, bírálói megszüntetni szerették volna. 1981-től kezdődően Kip McKean és felesége a Lexingtoni egyházat Bostoni Kriszus Egyházának keresztelték át, melyet később a kívülállók Boszton mozgalomnak is neveztek. [25] Mivel Kip és Elena McKean már mindenkitől azonos elkötelezettséget várt el, ezzel sokan nem értettek egyet és ezek közül a tagok közül sokan elhagyták az egyházat. A mozgalmat elhagyó ex-tagok kritikái megerősítették azoknak a Krisztus Egyházai lelkészeinek a véleményét akik már amúgy is kritikus szemmel néztek a Kip McKean által vezetett mozgalomra. A kritikák szerint ez a mozgalom elveszi az egyháztagok szabadságát, és a vezetőséget egy hatalmaskodó hatalmi szervezetté teszi, és megosztja az egyházat. [26] 1988-ban a fővonalbeli Krisztus Egyházai elhatárolódtak a Kip McKean vezette mozgalomtól [27], mivel úgy döntöttek, nem támogatják tovább Kip McKean módszereit. Véleményük szerint, Kip McKean tekintélyközpontú vezetési stílusával felekezeti struktúrát hozott létre, úgy, hogy a vele kapcsolatban álló Krisztus Egyházainak függetlenségét megszüntetve tekintélyközpontú hatalmi pozícióra törekedett a mozgalmon belül. Ugyanakkor a különféle (keresztény gyakorlati életre vonatkozó) képzési módszereit is ellenezték, mely a kritikusok véleménye szerint szintén tekintélyelven (elvárásokon keresztül, valamint a Biblia tekintélyét hangsúlyozva) valósult meg. Így a kritikusok véleménye szerint a "szuperegyház" és a "rendkívüli életek csodái" mögött rövid távon látványos, de sok esetben nem túl mélyen gyökerező változások történtek emberek életében. Flavil R. Yeakley Jr egy amerikai professzor, felmérést készített az egyházban, melynek során 90-egyháztaggal készített személyiségtesztet [28] , az eredményeket kiértékelve Yeakley 1988-ban tanulmány írt, és kimutatta, hogy azok akik hosszú távon az egyház tagjaiként élik életüket, személyiségváltozáson mennek keresztül, és egy bizonyos típusú személyiség irányában történik ez a változás, mégpedig a tagok a vezetőik személyiségéhez hasonlóvá változnak. [26]

Nemzetközi egyházalapítások[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Miután a Bostoni gyülekezet taglétszáma 1981-re 30 főről kb. 300 főre nőtt [29] , vezetősége azt a célt tűzte ki a gyülekezet elé, hogy a biblia, radikális nézőpontban értelmezett üzenetét a világ minden országába el kell juttatni, az által, hogy olyan gyülekezeteket alapítanak világszerte, melynek vezetősége a bostoni egyház teológiáját és vallásgyakorlatát képviseli. Fő szlogenként a Máté evangéliumából származó idézetet használták: " ... tegyetek tanítvánnyá minden népet... "[30] [31]

Evangelizációs kiáltvány

A világ egy generáció alatt történő megtérítésének álma eredetileg1979-ben „Bob és Pat Gempel nappalijában”, fogalmazódott meg.[32] 1994-ben konkrét célokat megfogalmazva, hivatalos formában egy úgynevezett "Evangelizációs kiáltvány" dokumentumban került rögzítésre, melynek célja az volt, hogy minden olyan országban amely legalább egy 100 000 fős várossal rendelkezik, kell egy olyan egyházat alapítani, mely kizárólag radikális hittel, és radikálisan elkötelezettséggel jellemezhető életvitellel rendelkező egyháztagokból áll. [33]

Evangelizációs kiáltvány dokumentum – 1994

A kiáltvány céljai 20-éven belül megvalósultak.

A bostoni központosítás megszűnése[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kip McKean tevékenysége idején, 1986 és 2002 között a Bostoni és a Los Angeles-i Egyház szervezésében alapított egyházak között kezdetben a Los Angeles-i Egyház által kialakított központosított vezetési struktúra működött.

