Koi Gyula műveinek listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az alábbi lista Koi Gyula közigazgatási jogász tudományos közleményeinek jegyzékét tartalmazza. A világhálós megjelenések és a Jogi Tudósító hasábjain publikált közel 100 jogi cikkfordítás itt nem szerepelnek. A szerző citációinak száma 28 műre 82 idézet.

Önálló kiadványok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Balázs István-Bordás Mária-Boros Anita-Gajduschek György-Halász Iván-Imre Miklós-Koi Gyula-Kristó Katalin-Lövétei István-Lőrincz Lajos-Rixer Ádám-Sipos Katalin-Szamel Katalin-Tamás András-Temesi István: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (szerk.: Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula-Szamel Katalin). Complex Wolters Kluwer, Budapest, 2011. 970. ISBN 978 963 295 216 1
 • Rendészeti igazgatás. (Ideiglenes egyetemi tansegédlet). [Elektronikus kiadvány.]

Budapest, 2011. 38. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar.

 • OECD: Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást? A követendő út. Budapest, 2009. 291. OECD - MTA JTI.

(A kötetet angolból és franciából fordította: Kincses László – Koi Gyula. Az IRAS –ban a kötet eredetijéről készült könyvismertetéseket angolból fordította: Linder Viktória. Szerkesztő-lektor: Lőrincz Lajos. A mutatókat készítette és technikai szerkesztőként közreműködött: Koi Gyula.) [Az általa fordított részek: 6, 9-115, 181, 183-184, 186-188, 212-236, 265-266, 267-291.]

Könyvfejezetek, lexikoncikkek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Karcolatok a választottbíráskodás történetéből a kezdetektől a 20. századig.

In: Kelemen Miklós - Takács Péter (eds.): Est quadam prodire tenus. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2003. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara hallgatóinak tudományos diákköri dolgozatai. Budapest, 2004, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar, 1-12.

 • Az Egyesült Királyság közigazgatása. (Imre Miklóssal közösen).

In: Balázs István - Bordás Mária - Hajnal György Halász Iván – Hoffman István - Imre Miklós – Koi Gyula – Lőrincz Lajos – Mikó Zoltán: Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban. Összehasonlító közigazgatás. Budapest, 2006, Unió Kiadó 23-107.

 • A PPP elméleti és terminológiai megalapozásának kérdései a nemzetközi szakirodalom tükrében.

In: Gyergyák Ferenc (ed.): XIV. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia Államreform-Közigazgatási reform. Budapest, [2006] Közszöv-KSZSZ 215-222.

 • A közérdek a tételes jogban.; A közérdek a közigazgatás feletti ügyészi törvényességi felügyelet tükrében.; A közérdek fogalmának megjelenése egyes ókori szöveghagyományokban.; A Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság közérdekkel kapcsolatos joggyakorlata.; Válogatott bibliográfia.

In: Bódig Mátyás-Dudás Gábor-Ivancsics Imre-Kántás Péter-Kiss Barnabás-Koi Gyula-Körtvélyessi Zsolt-Majtényi László-Pap András László-Szabó Máté Dániel-Szamel Katalin-Temesi István-Tóth Judit: Közérdek és közigazgatás. (Szerk.: Szamel Katalin). Budapest, 2008. 333. MTA Jogtudományi Intézet. 83-106.; 260-277.; 288-296.; 297-304.; 305-333.

 • (Braibant, Guy; Drago, Roland; EU közigazgatási jog; Gazdasági igazgatás; Humánigazgatás; Jogi segítségnyújtás; Jogi sinológia; Közigazgatási nemperes eljárás; Közszolgálati etika; Public-Private Partnership; Szabó József; Szolgáltató közigazgatás címszavak).

In: Lamm Vanda (főszerk.): Jogi Lexikon. Budapest, 2009. Kluwer Complex Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Második, átdolgozott, és bővített kiadás 112., 168-169., 217., 259., 304-305., 350., 417., 424., 572., 612., 632.

