Katasztrófavédelem

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Alapítva 2000. január 1.
Típus Rendvédelmi szerv
Tevékenység Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.
Székhely Budapest
Főigazgató Bakondi György tű. altábornagy
Dolgozók száma 12.000 fő

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság weboldala

Előzmények[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem összevonásával alakult meg Magyarországon 2000. január 1-jén.

Ekkor a két elődszervezet országos és megyei szintjénél következett be az integráció, a helyi szinteken továbbra is egymástól különálló szervek voltak. A helyi tűzoltóságok önkormányzati kézben működtek 1995-től, 2012.január 1-ig. Ezalatt az idő alatt a tűzoltóságok nagy technikai fejlesztéseken mentek keresztül, melyet nagy részben az önkormányzatoknak köszönhettek. Az önkormányzati rendszerben egységtelenné vált a hatósági jogszabályok értelmezése, a szakfelszerelések és gépjárművek heterogénné váltak, a tűzoltók egyenruházata sem volt teljesen egyforma. Több helyen a szabályokat felváltották a szokások. A személyi állomány kezdett "elcivilesedni", egyre kevésbé volt jellemző a rendvédelmi szervekre utaló katonai jelleg. Ennek ellenére a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok (HÖT-ök) a rendvédelmi szervek közé voltak sorolva, de többnyire már csak névlegesen. 2006-ban, a szocialista kormányzás alatt a Belügyminisztérium megszűnését követően az ÖTM-hez (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium) kerültek a tűzoltóságok, míg az addigi BM rendvédelmi szervek az IRM-hez (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium), ezzel teljesen leválasztva a tűzoltóságot a többi hivatásos rendvédelmi szervtől.

A 2010-es kormányváltást követően visszaállította a FIDESZ kormány a Belügyminisztériumot, s ide visszahelyezett minden rendvédelmi szervet, köztük a tűzoltóságokat is.

Jelen[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2012. január 1-jén a katasztrófavédelemnél teljes egészében megtörtént az integráció. Ennek eredményeként a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok (HÖT-ök) megszűntek létezni. Helyettük hivatásos tűzoltó-parancsnokságok jöttek létre (HTP-k), melyek a katasztrófavédelem helyi szerveként működnek tovább; valamint létrejöttek az Önkormányzati Tűzoltóságok is, amelyek nem hivatásos, hanem civil munkavállalókból állnak, és nem képezik részét a katasztrófavédelemnek (ÖTP).

A katasztrófavédelem szervei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  • Országos szerv: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
  • Területi szerv: Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
  • Helyi szerv: Katasztrófavédelmi Kirendeltségek (a Katasztrófavédelmi Kirendeltségeknek vannak Hatósági Osztályaik, valamint Hivatásos Tűzoltóparancsnokságaik.)

A Hivatásos Tűzoltóparancsnokságok rendelkeznek, illetve rendelkezhetnek katasztrófavédelmi őrsökkel. A katasztrófavédelmi őrs a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elsődleges tűzoltási és műszaki mentés, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott szervezeti egysége.

A katasztrófavédelem szakterületei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Tűzoltósági szakterület[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Ez a szakterület is két részre bontható. A beavatkozó állományra, mely ellátja a tűzoltás és kárelhárítás feladatait. Tűzvédelmi szabálytalanság esetén helyszíni bírságot alkalmazhat, vagy feljelentést tehet a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályán. A hatósági osztály feladatai közé tartoznak tűzvédelmi hatósági jogkörben különféle engedélyezési eljárások lebonyolítása, tűzvédelmi hatósági ellenőrzések végrehajtásai, szabálytalanságok felderítése, stb. A hatósági osztály a tűzoltósági (tűzvédelmi), polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szakterületen is gyakorolja a hatósági jogköreit: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz.

Hivatásos Állami Tűzoltó-parancsnokság[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Önkormányzati Tűzoltóság[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Létesítményi Tűzoltóság[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Létesítményi tűzoltóság: tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére, gazdálkodó szervezet által létrehozott, önálló működési területtel nem rendelkező tűzoltóság.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Polgári Védelmi szakterület[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Alapvető feladata az emberi élet megóvása, ezáltal a lakosságvédelem. Feladata egyfelől a természeti, illetve civilizációs tényezők hatására kialakulható veszélyhelyzetek felszámolására rendelt, vagy az abban közreműködő szervek, szervezetek ilyen jellegű tevékenysége segítésében és koordinálásában való részvétel, másfelől az ezen események megelőzése területén, valamint az eredeti helyzet visszaállítását célzó felkészítési, lakosságvédelmi, szervezési, tervezési, hatósági, ellenőrzési területen jelentkező feladatok végzése.

Iparbiztonsági szakterület[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A kritikus infrastruktúra védelme. Legfontosabb feladatuk az ipari baleset-megelőzés. E szakterület tűzoltói nagy hangsúlyt fektetnek az ellenőrzésekre. Veszélyes létesítményeket ellenőriznek, hogy megfelelnek-e a jogszabályban rögzített kritériumoknak, szabályos-e az ott felhasznált anyag tárolása, felhasználása.

Mindhárom szakterület hatósági jogkörrel rendelkezik.

A katasztrófavédelem földön, vízen, levegőben is jelen van[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Közúti, vasúti, vízi, "légi" ellenőrzést is végeznek, veszélyes anyagok szállítása miatt. Ellenőrzik a szakemberek, hogy az adott jármű szállít-e veszélyes anyagot, a veszélyes anyagok szállítása szabályosan történik-e. Ha az adott járművön nincs feltüntetve veszélyes anyag szállításra vonatkozó jelölő tábla (tehát elvileg nem szállít a jármű veszélyes anyagot), joga van az ellenőrző tűzoltónak erről megbizonyosodni, gépjármű felnyittatással, kipakoltatással. Erre azért van szükség, mert előfordulhat, hogy az adott jármű olyan veszélyes anyagot szállít (legyen az nagy mennyiségű üzemanyag, egyéb vegyi anyag, vagy akár pirotechnikai eszközök) melyek szállítására nincs engedélye.

A katasztrófavédelem akár társszervekkel (rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság, stb.), akár társszervek nélkül önállóan is intézkedhet. Az intézkedéseket végző szakemberek (tűzoltók), igazoltatási jogkörrel is rendelkeznek és természetesen hivatalos személynek minősülnek.

A katasztrófavédelem úgynevezett supervisori jogkörrel rendelkezik, amelynek során a szervezet a többi közreműködő hatóság munkáját koordinálja azok akciói során.

A katasztrófavédelem jelmondata : "Magyarország szolgálatában a biztonságért"

Katasztrófavédelmi szolgálati azonosító jelvény: Jelvény

A katasztrófavédelmi szolgálati igazolvány: Szolgálati igazolvány

A katasztrófavédelemnél rendszeresített rendfokozatok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Rendfokozat Jelzés
Tiszthelyettesek
őrmester
törzsőrmester
főtörzsőrmester
Zászlósok
zászlós
törzszászlós
főtörzszászlós
Tisztek
hadnagy
főhadnagy
százados
Főtisztek
őrnagy
alezredes
ezredes
Tábornokok
dandártábornok
vezérőrnagy
altábornagy

Forrás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A katasztrófavédelem hivatalos honlapja

A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének honlapja