Kip McKean lemondása, kizárása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2001-ben Kip Mckean a Los Angelesi Krisztus Egyháza véneinek tanácsára ideiglenesen lemondott a Krisztus Nemzetközi Egyházainak világ-szektor vezetői pozíciójáró. [34] Majd Kip McKean 2002-ben mondott le végleg a mozgalom vezetéséről. [35] [36] [37] 2003 február elején a londoni Krisztus Egyházának egyik lelkésze Henry Kriete , "Istenhez őszíntén"[38] -címmel írt, 39-oldalas tanulmányban részletesen taglalta azokat a problémákat melyeknek tanúja volt miközben a Krisztus Nemzetközi Egyházának dolgozott. [39] Írt a KNE-vezetők szisztematikusan visszaélő magatartásáról, aberrált tanításoknak és hozzáállásoknak nevezett néhány visszaélésre irányuló egyházi tanítást, és viselkedést. Továbbá említette többek között, hogy a vezetők elvárásokat és nyomást helyeztek a tagokra, nagy mennyiségű adatot, statisztikákat gyűjtöttek az egyháztagok viselkedéséről, a vezetők arrogánsan viselkedtek a tagokkal. A levelet megosztotta az interneten keresztül, ami megjelent a különböző nemzetközi hivatalos KNE honlapokon. A dokumentumot, mely az interneten is publikálva lett, számos KNE egyház átvett és hivatalos honlapján tett közzé. [40] Ezt követően számos KNE-egyház elismerte az elkövetett hibákat, a pénzügyi pazarlástól kezdve, a vezetők luxus életmódján át, a követelőzős és arrogáns vezetői magatartásig, számos dologért kértek nyilvánosan bocsánatot. Mely nyilvános bocsánatkérő levelek felkerültek az egyházak honlapjaira. [41] 2004 és 2005-között Kip McKean újra meg akarta szerezni a mozgalom legfőbb vezetői pozícióját e miatt a KNE egyházak vezetői nyílt levélben figyelmeztették, majd 2005-novemberében a tagegyházaknak elküldött nyílt levélben "megjelölték", mint az egyház tagjainak hitére veszélyes személyt és kizárták a mozgalomból. [42] [43]

A demokratikus egyházközi együttműködés létrejötte[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2005-ben, egy Seattle-i Nemzetközi Vezetői Konferencián a KNE egy bizottságot hozott létre - titkos szavazással - az egyházak közötti egységes együttműködési terv, a "Unity Proposal" kidolgozására.[44] A bizottság feladata volt az egyházak által benyújtott ötletek/javaslatokat feldolgozása, és egy olyan együttműködési terv kidolgozása, melynek célja egy olyan egyházközi-szervezeti működés létrehozása melyben nem egy vezető házaspár vagy valamely egyház dominál a mozgalom vezetésében, hanem a vezetés a tagegyházak egyenragú félként való együttműködéseként valósul meg. A bizottság tagjai: Mike Fontenot, Scott Green (Seattle), Philip Lam (Hong Kong), John Louis (Singapore), Sam Powell (New York), Steve Staten (Chicago), Mike Taliaferro (San Antonio), Bruce Williams és Andy Fleming (Los Angeles).
Az együttműködési terv 2006 év elején készült el. Ezt követően a tervet eljuttatták a különböző tagegyházaknak. 2007 márciusáig 343 egyház fogadta el és csatlakozott ehhez a programhoz. Majd 2006-tól kezdődően a KNE belső reformja következtében a nemzetközileg központosított vezetést megszüntetve, egy demokratikus szabályokon alapuló együttműködési programot és rendszert alakítottak ki. [45] Ezek azok a szabályok, melyek szerint a Krisztus Nemzetközi Egyházai azóta együttműködnek. [46]

Önazonosság[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Krisztus Nemzetközi Egyházának tagjai tipikusan vélekednek úgy, hogy ők nem tagjai semmilyen felekezetnek sem. Véleményük szerint az egyszerű keresztények közösségét nevezik "Krisztus Egyházának", ahogyan Pál is nevezte az első századi egyházakat a Rómaiakhoz írt levelében, mikor a korabeli egyházak üdvözletét közvetítette a római gyülekezetnek. [47] Krisztus tanítványai a KNE képviselői szerint azok az egyháztagok, akik megtérnek a bűneikből, életük minden területén engedelmeskednek Krisztus tanításának, így követik Krisztust.[48]