 • Le droit international public et la Chine. La Chine pendant la dynastie Qing (la Chine impériale) et pendant la République populaire de Chine.

In: Nótári Tamás-Török Gábor (szerk.): Prudentia Iuris Gentium Potestate. Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. Budapest, 2010. MTA Jogtudományi Intézete 253-261.

 • Partnerství veřejného a soukromého sektoru v Madarsku.(Halász Ivánnal közösen).

In: Louda, Tomáš- Grospič, Jiři: Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty. Praha-Plzeň, 2010. Ústav státu a práva AV ČR 218-222.

 • Le légisme dans la littérature de la sinologie anglaise, francaise, allemande, et russe.

In: Gerencsér Balázs-Takács Péter (szerk.): Ratio Legis-Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Liber Amicorum Studia A. Tamás Septuagenario Dedicata. Budapest, 2011. Szent István Társulat 518-523.

 • Democratism in Hungarian public administration. (Демократизм в Вэнгерском госудрственном управлении).

In: Держава и право: проблеми становлення и стратегия розвитку. Збірник матеріалів IV Мижнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснуванная інституту президенства в України (Суми, 21-22 травная 2011 р.). Суми, 2011. Унсверситетска книга 149-150. pp.

 • A közérdek, mint érték a közigazgatásban.

In: Smuk Péter (szerk.): Az állam és jog alapvető értékei I. Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola Konferenciája. Győr, 2011. Széchenyi Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola 188-201.

 • Public-Private Partnership in Hungary. (With Torma András and Varga Zs. András). In: Partenariats public-privé: rapports du XVIIIe congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé / Public-Private Partnership: Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law (ed.: François Lichére). Bruylant, Brussels, 2011. 353-395.
 • Good manners and good faith as a problem of civil service ethics. In: Horecky, J.-Kovacova, L.-Vomacka, V.-Zatecka, E. (eds.): COFOLA 2011. The Conference Proceedings. Masaryk University, Brno, 2011. 79-84. ISBN 978-80-210-5582-7.
 • Luxemburg. Észtország. Lettország. Litvánia [4 könyvfejezet]. In: Balázs István-Bordás Mária-Boros Anita-Gajduschek György-Halász Iván-Imre Miklós-Koi Gyula-Kristó Katalin-Lövétei István-Lőrincz Lajos-Rixer Ádám-Sipos Katalin-Szamel Katalin-Tamás András-Temesi István: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (szerk.: Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula-Szamel Katalin). Complex Wolters Kluwer, Budapest, 2011. 292-313., 869-891., 893-913., 915-937. ISBN 978 963 295 216 1
 • Ausländische Wirkungen in der ungarischen Verwaltungswissenschaft. In: ДЕРЖАВА І ПРАВО: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції I частина (19 – 20 травня 2012 р., ed.: Lukas, S.S.). Суми - Sumy, 2012. 298-302. ТОВ "Друкарський дім "Папірус" - TOV Drukarskij dim "Papirus".

 • Droit et mentalité: deux exemples chinois. In: Il me semblait que j'étais moi-meme ce dont parlait l'ouvrage - Liber Amicorum Endre Ferenczy (eds.: Boóc Ádám-Fekete Balázs). Budapest, 2012. 181-189. Patrocinium Kiadó. ISBN 978-615-5107-86-3
 • Scholars and Community. Foreign Influences in Hungarian Administrative Sciences with Regard to Municipality. In: COFOLA 2012. The Conference Proceedings. [Compact Disc]. (Ed.: Eva Zatecka). Brno, 2012. 425-434. Masaryk University Faculty of Law.

Tanulmányok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Töprengés a közszolgálati etika és a közszolgálati etikai kódex aktuális problémáin.

(Magyar Közigazgatás 2002. december LII. évf. 12. sz. 725–736.)

 • Közszolgálati etika és ügyészi törvényességi felügyelet.

(Ügyészek Lapja XI. évf. 2004. 3. sz. 11-22.)

 • Egyetemi jogirodalmi könyvkiadás 1775-1800. 66 könyvészetileg ismeretlen nyomtatvány az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kari Könyvtárában.

(Jogtörténeti Szemle 2005. [VII. évf.] 2. sz. 81-93.)

 • Adatok 1800 utáni jogirodalmi könyvkiadásunkhoz. Könyvészetileg ismeretlen nyomtatványok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kari Könyvtárában, valamint az ELTE Egyetemi Levéltárában.

(Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tom. XLVII. (ann. 2005). Budapest, 2006, ELTE [ÁJK]. 241-280.) (Különlenyomatban is).

 • A magyar közszolgálati jog kezdetei a jogirodalomban.

(Jogtörténeti Szemle 2006. [VIII. évf.] 2. sz. 49-59.)

 • A bányajog és a bányászati szakigazgatás jellegzetességei (jogelméleti-jogtörténeti vázlat).

(Magyar Közigazgatás 2006. augusztus LVI. évf. 8. szám 475-492.)

 • A parlamenti fegyelmi jog etikai elemei, avagy szükség van-e külön Országgyűlési Etikai Kódexre?

(Állam-és Jogtudomány XLVI. évf. (2006.) 1. sz. 115-145.)

 • A kínai közigazgatási reform egyes kérdései.

(Állam-és Jogtudomány XLVII. évf. (2006.) 3. sz. 495-509.)

 • Public-Private Partnership: előnyök, hátrányok, alkalmazási lehetőségek. Elméleti megjegyzések a külhoni irodalom figyelembevételével.

(Magyar Közigazgatás, LVI. évf. (2006) 10. szám 586-592.)

 • A közigazgatási jog szerepe a megalkotandó Polgári Törvénykönyv tükrében.

(Polgári Jogi Kodifikáció X. évf. (2008) 2. sz. 3-12.)

 • Az Országgyűlési Etikai Kódex tervezetének megalkotása. Egy lehetséges út: a kódexkoncepciótól a kódextervezetig.

(Állam-és Jogtudomány XLIX. évf. (2008) 1. sz. 109-116.)

 • Magyary Zoltán, mint az összehasonlító közigazgatás úttörő művelője.

(Jogtudományi Közlöny LXIII. évf. (2008) 7-8. sz. 352-360.)

 • Kúriai döntvénytárra való előfizetési felhívás. Könyvészetileg ismeretlen 19. századi egyleveles latin nyelvű magyarországi jogi nyomtatvány [szövegközlés].

(Jogtörténeti Szemle X. évf. (2008) 4. sz. 45-48.)

 • A nemzetközi jog (történetének) egyes kérdései és Kína.

(Jogtörténeti Szemle XI. évf. (2009) 4. sz. 40-45.)

 • Adminisztratív komparatisztika: tegnap, ma, holnap.

(Közjogi Szemle III. évf. (2010) 1. sz. 41-45.)

 • A Kínai Népköztársaság jogi reformjainak első három évtizede (1978/1979-2008/2009).

(Állam-és Jogtudomány LI. évf. (2010) [2011] 4. sz. 421-448.)

 • A sarkalatos törvények kérdése az Alaptörvényben.

(Új Magyar Közigazgatás IV. évf. (2011) 6-7. sz. 2-9.)

 • Jogalkotásunk szabályozásának fordulópontjai. A kezdetektől a 2010. évi CXXX. törvényig.

(Jog Állam Politika III. évf. (2011) 3. sz. 63-95.)

 • The First Three Decades of Legal Reforms in the People’s Republic of China.

(Acta Juridica Hungarica Vol. LII. No. 4. (2011) 348-367.)

 • Francia és német hatások Concha Győző közigazgatás-tudományi munkásságában. (Vázlat).