Szervezeti keretek, szolgálatok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Gyülekezeti autonómia[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Krisztus Nemzetközi Egyházainak helyi egyházainak vezetői függetlenek egymástól, viszont az úgynevezett delegált konferenciákon egyeztetett módon döntik el, hogy melyik egyház melyik egyházakkal, fog közvetlenül együttműködni.

Demokratikus nemzetközi együttműködés[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Nemzetközi Egyházakhoz tartozó tagegyházak szervezetileg egymástól függetlenek ugyan, de egymást kölcsönösen segítő, támogató hálózatot alkotnak. Mely hálózaton belül a mozgalmat érintő fontos kérdések esetén a különféle tag egyházak demokratikus keretek között hozzák meg döntéseiket. Mely gyakorlatilag úgy zajlik, hogy a Nemzetközi konferenciákra a tag egyházak, a helyi egyházukat képviselő "delegált tagot" küld, és a fontos kérdésekben kézfeltevéses szavazással döntenek így ezekben a kérdésekben a szavazati többség akarata érvényesül.[49] Érvényes szavazattal rendelkező egyháztag, csak a helyi egyház vezetője lehet.[50]

Gyülekezeti vezetőség[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A KNE tagegyházakban a tapasztalt lelkészek, azaz "vének" csoportja dönt az egyházat érintő fontos kérdésekben. A különböző tagegyházakban nincs egységes szervezeti séma, a szervezeti felépítés országonként változó. A legtöbb gyülekezet saját vezetőségi csoporttal rendelkezik. Minden vezető között kiemelkedő szerepük van az egyházvezető lelkészeknek, akiknek legfőbb feladata a gyülekezet felügyelete, ellenőrzése mely tevékenységet pásztorkodásnak neveznek a gyülekezet vezetői.

Egyéb vezetők

Az egyház működését (terembérlet, ügyintézés, stb.) segíti az egyház anyagi ügyeinek intézéséért alkalmazott adminisztrátor. Ezenfelül vannak még tanítók, prédikátorok, női szolgálatveztők, bibliakörvezetők és különféle speciális szolgálatok vezetésévek megbízott tagok.

HOPE Worldwide segélyszervezet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A HOPE világszerte egy olyan nemzetközi jótékonysági szolgálat, amely életek megváltoztatását tűzte ki célul azáltal, hogy hasznosítja az önkéntesek elkötelezettségét és szegények és rászorulók iránt érzett együttérzését, annak érdekében, hogy a szegények és rászorulók számára rendszeres, nagy volumenű, közösség alapú szolgálatokat közvetítsen, szervezzen.[51] Az egyház önkéntesei leginkább a HOPE Worldwide nemzetközi segélyszervezet keretein belül tevékenykednek.

Karitatív tevékenység[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Nemzetközi programok:

 1. Örökbefogadási program
 2. Árva, illetve hátrányos helyzetű gyerekek fizikai és lelki támogatása
 3. Hajléktalanoknak "remény háza" nevű hajléktalan otthont építettek

Kémiai felépülési szolgálat[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Chemical recovery ministry. Ezen szolgálat keretein belül bibliai alapelvekre épülő speciális módszerrel segítenek az alkohol- és drogfüggő hívőknek a függőségből való felépülésben, reményt adva számukra a jövőre.[52]

KNE Könyvkiadók[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Discipleship Publications International (DPI) könyvkiadó szervezet 2013-ig volt a KNE könyvkiadó vállalata. Elsősorban a KNE-tagok számára adtak ki műveket. [53] A DPI-könyvkiadó helyét 2013-tól az IPI-könyvkiadó vette át. [54] [55]

Karakterisztikus jellegzetességek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Vallási értelemben konzervatív, kulturálisan innovatív, társadalmilag megnyerő, faji szempontból integrált, befogadó, keresztény egyházközösségek.[3]