(Jogtörténeti Szemle XIII. évf. (2011) 4. sz. 40-46.)

 • Jogalkotásunk legújabb változásai az Alaptörvény és a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tükrében.

(Államtudományi Doktorandusz Közlemények I. évf. (2012) 1. sz. 1-26.)

 • Közigazgatás-tudomány és metodológia. A fogalmak kulcsszerepéről.

(Magyar Közigazgatás II. évf. (2012) 2. sz. 37-43.)

 • A Public-Private Partnership Magyarországon. (Torma Andrással és Varga Zs. Andrással). Állam-és Jogtudomány LIII. évf. (2012) 1. sz. 131-159.
 • Az ENSZ Adminisztratív Bíróságának reformja. Állam-és Jogtudomány LIII. évf. (2012) 2-3. sz. 379-388.

Ismertetések[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Aachentől Wellingtonig a közigazgatás-tudományra figyelt a világ. Beszámoló a 75. éves fennállását ünneplő IIAS 2005. évi, Berlinben megtartott konferenciájáról.

(Magyar Közigazgatás 2005. november LV. évf. 11. sz. 690-695.)

 • Egy délvidéki állampolgársági monográfiáról. [Könyvismertetés].

(Jogtudományi Közlöny LXII. évf. (2007.) 2. sz. 83-86.)

 • Bevezetés. A fejlődőképes állam: a kelet-ázsai nézőpont. Tisztességes kormányzás és közszolgálati etika a volt Német Demokratikus Köztársaságban: az átmenet kényszere. In: Czigler Dezső Tamás- Ferenczy Endre -Horváthy Balázs-Koi Gyula-Pap András László: Nemzetközi kitekintés a kormányzati tevékenység fejlődésére. [Könyvismertetés].

(Közigazgatási Szemle I. évf. (2007.) 1. sz. 127-140. Általa: 127. bevezetés; 134-135., 136-137.)

 • Sokoloff, P.: Marchés publics, délégation de service public et autres contrats de partenariat public-privé des collectivités locales. Partenariat public-privé et gouvernance futur. (ed.: Sedjari, A.) [Könyvismertetés].

(Állam-és Jogtudomány XLVIII. évf. (2007) 2. sz. 357-360.)

 • Administrative Simplification: Reality or Unreality? (Simplification administrative: leurre ou réalité? Arséne Declerc ed.)

(International Review of East-European Public Administration Vol. I. (2007) No. 2. 104-112.)

 • Közigazgatás-egyszerűsítés: ábránd vagy valóság? (Simplification administrative: leurre ou réalité? Arséne Declerc szerk.) [Könyvismertetés]

(Nemzetközi Szemle I. évf. (2007) 2. sz. 106-112.)

 • Annotációk.

(Közigazgatási Szemle I. évf. (2007) 3. sz. 102-103.)

 • Nekrológ-Guy Braibant (1927-2008).

(Nemzetközi Közlöny II. évf. (2008) 2. sz. 106-108.)

 • Necrology-Guy Braibant (1927-2008).

(International Journal of East-European Public Administration Vol. II. (2008) No. 2. 106-108.)

 • Tudományigazgatás és tudománypolitika. Tudományirányítási rendszerek az Európai Unióban. Műhelyvita a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében.

(Közjogi Szemle I. évf. (2008) 4. sz. 52-54.)

 • Francia monográfia a modern kínai magánjogról. [Piquet, Hélène: La Chine au carrefour des traditions juridiques. Bruxelles, 2005. Bruylant 332 pp.].

(Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tom. XLIV. (ann. 2007.) 233-242.) (Különlenyomatban is).

 • A kínai közigazgatás fejlődésének időszerű kérdései. [Gordon, Margaraet T.-Meininger, Marie-Christine-Weilan, Chen (eds.): Windows on China. Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington, 2004. IASIA Monograph, International Associations of Schools and Institutes of Administrations- IOS Press XXI, 215 pp. International Institute of Administrative Sciences Monographs Volume 23.].

(Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tom. XLIV. (ann. 2007.) 243-256.) (Különlenyomatban is).

 • Látleletek a magyar közigazgatásról (szerk.: Lőrincz Lajos). [Könyvismertetés].

(Közigazgatási Szemle II. évf. 2008. 2. sz. 103-107.)

 • Administrative Culture in a Global Context.

(International Review of East-European Public Administration Vol. II. (2008) No. 1. 109-112.)

 • A közigazgatási kultúra átfogó összefüggései. (Administrative Culture in a Global Context. Szerk. Joseph G. Jabbra és O.P. Dwivedi).

(Nemzetközi Közlöny II. évfolyam (2008) 1. sz. 109-112.)

 • Annotációk.

(Közigazgatási Szemle II. évf. (2008) 1. sz. 111-112.

 • Műhelyvita a közigazgatás bírságolási tevékenységéről és a szabálysértési jogról.

(Magyar Jog LVI. évf. (2009) 1. sz. 60-62.)

 • Tanácskozás a készülő Polgári Törvénykönyv közjogi összefüggéseiről.

(Állam-és Jogtudomány L. évf. (2009) 1. sz. 123-128.)

 • Nekrológ –Roland Drago (1923-2009).

(Nemzetközi Közlöny IV. évf. (2010) 1. sz. 111-112.)

 • Obituary-Roland Drago (1923-2009).

(International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe Vol. IV. (2010) No. 1. 111-112.)

 • Michel Lesage (1933-2009).

(Állam-és Jogtudomány LI. évf. (2010) 2. sz. 219-220.)

 • Beszámoló a jogbölcselet és az európai uniós jog kapcsolatát elemző tanácskozásról.

(Európai Jog X. évf. (2010) 6. sz. 35-38.)

 • Carol Harlow - Linda Pearson - Michael Taggart (eds.): Administrative Law in a Changing State. Essays in Honour of Mark Aronson. (Szalóki Gergellyel közösen.) [Könyvismertetés].

(Közjogi Szemle III. évf. (2010) 4. sz. 65-70.)

 • Varga Csaba: Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában (Magyar körkép-európai uniós összefüggésben). Szent István Társulat, Budapest, 2009. VIII+282 old.

(Állam-és Jogtudomány LI. évf. (2010)[2011] 3. sz. 351-356.)

 • Magyar alkotmány-és jogtörténeti kéziszótár. Pomogyi László: Magyar alkotmány-és jogtörténeti kéziszótár. Budapest, M-érték Kiadó Kft., 2008, 1343 p. ISBN 978-963-9889-23-1

(Jogtörténeti Szemle XIII. évf. (2010) [2011] 4. sz. 72-74.)

 • Schwarze, J.: Zukunftaussichten für das Europäische Öffentliche Recht. Analyse im Lichte der jüngeren Rechtsentwicklung in der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Nomos, Baden-Baden, 2010. 149 o. Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik, und Wirtschaft, Abteilung Europa- und Völkerrecht, Band 353. [Könyvismertetés]

(Jogi Iránytű II. évf. (2011) 4. sz. [elektronikus publikáció] http://www.mta-ius.hu/jogi_iranytu/iranytu.html.)

 • Vitéz kismagyari Magyary Zoltán. [Életrajza, monográfiái, kapcsolódó szakirodalom.]

(Jogtörténeti Szemle XIII. évf. (2011) 4. sz. 81.)

 • The Basic Law of Hungary. A First Commentary - Magyarország Alaptörvénye. Első kommentár című kötet recenziója.(Torma Andrással.)

(Magyar Közigazgatás II. évf. (2012) 1. sz. 143-149.)

 • Patyi András: Közigazgatás-Alkotmány-Bíráskodás. Állam-és Jogtudomány LIII. évf. (2012) 1. sz. 177-190.