2005-ben Dave Anderson tíz pontban össszefoglalta a KNE-szervezet pozitívnak mondható jellegzetességeit:[56]

 • A tagok többnyire őszinték.
 • A csoport jellemzően lelkiismeretes.
 • A szervezet sokszor hatékonyan működik.
 • A csoport többnyire elősegíti a tagok közötti közeli kapcsolatok létrejöttét.
 • A közösségek többnyire jól szervezettek.
 • E közösség számos csodálatra méltó lelki alapelvet támogat.
 • A szervezet többnyire innovatív.
 • A vezetők többnyire tehetségesek.
 • Az istentiszteletek és egyházi események motiváló erejűek és érdekesek lehetnek.
 • A csoport sokszínű, többnemzetűségű [57]

Alacsony válási arány

A Krisztus Nemzetközi Egyházaiban, a nemzetközi egyházvezetőinek statisztikái szerint, alacsonyabb a válási arány, mint az egyházon kívül, bár tény ehhez az is hozzájárul,hogy az egyház ritkán engedélyez válást az egyháztagok számára. A KNE az egyházhoz való csatlakozás esetén a megromlott kapcsolatok teljes megjavulását, "gyógyulását" ígéri. [58]

Istentiszteletek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A vasárnap (általában) délelőtti Istentiszteleten legtöbbször van ének,[59] prédikáció, úrvacsora. A KNE egyedülállóbb elemei közül az egyik az egyházépületek hiánya. A gyülekezetek a bérelt termekben találkoznak: konferenciatermek, iskolák, nyilvános auditóriumok, konferencia-központok, kisebb stadionok vagy bérelt termek, az egyházközséghez tartozó egyének számától ,illetve a látogatottság mértékétől függően a helyszín időnként változhat.

Krisztus Chicagoi egyházának konferenciája

Kulturális rendezvények[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Gregory Charles Stanczak 2001-ben írt PhD dolgozatában foglalkozott a KNE kulturálisan innovatív tevékenységével.[3] A KNE (többek között) számos, általában ingyenesen vagy jelképes összegért megtekinthető kulturális programot is szervez: színdarabot, musicalt, komoly és könnyűzenei előadásokat, melybe az egyház részéről pénz, idő és önkéntesek ingyenes munkája is befektetődik. Erre egy kiemelkedő példa az Upside Down musical (Tale After the Christ) [60]

Upside Down Musical

Egy Broadway minőségű musicalprodukció, mely a New York City Church Of Christ anyagi erőforrásaiból készült,[61] nagyszámú önkéntes ingyenes közreműködésével 1987-ben. A DVD [62] és a hanganyag kiadása CD-n [63] a DPI Kiadó stúdiójában készült. Zenéjét és szövegét Sherwin Mackintosh és Steve Johnson írta. A Cosby Show-ból ismerté vált Geoffrey Owens rendezte.[64]

Bírálatok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A múltban az agresszív toborzási taktikák, valamint az egyháztagokkal szembeni túlzottan nagy mértékű elkötelezettsége elvárások , valamint az úgynevezett "nevelési-kapcsolatok" (discipling) miatt külső megfigyelők, és ex-tagok gyakran címkézték a szervezetet szektának. 1968 és 2007-közötti időszakban összesen 39 egyetemen vizsgálták, vagy tiltották be a szervezet tevékenységét az USA-ban, és Franciaországban.[65] A magas elkötelezettségi elvárás a KNE képviselői szerint Krisztus elvárása és tanítása. Az intenzív missziós tevékenység a KNE nézőpontja szerint alapvető a kereszténységben, ugyanis például maga Jézus definiálta a kereszténységet emberhalászatként. [66]

Bírálatok főként 2003 előtt érték a Krisztus Nemzetközi Egyházait. Ugyanis 2003-ban a Henry Kriete által írt tanulmány, olyan jellegű reformot és változásokat indított el, melynek elemei sok ponton összhangban álltak a KNE-t addig ért nemzetközi kritikákkal. [67]

Egy igaz egyház[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A KNE-t kritizálják az "egy igaz egyház" tanítás miatt. Az igaz egyház tanítás szerint egy [68] igaz egyház csak olyan keresztényekből állhat, akik maguk is igazak és valóban komolyan veszik a Biblia tanítását az életükben. A Biblia tanításának komolyan vétele, valamint a tagoktól és a tagok egymástól való magas elkötelezettségi elvárása a KNE szerint a Biblia és Jézus tanítása, mely a bibliában megtalálható instrukciók miatt, minden keresztény kötelezettsége.

Képzés[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A kritikusok véleménye szerint a KNE-ben folyó képzés túlságosan kontrolláló, és manipulatív, mely számtalanszor figyelmen kívül hagyja a szabad akaratot, és az emberi méltóságot.[69] A kereszténységre való gyakorlatias képzés a KNE szerint alapvető és szükséges a kereszténység alapelemeinek lépésről lépésre való megtanítása Jézus tanítása, parancsolata miatt szükséges.

Személyiségváltozás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1985-ben Flavil R. Yeakley, Jr és munkatársai készítettek egy vizsgálatot, mely során a Bostoni Krisztus Egyházában 900-egyháztag töltött ki egy pszichológiai személyiség-tesztet. [70] A teszt tizenhat lehetséges személyiségtípust tartalmazott. A vizsgálat megállapította, hogy a 16 személyiségtípus közül az egyháztagok személyisége egységesen egy személyiségtípus, az ESFJ-típus (Extraverted Sensing Feeling Judging) irányába változott. [71] Ennek megfelelően Yeakley és munkatársai megállapították, hogy a Bostoni Krisztus Egyházában vizsgált egyháztagok személyisége egységesen az alábbi tulajdonságok irányába mutatott személyiség-változást:

 • Társas kapcsolatok (Extrovertáltak): társaságkedvelők, kifelé fordulóak.
 • Érzékelés (Sensing): Jobban koncentrálnak a jelenre mint a jövőre.
 • Érzelmesség (Feeling): Hajlamosak arra, hogy a döntéshozatalban, inkább a személyes motívumok befolyásolják, mint a tények. A tények helyett nagyobb hangsúlyt kapnak az érzések, az érzelmek és a másokért való aggódás.
 • Ítéletalkotás (Judging): Szervezett emberek, szeretik előre megtervezni a dolgaikat. Az ilyen típusú emberek úgy érzik, hogy a rendszeres tervezésen keresztül jobban irányításuk alatt tarthatják a környezetüket. [72]

Ezzel egy időben összehasonlító vizsgálatot folytattak Krisztus Egyházai között olyan gyülekezetekben is, amelyek nem alkalmazták a tanítványképzést. Ott ezen eredmények nem voltak kimutathatóak. Kip McKean felvetette, hogy ez egyszerűen azt jelzi, hogy a tagok a képzések (és a Szentlélek munkájának) hatására Jézus képére (karakteréhez hasonlóvá) formálódnak (mely szükséges is egy kereszténynél és nyíltan kitűzött cél az egyházban), és az az irány, mely felé a tagok változnak, Kip McKean szerint nem más, mint Jézus Krisztus személyisége.[26] Számos KNE tanító és sok tag nézőpontja szerint Jézus olyan személyiséggel rendelkezett, mely nem önmagára összpontosító, hanem kifelé forduló, mások felé forduló volt, meggyőződésük szerint minden kereszténynek ilyenné kellene válnia.

Flavil R. Yeakley és munkatársai vizsgálati eredményeit 1988-ban, "A Nevelés dilemmája" The Discipling Dilemma-című könyvben is publikálták. [73]

A KNE meggyőződései a bírálatokról[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A KNE általános véleménye az, hogy az egyházat ért kritika, főként a Krisztusba vetett hitért és Krisztus tanításának követése miatt kapott üldöztetés. A kritikák a KNE képviselői szerint annak a jeli, hogy az egyház jó úton jár. Másrészt, ezt a KNE azzal hozza összefüggésbe, hogy Jézus Krisztust is vallásos emberek üldözték, és vallási vezetők, "főpapok" közreműködésével feszítették keresztre és ölték meg. Ezért a vallásos emberektől jövő "üldöztetés"ek (támadások, kritikák) annak a jelei, hogy az egyház Isten szemében igaz.

Az egyház hírességei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Andie 1988-ben volt Krisztus New Yorki Egyházának tagja. Andie elhagyta az egyházat miután elvállalta a "Szex, hazugságok és videó" Sex, lies and videotape című filmben való szereplést, annak ellenére, hogy a New-Yorki Krisztus Egyházának vezetői megtiltották számára a szerep elvállalását.[74]

Az egyházközösségek földrajzi eloszlása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Jakartai Krisztus Egyháza Indoninéziában (mely a világ legtöbb muszlim hívővel rendelkező országa )

Az egyház a Föld minden kontinensén jelen van. A legtöbb és a legnagyobb gyülekezetek mégis az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak. Számos egyház található a Közel-Keleten is, valamint 29 egyház "földalatti", titkos mozgalomként működik olyan országokban, melyekben a keresztény vallásgyakorlat illegális tevékenységnek minősül.

Lásd még[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Referenciák[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. Restoration unity.com – ICOC Church Autonomy
 2. New York City Church of Christ "About us"
 3. ^ a b c Restructuring religion and the new Los Angeles mosaic: An ethnography of the Los Angeles Church of Christ by Stanczak, Gregory Charles, Ph.D., University of Southern California, 2001,
 4. About The ICOC 2013/11/17)
 5. recent 2006 statistics
 6. The most recent 2005 statistics for church membership
 7. Growth Charts, UpCyberDown:The online community of the international churches of christ (ez volt a 2005-előtti hivatalos ICOC weboldal) 2002 december 02
 8. "A Push Becomes A Shove Colleges get uneasy about proselytizing" US News and World Report.
 9. Cults On Campus - Fox News Channel Archives 21 Jan 1999
 10. disciplestoday.org "Ministries"/Campus
 11. The Roots of the ICC/ICOC
 12. Churches of Christ Zip Statistical Summary
 13. "What Are Bible Chairs" Jimmy Tuten, Jr St. Louis, Missouri
 14. Richard Thomas Hughes:Reviving the Ancient Faith: The Story of Churches of Christ in America Wm. B. Eerdmans Publishing, 1996.
 15. Campus evangelism. Where are they?
 16. The Stone-Campbell movement : an international religious tradition / edited by Michael W. Casey and Douglas A. Foster.Knoxville : University of Tennessee Press, c2002.
 17. The Stone-Campbell movement : an international religious tradition / edited by Michael W. Casey and Douglas A. Foster. Knoxville : University of Tennessee Press, c2002.
 18. The Stone-Campbell movement : an international religious tradition / edited by Michael W. Casey and Douglas A. Foster. Knoxville : University of Tennessee Press, c2002.
 19. Dr. Juan Carlos Ortiz - Shepherd University
 20. The Stone-Campbell movement : an international religious tradition / edited by Michael W. Casey and Douglas A. Foster. Knoxville : University of Tennessee Press, c2002. 564.oldal
 21. Reveal library: History Repeats Itself: The Rise and Fall of Kip McKean & Chuck Lucas by Ryan Britt
 22. Kip McKean.com
 23. Lives of the Signers to the Declaration of Independence
 24. Into All Nations, A History of the International Churches of Christ C. Foster Stanback éd. Illumination Publishers, 2005.
 25. The Stone-Campbell movement : an international religious tradition / edited by Michael W. Casey and Douglas A. Foster. Knoxville : University of Tennessee Press, c2002. 564.oldal
 26. ^ a b c Harvard H. Norton, Christian Chronicle Magazine 1987 "Doubts regarding Boston"
 27. From the Churches of Christ to the Boston Movement:A Comparative Study by Russell R. Paden B.G.S., University of Kansas, 1992
 28. International Church of Christ CBC Report
 29. Krisztus Bostoni Egyháza, "About us"
 30. Biblia:Máté evangéliuma 28.fejezet, 18-20-as veresek
 31. Evangelizációs kiáltvány dokumentum
 32. UpCyberDown:The online community of the international churches of christ (A 2005-előtti ICOC weboldal) ICOC history, 2002 december 02
 33. UpCyberDown:The online community of the international churches of christ (A 2005-előtti ICOC weboldal) Evangelization Proclamation 2002 December 4
 34. [http://www.spiritualpornography.com/wp-content/uploads/wslresponse.pdf 11/11/2001 By Al Baird & Bob Gempel Response to McKeans' Sabbatical Announcment]
 35. Kip McKean Resignation Letter November 06, 2002
 36. ICOC-Apology Letters
 37. Kip McKean lemondó levele November 06., 2002
 38. Honest to God:Revolution through repentance and freedom in Christ by Henry Kriete (Final Version, February 2, 2003)
 39. REVEAL: What's New
 40. Honest to God:Revolution through repentance and freedom in Christ by Henry Kriete (Final Version, February 2, 2003)
 41. Apology Letters
 42. Icocinvestigation.com/2010/08 Kip-McKean
 43. Brothers' Statement to Kip McKean Brothers from the International Churches of Christ November 2, 2005
 44. KNE Terv az egységes együttműködésért dokumentum
 45. Aug 20th, 2010 ICOC Unity Proposal
 46. Cooperation Plan Summary Friday, Plan for United Cooperation Summary August 28 2009
 47. Biblia: Pál rómaiakhoz írt levele 16/16 (Békés-Dalos fordítás) "Krisztus minden egyháza köszönt titeket."
 48. First Principles Study Series (by West Region of The Los Angeles Church of Christ)
 49. News and connections for the Co-operation Churches of the International Churches of Christ
 50. ICOC Delegates Roles and Responsibilities 2009
 51. HOPE Worldwide
 52. Kémiai felépülési szolgálat (Chemical Recovery Ministry)
 53. DPIbooks.org – Our Mission
 54. LA International Church of Christ Links
 55. ipibooks.com
 56. Dave Anderson/ About the ICC:10 good things about the ICC. April, 2006 RightCyberUp.org
 57. Dave Anderson/ About the ICC:10 good things about the ICC. April, 2006 RightCyberUp.org
 58. Awesome families : the promise of healing relationships in the International Churches of Christ Szerző: Jenkins, Kathleen E. New Brunswick, N.J. ; London : Rutgers University Press, 2005
 59. KNE Istentisztelet, dicsőítés Indiában, Delhi-ben
 60. Upside Down musical (Tale After the Christ)
 61. Musical Based On The Book Of Acts
 62. Upside Down, The Musical – DVD
 63. Christian music audio CD UpsideDown; Musical by DPI
 64. boundonearth.com
 65. – Kleiner, Carolyn (2000 Mar. 13). "A Push Becomes a Shove". US News & World Report. Retrieved 2007-07-09.
 66. Biblia,Márk evangéliuma 1.fejezet,17-es vers
 67. Henry Kriete's open letter and aftermath in the ICOC
 68. Gordon Ferguson: MMCC Staff & Teaching Committee - Tuesday, July 01, 2003
 69. The Discipling Dilemma Flavil R. Yeakley, Jr., Editor Howard W. Norton Don E. Vinzant, Gene Vinzant, 1988 by Gospel Advocate Company, Nashville
 70. [http://www.somis.org/TDD-02.html The Discipling Dilemma (Chapter 2. A PSYCHOLOGICAL STUDY) Flavil R. Yeakley, Jr., Editor Howard W. Norton Don E. Vinzant, Gene Vinzant, 1988 by Gospel Advocate Company, Nashville]
 71. The Discipling Dilemma Flavil R. Yeakley, Jr., Editor Howard W. Norton Don E. Vinzant, Gene Vinzant, 1988 by Gospel Advocate Company, Nashville
 72. About.com psychology ESFJ Characteristics
 73. The Discipling Dilemma Flavil R. Yeakley, Jr., Editor Howard W. Norton Don E. Vinzant, Gene Vinzant, 1988 by Gospel Advocate Company, Nashville
 74. www.joblo.com, 23 Aug 1999

Külső hivatkozások[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Főbb nemzetközi honlapok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]